KONSALTING USLUGE – GiftedLab
 • EN
 • FR
 • SR
 • |
 • KONSALTING USLUGE

  Savetodavne usluge bazirane na jakim stranama – individualne sesije 1 na 1


  PROFILIRANJE JAKIH STRANA LIČNOSTI – za roditelje i decu • edukatore • profesionalce • timove

  Kao akreditovana praktičarka profiliranja jakih strana dece, ranog i cirkularnog karijernog vođenja, bavim se savetovanjem baziranim na jakim stranama za roditelje i decu, edukatore, biznis profesionalce i timove.

  Roditeljima ukazujem na to kako da kod dece uoče njihove jake strane – neophodne ne samo za izbor odgovarajuće karijere, već i za funkcionisanje na svim poljima u svetu koji ih čeka.

  Kada radim sa tinejdžerima i mladima, sesije savetovanja su koncipirane tako da im pokažu kako da otkriju svoje „nano“ funkcionisanje i svoje strasti.

  Učenicima pokazujem kako da budu autentični, pronađu svoja istinska interesovanja i da zajedno otkrijemo kako to oni najbolje funkcionišu.


  Šta je rano, a šta cirkularno vođenje karijere?

  Rano cirkularno vođenje karijere se odnosi na sesije koje radim sa decom, tinejdžerima i adolescentima.

  Cirkularno vođenje karijere se odnosi na sesije sa odraslima, gde zajedno radimo na tome da pronađemo njihov jedinstveni obrazac, ključ za njihov potencijal i nađemo karijeru u skladu sa njihovim jedinstvenim skupom talenata.


  Odrasli na ovaj način mogu „reciklirati“ svoju karijeru,
  usmeriti se na posao koji će im zaista odgovarati i probuditi svoje uspavane talente!


  Koristi od aktiviranja naših jakih strana potvrđuju istraživanja.

  Kada ih koristimo, srećniji smo, angažovaniji i veća je mogućnost da postignemo svoje ciljeve.

  Izrada procene bazirane na jakim stranama neće samo biti od koristi samo za vas, već i za vašu decu, prijatelje, klijente i timove sa kojima radite.


  Svako od nas ima jedinstveni sklop jakih strana – sklop mentalnih i psihičkih osobina koje čine da filtriramo i procesuiramo stvari na jedinstven način.

  Ali, iako ima toliko neponovljivih, do veoma neobičnih profila i kombinacija jakih strana – u školama se ovakav pristup ne neguje, već se deca posmatraju isključivo kroz prizmu rezultata iz akademskih znanja.

  Tako deca postaju roditelji i profesionalci koji nisu svesni svojih jakih strana – pa ne izaberu karijeru po svom jedinstvenom profilu, niti koriste svoje jake snage u najvažnijoj profesiji na svetu: roditeljstvu.

  Pomoći detetu na vreme da postane svesno svojih jakih strana i izgradi autentičnost je prvi korak i prva važna priprema ka izboru karijere – jedna je od najvažnijih odluka i najtežih izbora svake mlade osobe. A ta se velika lična odgovornost dešava previše rano u životu.

  Kako pomoći detetu da uspe u svetu gde će milijardu ljudi izgubiti posao do 2040,
  u profesijama koje će biti zamenjene tehnologijom i robotima?

  Moraju da nauče nove veštine i idu u korak sa ovom postindustrijskom erom, a u većini škola deca uče stvari koje nemaju nikakve veze sa njihovim budućim poslovima.

  Danas, ako se savetovanje o karijeri i radi u nekim školama, one ne spremaju dete za moguće promene u budućnosti, jer većina savetnika za karijeru nema vremena da istraže jedinstveni skup potencijala koji se krije u svakom detetu.

  Fokusiraju se na mnogo širi izbor fakulteta i izabrane profesije. Nuđenje kombinacije koja detetu najviše odgovara na akademskom i socio-emocionalnom nivou retko se pominje.

   


  Savetovanje u školama se radi svega par sati, deca dobiju izveštaj o sebi ali ostaju uskraćeni za detaljno objašnjenje šta sve rezultati mogu značiti.

  U GiftedLab-u provodimo i po nekoliko meseci zajedno – analiziramo, ukrštamo rezultate i dubljom analizom dobijamo profil jakih strana deteta.


  Ja sam apsolutno pasionirana pristupom otkrivanja i razvijanja ljudskih potencijala,
  i ovom temom se aktivno bavim već 12 godina.

