• EN
 • FR
 • SR
 • |
 • Perfekcionizam: o čemu se radi? Da se nisi i ti njime „zarazio“?

  6 dana (5 sati i 30 minuta)
  Onlajn
  Ref: PERFWIS
  Cena: 10€

  Opis aktivnosti

  Ideja je da se napravi „pilot“ grupa za diskusiju za darovite mlade ljude gde će oni moći uraditi samoevaluacijski test i gde ćemo, tokom tih 45-60 minutnih sesija, diskutovati i navesti neke of razlika između perfekcionizma i težnje ka izvrsnošću. Izgleda da je perfekcionizam jedna od urođenih karakteristika darovitih ljudi pa je stoga jako važno da se postane svestan, što je pre moguće, ove crte ličnosti.

  Ciljevi

  Dekodirati i osloboditi se perfekcionističkih tendencija što je ranije moguće.

  Naredne sesije

  • 11/11/2021
   17:00/19:45 CET
   Onlajn
   10€
  • 18/11/2021
   17:00/19:45 CET
   Onlajn
   10€
  • 25/11/2021
   17:00/20:15 CET
   Onlajn
   10€
  • 02/12/2021
   17:00/20:15 CET
   Onlajn
   10€
  • 09/12/2021
   17:00/20:15 CET
   Onlajn
   10€
  • 16/12/2021
   17:00/19:45 CET
   Onlajn
   10€

  Publika

  Darovita deca i tinejdžeri

  Preduslovi

  Nijedan

  Nastavne metode i strategije

  Vođena grupa diskusije

  Postupci praćenja i evaluacije

  Mogućnost da se upišu na druge programe koje nudimo.

  Sertifikacija

  Nijedna

  Detalji programa

  Sesija 1: Diskusija oko rezultata samoevaluacijskog testa: Koliki ste vi perfekcionista? 11/11/2021
  Sesija 2: Tipovi perfekcionista kod talentovanih 18/11/2021
  Sesija 3: Šta perfekcionizam radi u tvojoj glavi? 25/11/2021
  Sesija 4: Šta perfekcionizam radi tvome telu? 02/12/2021 
  Sesija 5: Šta perfekcionizam radi tvojim odnosima? 09/12/2021
  Sesija 6: Kako se uočava perfekcionizam kod devojčica, kako kod dečaka? /16/12/2021
  Session 7: Kako sebi da pomognete ako  „ste se zarazili“ virusom perfekcionizma? / 16/12/2021