• EN
 • FR
 • SR
 • |
 • Govornik na konferencijama – javni govor

   Davanje govora na konferencijama – javni govornik

  Kao javni i konferencijski govornik, ističem potrebu za korištenjem naših unutrašnjih jakih strana, potrebu da se oslanjamo na njih kada razmatramo opcije karijere i potrebu za pomaganjem darovitima da nađu svoj glas i razviju svoje očigledne talente. Bilo mi je ogromno zadovoljstvo da vodim sesije profesionalnog razvoja, sesije konferencije i da govorim na međunarodnim konferencijama za razvoj talenata.

  Volim da delim svoju strast za različite stvari sa drugima u javnosti.

  Posebno sam posvećena u vezi transfera znanja i pravljenja drugih svesnim o neophodnosti rada na emocionalnoj pismenosti te podržavanja socioemocionalnih potreba darovite populacije. Slika o darovitima je iskrivljena i netačna i ozbiljno pati od preovlađujućih mitova o darovitosti.

  Javno govorim o različitim načinima na koje se daroviti učenici „osećaju“ drugačijim od ostatka učeničke populacije. Objašnjavam uobičajene izazove koje daroviti doživljavaju: stres, perfekcionizam, prokrastinacija i podbacivanje, zajedno sa drugim izazovima koji mogu da ih dovedu u nevolju. Poznavajući ove razlike može nam pomoći  da damo bolju podršku i vođstvo njima tako da mogu bolje da iskoriste svoje talente. Bez ovog znanja, ne samo da je verovatnije da će daroviti učenici biti viđeni kroz nerazumevanje, patologiju i pogrešne dijagnoze, već mi gubimo ogroman broj neverovatnih i jedinstvenih kombinacija talenata koji bi obogatili i ubrzali napredak našeg društva.

  Takođe govorim o neophodnosti da se počne sa ranim karijernim vođenjem i imanjem zaposlenih koji koriste svoje jake strane u svakodnevnim aktivnostima. Želim da raširim poruku i učinim da i drugi aktivno misle kako da razviju svoje unutrašnje darove, jer je svako rođen sa jedinstvenim setom veština. Želim da prevaziđemo ograničenja linearne karijere: uklapanje u kalup & pasivni pogled na traženje posla koji Alain de Botton lepo rezimira u frazi: „Neko sa neba će doći i reći: Ti bi trebao biti u logistici!“. Ja promovišem ciklični radije nego linearni put razvoja karijere.

  Savetovanje o karijeri treba da ima pristup baziran na jakim stranama i razvoju, što su jake vrednosti GiftedLab-a.

  Ne pitaj šta je potrebno svetu. Pitaj šta tebe čini živim i idi, idi za tim, jer ono što treba svetu su ljudi koji su to osvestili.

  Howard Thruman

  Da bi videli da sam uspela na ovom zadatku pogledajte poruke ispod.

  Svedočanstva:

  Pročitajte neka svedočanstva ljudi koji su čuli moje govore. Ovde su primeri mišljenja organizatora konferencija kao i učesnika koje sam ja dobila o mojim govorničkim prezentacijama:

   

  Svedočanstva organizatora

  Evo šta je xxx xxxxx iz Exxxx xxxxxxxxxx rekao o svom iskustvu sa mnom:


  „Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc hendrerit metus in facilisis elementum. Sed congue auctor quam et hendrerit. Integer pulvinar vitae turpis sed varius. Phasellus auctor mattis est non auctor. Praesent at nisl eget arcu interdum varius et auctor arcu. “.

  Evo šta xxxxx sa
  Instituta za inovacije i obrazovanje ima da kaže


  „Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc hendrerit metus in facilisis elementum. Sed congue auctor quam et hendrerit. Integer pulvinar vitae turpis sed varius. Phasellus auctor mattis est non auctor. Praesent at nisl eget arcu interdum varius et auctor arcu. “.

  Evo šta je xxx xxxxx iz Exxxx rekao o svom iskustvu sa mnom:


  „Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc hendrerit metus in facilisis elementum. Sed congue auctor quam et hendrerit. Integer pulvinar vitae turpis sed varius. Phasellus auctor mattis est non auctor. Praesent at nisl eget arcu interdum varius et auctor arcu. “.

  Svedočanstva učesnika (roditelja, edukatora itd.)

  XXX XXXXX,
  Edukator


  „Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc hendrerit metus in facilisis elementum. Sed congue auctor quam et hendrerit. Integer pulvinar vitae turpis sed varius. Phasellus auctor mattis est non auctor. Praesent at nisl eget arcu interdum varius et auctor arcu. “.

  XXXXX XXXX,
  Edukator


  „Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc hendrerit metus in facilisis elementum. Sed congue auctor quam et hendrerit. Integer pulvinar vitae turpis sed varius. Phasellus auctor mattis est non auctor. Praesent at nisl eget arcu interdum varius et auctor arcu.“.

  Budući događaji gde ću govoriti
  Prošli događaji gde sam govorila
  Ako biste da nastupam na vašoj konferenciji, pišite mi.