  Moj rad obuhvata personalizovane metode koje kombinujem i analiziram,
  kao i preporuku testova koji vašem sklopu ličnosti najviše odgovaraju.

  Pravim poveznicu između različitih rezultata testova, gradim vaš jedinstven profil,
  a zatim određujem pravac i strategije potrebne za vaš dalji razvoj.

  Ovakvom vrstom konsaltinga zajedno otkrivamo koje su jake strane vaše ličnosti – veštine, osobine, radne navike i interesovanja

  Primeri:

  ∙ Nekim ljudima je fleksibilnost jedna od jakih strana. Kao takvi, sposobni su da rade u veoma stresnim i fluidnim organizacijama, a da to ne utiče mnogo na njih.

  ∙ Međutim, neki fleksibilni ljudi ipak ne mogu da funkcionišu u ovakvim organizacijama, jer su im druge jake strane u opoziciji sa brzinom i radom pod pritiskom.

  ∙ Drugima je nezavisnost jedna od jakih strana, što znači da bi ili odgovaralo da započnu svoj samostalni posao (enterpreneurship), ili da rade u organizacionim kulturama koje podstiču na samostalno odlučivanje (interprenialship).

  Ako se ta jaka strana u profilu kombinuje sa liderstvom, onda definitvno imamo nekoga ko će biti vođa i prednjačiti sa odlukama i idejama.

  Postoji nekoliko testiranja baziranih na jakim stranama koje ja koristim u svom savetovanju, sesijama koučinga i na radionicama. U zavisnosti od vaše potrebe, savetovaću vas šta da izaberete, ili koja će vam kombinacija doneti najviše potrebnih informacija.


  Testovi koje koristim

  ∙ Strengths Profiler

  ∙ Holandovi kodovi

  ∙ Gardnerove višestruke inteligencije, VIA test itd.


  Benefiti profiliranja jakih strana

  ∙ Jasno razumevanje sebe i svog načina funkcionisanja – svojih potreba, sposobnosti, snaga i mogućnosti, te aktivacija tih snaga u svakodnevnom životu

  ∙ Razvijanje veština za određivanje i ispunjavanje ciljeva, upravljanje stresom, upravljanje vremenom, komunikacijske veštine, timski rad

  ∙ Razumevanje uslova i zahteva određenih karijernih opcija (studiranje i zapošljavanje)

  ∙ Izrada plana za efikasno upravljanje karijerom


  Važna napomena za konsalting baziran na jakim stranama:

  1

  Jednočasovne,
  individualne sesije 1 na 1
  (uživo ili onlajn)

  2

  Grupne sesije, rezervisane za radionice
  (dvočasovne ili višečasovne sesije
  – od 6 do 10 učesnika)

  Reč je o radionicama u malim grupama, gde sinergija različitih ljudi i njihova jedinstvena tačka gledišta nude merljivu dodatnu vrednost i veoma je korisna u sticanju šire perspektive vašeg profila jakih strana.

  Programi profiliranja jakih strana ličnosti
  – za roditelje i decu, edukatore, profesionalce i timove

  INDIVIDUALNE SESIJE 1 NA 1


  ZA RODITELJE I DECU

  Roditeljstvo bazirano na jakim stranama

  Za roditelje i decu od 10 i više godina

  Kako pomoći detetu da osvesti u čemu je dobro, koje su mu jake strane, te da izabere
  posao po svojoj meri? Kako vi da budete bolji roditelji uz primenu svojih jakih strana?

  Kao i u avionu, prvo sebi stavljamo masku za kiseonik…

  Sve počinje savetovanjem, profiliranjem jakih strana
  – i vas i vašeg deteta, da bi se postigao pun efekat.

  Zašto?

  Cilj je ukazati roditeljima na njihove jake strane, kako bi ih osvestili i koristili ih aktivnije sa svojom
  decom, ali i u poslu… Jer, ako roditelji nisu svesni svojih jakih strana, kako će raditi na dečjim?

  Primeri:

  ∙ Ako roditelj zna da je jedna od njenih jakih strana radna etika,
  onda ona može primerima pokazivati detetu kako se stiču radne navike.

  ∙ Ako roditelj osvesti da je njegova veština podsticanje tuđih potencijala,
  onda svesnije pristupa razvoju darova kod svoje dece.

  ∙ Ako je fokus jaka strana, onda se takođe kroz primere može objasniti
  kako i dete da razvije tu stranu svoje ličnosti.

