• EN
 • FR
 • SR
 • |
 • Radionica My Future Job (Moj budući posao)

  1/2 dana, 1 dan i dizajniraj sam svoju radionicu
  Onlajn
  Oflajn
  Kombinovano
  Ref: MFJW
  Cena: 160€ ili 480€

  Opis aktivnosti

  Dve opcije radionice postoje: lično, 4 individualne sesije sa fasilitatorom ili u grupi od 3 do 7 polaznika.

  Treba unapred da se rezerviše. Kontaktirajte nas!

  Ciljevi

  Ciljevi ove radionice su da pomognu tinejdžerima i omladini da:

  • Identifikuju interesovanja
  • Osnaže samosvest građenjem ličnog modela koristeći LEGO kockice dizajnirane da inspirišu upotrebu metafora i pravljenja ličnih priča
  • Naprave izbor karijere i/ili izgrade planove o karijeri i obuci
  • Nauče da poznaju sebe bolje, budu informisani, analiziraju okruženje, obuke i karijere
  • Razviju samopouzdanje i akademsku motivaciju osnaživanjem i povećanjem osećaja lične efikasnosti
  • Vide koji školski programi i radna okruženja im najbolje odgovaraju
  • Prevaziđu uobičajene greške u razmišljanju i budu bliže sopstvenoj istini
  • Implementiraju akcioni plan
  • Razviju prvi profesionalni projekat u skladu sa profesionalnom realnošću
  • Dobiju preporuke kako da prezentuju sebe (motivaciona pisma, CV, itd.)

  Naredne sesije

  Publika

  Tinejdžeri i omladina

  Preduslovi

  Nijedan

  Nastavne metode i strategije

  Radionica

  Postupci praćenja i evaluacije

  Mogućnost da se upišu drugi programi koje nudimo

  Sertifikacija

  Nijedna

  Detalji programa

  Detaljan program se daje čim se formira grupa za radionicu ili se rezerviše individualna sesija.