• EN
 • FR
 • SR
 • |
 • Obrazovno savetovanje za darovite, talentovane i 2e dvostruko izuzetne

  120-minutna inicijalna konsultacija
  Onlajn
  Oflajn
  Kombinovano
  Ref: ECFGT2E
  Cena: 120 € & 70€

  Opis aktivnosti

  Obrazovno savetovanje za darovite, talentovane i 2e dvostruko izuzetne je jedna od usluga koje nudim koji kompletira moju ponudu kouča za učenje namenjenu darovitoj, talentovanoj i 2e dvostruko izuzetnoj deci u Mioni Učioni.

  Ja, kao obrazovni konsultant za darovite, talentovane i dvostruko izuzetne, pomažem uglavnom roditeljima i učenicima, ali takođe i školama (bilo kojoj obrazovnoj organizaciji), u vezi problema sa kojima mogu da se sretnu u veza sa obrazovanjem darovitih. Imam diplomu profesora. (Bila sam nastavnik francuskog na početku svoje karijere).

  Sesija obrazovnog savetovanja nije psihoterapija. Umesto toga, u ovoj sesiji, koristimo strateško planiranje, razjašnjavanje vrednosti, brejnstormujemo i postavljanje ciljeva da bi postigli ciljeve koje smo zajedno identifikovali.

  Ciljevi

  Cilj je pomoći roditeljima u formiranju neke vrste partnerstva sa profesionalcima (edukatorima, administratorima itd.). Nakon pregleda dokumenata, pisanih povratnih informacija i akcionih planova, diskutujem sa i savetujem roditelje kako da kreiraju zajedničke timove podrške oko njih i izbegnu izazivanje detetovog ili edukatorovog odbrambenog stava.

  Naredne sesije

  Publika

  Nudim 1 na 1 sesije roditeljima, ali takođe i nastavnicima, edukatorima, administratorima koji rade sa darovitom decom. Savetodavna sesija 1 na 1  je moćan način da u potpunosti razumemo izazove i implementiramo rešenja.

  Preduslovi

  Nijedan

  Nastavne metode i strategije

  Sesija konsaltinga

  Postupci praćenja i evaluacije

  Mogućnost da se rezervišu dodatne sesije nakon inicijalne sesije.

  Sertifikacija

  Nijedna

  Detalji programa

  Nakon pregleda dokumenata, pisanih povratnih informacija i akcionih planova, diskutujem sa i savetujem roditelje kako da kreiraju zajedničke timove podrške oko njih i izbegnu izazivanje detetovog ili edukatorovog odbrambenog stava.

  Obrazovno savetovanje za darovite, talentovane i 2e dvostruko izuzetne pomaže u pružanju novog radnog okvira za razumevanje vas samih i vašeg deteta, dobavljanju alata za upravljanje barijerama i dobijanju uputstava za buduće obrazovne pravce, ali i jasnije ideje kako da kultivišete jedinstveni set jakih strana vašeg deteta.