• EN
 • FR
 • SR
 • |
 • Socio-emotivno učenje u učionici (Social and Emotional Learning in the Classroom: Promoting Mental Health and Academic Success)

  Topic Summary

  Ova knjiga ne sadrži sve o SEL-u jer je odlučeno da se neke delove površno pređu, dok se o nekima uopšte ne diskutuje, u skladu sa našim ciljem i ograničenjima ovog rada. Ipak, ova knjiga će pomoći  da poboljša vaše plan za SEL i samo izvođenje bilo da ste stvarno ili pomalo iskusan praktičar, ili neupućeni u ovaj koncept korišćenjem strukturiranog i jasno predstavljenog nastavnog materijala kako bi se promovisalo mentalno zdravlje dece i adolescenata. Neke kompleksne ideje su pojednostavljene kako bi postale pristupačne i kako bi se bavili, samo ukratko, nekim of složenih pitanja istraživanja i izradi nastavnog materijala. Postoji i nekoliko drugih, odličnih izvora sa više detalja koje su ovde citirani.

  Knjiga nije prevedena na srpski ili hrvatski pa ćemo je čitati u originalu. Nakon svake sesije, učenici će dobiti glavne informacije iz poglavlja koje smo upravo prešli.

  Mogući formati knjige su: kindl (Kindle) i štamapno izdanje/knjiga. Možete da ih kupite ovde i ovde.

  Tip grupe: Grupa br. 3 Book Study - Grupno proučavanje knjiga
  Ukupna cena: 55 €
  Informacije o datumima : 18/01/2022 - 25/01/2022 - 01/02/2022 - 08/02/2022 - 15/02/2022
  Maksimalan broj učesnika: 12
  Detaljnije o sesijama

  Sesija 1:  Socio-emocionalno učenje (Social and Emotional Learning): šta je to i šta može da učini za vaše studente (Pogl.1) Kurikulumi Socio-emocionalno učenje: pregled izabranih programa (Pogl.2)
  Sesija 2: Osnove korišćenja Socio-emocionalnog učenja u učionici (Pogl.3), Korišćenje Socio-emocionalno učenja da podstiču akademsko učenje (Pogl.4)
  Sesija 3: Jedna veličina ne odgovara svima: pliagođavanje Socio-emocionalno učenja radi upotrebe u našem multikulturalnom svetu (Pogl.5), Kada Socio-emocionalno učenje u učionici nije dovoljno: povezivanje učenika sa službama za mentalno zdravlje (Pogl.6)
  Sesija 4: Strategije procene i evaluacije u Socio-emocionalnom učenju (Pogl.7)
  Sesija 5: Korišćenje Socio-emocionalno učenja van školskih sistema: organizacione dinamike i strateško planiranje (Pogl.8)

  Trajanje: 1 sat

  Kada: Utorkom od 18h15 do 19h15

  Facilitators:
  Miona Majstorović
  Lemaître
  Koraci kako se priključiti grupi za Book Study:

  Proces registracije u 4 koraka

  1. Dodati u korpu
  2. Ići na odjavu (Check Out)
  3. Popuniti Vaše lične podatke
  4. Poručiti

  Kada se registrujete, poslaćemo vam imejl sa detaljima za logovanje.