• EN
 • FR
 • SR
 • |
 • Inovacija u obrazovanju: kakva bi ona bila?

  3 dana (4h30)
  Onlajn
  Ref: IIEWWIBL
  Cena: 15€

  Opis aktivnosti

  O neophodnosti inovacije u obrazovanju i radikalnoj promeni školskih sistema govore svi eksperti. Govoriću o primerima inovativnih škola, programima koje unose novine kao i namernoj diferenciji u školama kako bi se otključali potencijali i talenti sve dece.

   

  Ciljevi

  Više saznati o onima koji već prave razliku u menjanju pkolskih sistema i inspirišu vaše buduće delatnosti.

   

   

  Naredne sesije

  • 08/12/2021
   18:00 CET
   Onlajn
   15€
  • 15/12/2021
   18:00 CET
   Onlajn
   15€
  • 22/12/2021
   18:00 CET
   Onlajn
   15€

  Publika

  Roditelji, edukatori itd.

  Preduslovi

  Nijedan

  Nastavne metode i strategije

  Vebinar

  Postupci praćenja i evaluacije

  Nijedan

  Sertifikacija

  Nijedna

  Korisne informacije

  Dodati kasnije

  Detalji programa

  Dodati kasnije