  Bez brige, i roditelji koji imaju manju decu takođe mogu proći kroz savetodavni proces,
  tako što će uraditi profiliranje svojih jakih strana, a onda pratiti razvoj i posmatrati tendencije
  deteta – koje kasnije možemo potvrditi i profilranjem deteta, kada napuni 10 godina.  Kao roditelj, na savetodavnim sesijama sa mnom naučićete da:

  ∙ Uočite svoje i jake strane vašeg deteta/dece – i da dugoročno pomognete detetuda kroz život ide sa punim potencijalom svojih darova.

  ∙ Pomognete vašem (veoma) mladom detetu da svesno aktivira i vežba svoje jake snage u svakodnevnim aktivnostima i pronađe svoja interesovanja, usput vežbajući veliku odluku o karijeri, koju svako dete mora da odradi nakon završetka srednje škole.

  ∙ Budete velika podrška kao roditelj u ovom delikatnom procesu, ali NE i da direktno utičete na izbor karijere vašeg deteta.

  ∙ Uputite vaše dete gde da stekne stvarno znanje o prirodi svoje karijere ili poslovnog sveta u koji želi da uđe.

  ∙ Naučićete više o sopstvenom skupu jakih strana i kako mogu biti korisne za vaš lični i profesionalni razvoj.


  Mogući tipovi procene

  ∙ Uočavanje jakih strana za decu ispod 10 godina (kroz profilisanje roditelja)

  ∙ Profilisanje jakih strana roditelja i dece od 10 godina, pa naviše

  ∙ Profilisanje jakih strana i karijere za mlade od 14 do 21

  ∙ Profilisanje jakih strana i karijere za odrasle (od 21 godine pa na dalje)


  Cena: 50 € evra na sat + troškovi onlajn procene (u zavisnosti koliko procena treba uraditi)

  Prijavi se

  ZA EDUKATORE

  Edukacija bazirana na jakim stranama

  Dobit profiliranja edukatora je dvostruka.

  Ne samo da će vam uz poznavanje jakih strana rad biti lakši i kvalitetniji,
  već ćete biti i bolji mentori deci koju podučavate.

  Bićete sposobni da svoje aktivnosti organizujete tako da budete uvek u „flow“-u“,
  radićete sa lakoćom i bez zamaranja.

  Jednom stečeno znanje o jakim stranama moći ćete da primenite i u svojim predavanjima, i u radu
  sa decom i mladima svih uzrasta – znaćete kako da im pomognete da usmere svoje aktivnosti i
  izaberu buduću profesiju u zavisnosti od svog karaktera, energetskog sklopa i jakih strana.

   


  Nekome bi odgovaralo da bude mirni porodični lekar,
  a nekom drugom lekar koji radi u urgentnom centru, gde je uvek frka i panika.

  Naročito je važan ugao iz kog dete treba da „uđe“ u neku profesiju
  – jer nisu sva deca za iscrpljujuće studije medicine ili arhitekture,
  ali sigurno će biti sjajni u profesijama koje sasvim odgovaraju njihovim
  jakim stranama, a ne iziskuju toliko energije.


  Možemo organizovati i program savetovanja o upravljanju karijerom i za vaše kolege edukatore i za učenike u vašoj školi. Budite slobodni da mi pišete na: miona@giftedlab.org

  Cena: 50 € evra na sat + troškovi onlajn procene (u zavisnosti koliko procena treba uraditi)

  Prijavi se

  ZA PROFESIONALCE I TIMOVE

  Poslovno savetovanje: karijera bazirana na jakim stranama

  Primenite svoje talente za uspeh u svakom timu i na svim projektima.

  Otkrijte svoje talente i strasti, saznajte šta da preduzmete ako radite nešto u čemu niste prirodno dobri i kako da to nadomestite svojim jakim stranama.

  Isto će biti i za stvari u kojima ste dobri, ali ne uživate radeći ih. Takođe je moguće napraviti plan kako pristupiti i početi zarađivati za život u skladu sa vašim prirodnim talentima i strastima – vaša autentičnost se može transformisati u dodatnu vrednost.

  Kada koristite svoje jake strane, sve što radite se čini lako i prirodno, puni vas energijom i diže.

  Osećate se srećno i uravnoteženo, spremni za više i spremni da nađete nove načine da se izrazite.

  Neke vaše jake strane su uspavane, neke se razvijaju sporo, neke brzo. Neke mogu biti očigledne vama i drugima, dok su druge sakrivene vašim dominantnijim jakim stranama.

  Profilisanje vas kao profesionalca uticaće pozitivno na svaki vaš projekat i sve ljude sa kojima sarađujete.


