• EN
 • FR
 • SR
 • |
 • Socio-emotivno učenje u učionici (Social and Emotional Learning in the Classroom: Promoting Mental Health and Academic Success)

  5 dana (5 sati)
  Onlajn
  Ref: SELCPMHAS
  Cena: 55€ ukupno

  Opis aktivnosti

  Ova knjiga je i za one koji nisu upoznati sa konceptom korišćenja struktuiranog i artikulisanog kurikuluma radi promocije mentalnog zdravlja dece i adolescenata kao i za one koji su donekle iskusni sa korišćenjem SEL-a u školama.

  Ciljevi

  Ova knjiga će pomoći  da poboljša vaše plan za SEL i samo izvođenje bilo da ste stvarno ili pomalo iskusan praktičar, ili neupućeni u ovaj koncept korišćenjem strukturiranog i jasno predstavljenog nastavnog materijala kako bi se promovisalo mentalno zdravlje dece i adolescenata

  Naredne sesije

  • 18/01/2022
   18:15 CET
   Online
   11€
  • 25/01/2022
   18:15 CET
   Online
   11€
  • 01/02/2022
   18:15 CET
   Online
   11€
  • 08/02/2022
   18:15 CET
   Online
   11€
  • 15/02/2022
   18:15 CET
   Online
   11€

  Publika

  Edukatori

  Preduslovi

  Nabaviti primerak knjige

  Nastavne metode i strategije

  Book Study Grupno proučavanje knjiga

  Postupci praćenja i evaluacije

  Nijedan

  Sertifikacija

  Nijedna

  Detalji programa

  Sesija 1:  Socio-emocionalno učenje (Social and Emotional Learning): šta je to i šta može da učini za vaše studente (Pogl.1) Kurikulumi Socio-emocionalno učenje: pregled izabranih programa (Pogl.2)
  Sesija 2: Osnove korišćenja Socio-emocionalnog učenja u učionici (Pogl.3), Korišćenje Socio-emocionalno učenja da podstiču akademsko učenje (Pogl.4)
  Sesija 3: Jedna veličina ne odgovara svima: pliagođavanje Socio-emocionalno učenja radi upotrebe u našem multikulturalnom svetu (Pogl.5), Kada Socio-emocionalno učenje u učionici nije dovoljno: povezivanje učenika sa službama za mentalno zdravlje (Pogl.6)
  Sesija 4: Strategije procene i evaluacije u Socio-emocionalnom učenju (Pogl.7)
  Sesija 5: Korišćenje Socio-emocionalno učenja van školskih sistema: organizacione dinamike i strateško planiranje (Pogl.8)

  Trajanje: 1 sat

  Kada: Utorkom od 18h15 do 19h15