  Mogući tipovi procene

  ∙ Profilisanje jakih strana i karijere za mlade profesionalce

  ∙ Profilisanje jakih strana i karijere za seniora


  Cena za profesionalce:
  90 € evra na sat + troškovi onlajn procene (u zavisnosti koliko procena treba uraditi)

  Cena za timove:
  u zavisnosti od broja ljudi / mogućnost popusta

  Prijavi se

  Za sesije savetovanja u školi ili u firmama cena će se posebno razmotriti.


  ZA DAROVITE, TALENTOVANE I 2E

  Profiliranje jakih strana i karijerno savetovanje za darovite, talentovane i 2e

  Vođenje karijere u skladu sa jedinstvenim sklopom ličnosti darovitih.

  Ponekad akademski nadareni tinejdžeri mogu naizgled biti sigurniji u izbor karijere od drugih učenika, ali nisu u stanju da upravljaju svojim stvarnim planom karijere.

  Ovi mladi ljudi su i pod pritiskom i usmereni ka ograničenom broju zanimanja koja se smatraju „odgovarajućim“ – poput karijera doktora, inžinjera, pravnika, biznismena, čak i kada imaju akademski potencijal za uspeh u višestrukim karijerama.

  Daroviti nisu samo izazov za obrazovni sistem, već i za poslovni svet, i tradicionalni alati ljudskih resursa za zapošljavanje ne mogu otkriti specifičnosti njihovih karaktera.

  Jedna stvar je sigurna – ne koristimo njihove ogromne potencijale.

  U radu sa njima treba uzeti mnoge elemente u obzir:

  ∙ Preterano osećajno darovitom ne treba predlagati da bira karijeru gde bi njegova emocionalna sigurnost i zdravlje bili u disbalansu – u karijerama koje generišu previše stresa, recimo.

  ∙ Dete koje pokazuje ranu pojavu određenog talenta ne treba forsirati da se fokusira samo na taj talenat.

  ∙ U karijeri mogu pokazati čudesnu produktivnost, ali i nesposobnost da završe projekat jednom kada se novotarija istroši.

  Odlučivanje o karijeri za darovite ženske osobe je stresnije nego za muške – darovite devojčice pokazuju niže aspiracije ka zanimanju, a veću okupiranost drugima, te žele više od dečaka da usklade karijerne i porodične ciljeve.

  ∙ Daroviti koji pripadaju rasnim, etničkim ili religijskim manjinama, ili imaju drugačija seksualna opredeljenja – njihova profesionalna budućnost bi morala da uključi visoko personalizovane faktore.

  ∙ Za one koje zovemo „skeneri“ ili „multipotencijalisti“ – da bi se profesionalno ispunili – jedina opcija može biti hibridni put karijere – one koja u sebi spaja više različitih profesija ili aktivnosti.

  Saznajte više ovde o našoj RADIONICI ZA MULTIPOTENCIJALISTE.


  Kako sam i sama darovito dete i znam koliko je važno za darovite da pronađu karijeru po svojoj
  meri – kreirala sam 1 na 1 konsalting program:

  „Kurs surfovanja“ za darovite, talentovane i 2e – dvostruko izuzetne

  Šta radimo na „Kursu surfovanja“?

  Počinjemo otkrivanjem vaših višestrukih inteligencija i unutrašnjih snaga i krećemo sa karijernim savetovanjem baziranom na jakim stranama.

  Kako bi sve bilo svrsishodno i usklađeno, pristupamo alatima uz pomoć kojih vaše najvažnije jake strane mogu da procvetaju i pokrivamo sledeće teme:

  ∙ prihvatanje specifičnih karakteristika darovitih – multipotencijalnost, perfekcionizam, neujednačen razvoj, povećana empatija, saosećanje, visok nivo intenziteta, osetljivost, kreativnost…

  ∙ rodni problemi, naročito potrebe karijere ženskih osoba

  ∙ ispunjavajući posao kao važan deo identiteta darovitih, talentovanih i 2e dvostruko izuzetnih

  ∙ podešavanje tajminga, ritma, kompleksnosti, intenziteta aktivnosti i opcija u slučaju rane kognitivne i karijerne zrelosti

  ∙ biranje puta karijere tako da vaša kreativna produktivnost, identitet i zdravlje nisu u konstantnoj krizi u radnom okruženju

  ∙ pružanje opcija za one koji imaju ili su imali bolna školska iskustva, slaba postignuća (podbacivanje, emocionalni, socijalni ili problemi ponašanja, problemi sa učenjem, i/ili loša samoregulacija)  Cena: 50 € evra na sat + troškovi onlajn procene (u zavisnosti koliko procena treba uraditi)

  Prijavi se

  Kako izgleda proces rada sa mnom?

  ∙ Organizujem 1 na 1 sesije savetovanja – krećemo od upoznavanja i preporuke šta je nabolje izabrati kao vrstu testa

  ∙ Proces se sastoji od 3 do 4 onlajn sesije ili susreta uživo – gde analiziramo rezultate, biramo strategije za kompenzovanje slabosti i izrađujemo plan akcije.

  Nakon ovih sesija, ukoliko je potrebno, možemo raditi dublje, duže i detaljnije.
  ∙ Svaki sastanak traje 1 sat i uključuje pregled rezultata testova i moj lični, pisani i usmeni komentar.

  ∙ Koristim seriju metodologija/alata, koji odgovaraju različitim kontekstima i izazovima.

  Zakažite besplatnu onlajn konsultaciju sa mnom putem mejla: miona@giftedlab.org


  Utisci

  „Dobiveni rezultati nisu mi bili novost (jer su me točno opisali), ali su mi po prvi put u životu dali jasan, cjelovit i logičan prikaz moje osobnosti i jakih strana.

  Razumijevanje jakih strana i načina na koji mi kao individua funkcioniramo pravi je blagoslov jer nam daje objašnjenja zašto činimo određene izbore, zašto reagiramo na određene načine i kako percipiramo svijet.

  Ovo je nešto što će obilježiti i odrediti moj život ubuduće jer mi je omogućilo da spoznam kakva sam, da to prihvatim i da na temelju toga oblikujem život i buduće odluke. Svi bi trebali napraviti ovaj test ako žele da im vlastito ponašanje bude logičnije i jasnije – svatko od nas je specifičan i ne možemo svi živjeti na isti način i u nametnutim okvirima.“

  Anita Freimann

  „Dobiveni rezultati nisu mi bili novost (jer su me točno opisali), ali su mi po prvi put u životu dali jasan, cjelovit i logičan prikaz moje osobnosti i jakih strana.

  Razumijevanje jakih strana i načina na koji mi kao individua funkcioniramo pravi je blagoslov jer nam daje objašnjenja zašto činimo određene izbore, zašto reagiramo na određene načine i kako percipiramo svijet.

  Ovo je nešto što će obilježiti i odrediti moj život ubuduće jer mi je omogućilo da spoznam kakva sam, da to prihvatim i da na temelju toga oblikujem život i buduće odluke. Svi bi trebali napraviti ovaj test ako žele da im vlastito ponašanje bude logičnije i jasnije – svatko od nas je specifičan i ne možemo svi živjeti na isti način i u nametnutim okvirima.“

  Tamara Brščić

  “Programi koji se nude u Giftedlabu su vrlo zanimljivi, obrađuju se razna područja za različite uzraste. Odradila sam profiliranje i savjetovala se kako biti bolji roditelj. Miona je pozitivna, nasmijana i draga. U poslu je pedantna i prilagođava se klijentu, njegovom tempu i željama. Inače, neugodno mi je govoriti o svojim vrlinama (mane bez problema nabrojim) a s Mionom je bilo lako, ojacalo mi je samopouzdanje. Preporučam.“

  Danica Čargonja

  “Pohađala sam Mioninu radionicu Savjetovanje za roditelje-profiliranje jakih roditeljskih strana te ju preporučam svima!
  Miona je osvijestila moje jake strane, usmjerila me u vrste poslova koji mi najbolje odgovaraju, a ono što me najviše iznenadilo je činjenica da moje jake strane istovremeno primjenjujem u odgoju mojih djevojčica- za mene jako korisna spoznaja i neprocjenjivo iskustvo!

  Moja kćer Tereza pohađala je Mioninu radionicu u studenom 2022-.“Moje sreće pronalazač” -koja joj se jako svidjela i bilo joj je jako ugodno i zanimljivo raditi sa Mionom.
  Miona je otkrila njene talente, usmjerila u koju bi srednju školu mogla ići i koje bi poslove mogla raditi u budućnosti.“

  Martina Repić Batić

  Moj cilj je da svako ko radi sa mnom osnaži svoje jake strane, otkrije slabe tačke i ostvari svoj
  pun potencijal – da se ne izgubi dar!

  Pogledajte programe koje vam nudim i budite slobodni da me kontaktirate za sve dodatne
  informacije – miona@giftedlab.org.