• EN
 • FR
 • SR
 • |
 • O savetodavnim uslugama razvijanja karijere bazirane na jakim stranama

  Savetodavne usluge razvijanja karijere bazirane na jakim stranama u GiftedLab-u su fokusirane na rani i cirkularni razvoj karijere. Služe za prepoznavanje i ohrabrivanje svake osobe da koristi svoj jedinstven skup talenata i gradi život oko svoje strasti.

  Rani se odnosi na sesije koju radim sa decom, tinejdžerima i adolescentima. Cirkularni se odnosi na sesije koje radim sa odraslima gde zajedno radimo da pronađemo njihov jedinstveni obrazac, ključ da otključamo njihov potencijal i nađemo karijeru u skladu sa njihovim jedinstvenim skupom talenata.

  Kao sertifikovani akreditovani fasilitator za profilisanje jakih strana (engl. Capp’s Strengths Profile® Practitioner) savetujem ljude kako da upravljaju svojom karijerom baziranom na jakim stranama i obavljam koučing praksu.

  Savetujem ljude kako da upravljaju karijerom kroz sesije procena baziranih na jakim stranama, koučing sesije i radionice sa edukatorima, roditeljima, decom, tinejdžerima, studentima, profesionalcima i timovima. Takođe promovišem uočavanje jakih strana od ranog doba koje se ne ograničava na potragu za akademskim veštinama i potencijalima. U mom radu na uočavanju jakih strana kod najmlađih, fokusiram se na „nano“ nivo dečijeg funkcionisanja (nalaženja njihovih obrazaca ponašanja u akciji, kako procesuiraju informacije i kako se ophode sa ljudima).

  Postoji nekoliko testiranja baziranih na jakim stranama koje ja koristim u svom savetovanju, sesijama koučinga i radionicama. U zavisnosti od vaše potrebe, savetovaću vas šta da izaberete, ili koja će vam kombinacija doneti najviše potrebnih informacija.

  Cilj savetodavnih usluga razvijanja karijere baziranih na jakim stranama je bolja upotreba talenata kombinovana sa boljim veštinama osećanja, upravljanja emocijama i većom samosvešću. Koristimo brojne metode kako bi videli više ljudi koji koriste svoje unutrašnje talente.

  Prednosti savetodavnih usluga razvijanja karijere baziranih na jakim stranama:

  • Otkrivanje jakih strana koje kompenzuju slabosti
  • Učenje kako da se koriste prirodni potencijali i njihova bolja primena u stvarnom životu
  • Stvaranje izvanrednih mogućnosti kroz iskorišćavanje vaših prirodnih jakih strana
  • Građenje karijere koja ima veze sa vašom strašću
  • Usmeravanje sebe na pozitivan put ličnog razvoja

  Zašto koristim pristup baziran na jakim stranama u GiftedLab savetovanju?

  Pre svega, razumevanje jezika jakih strana će vam otvoriti nove perspektive o sebi i drugima. Koristi od aktiviranja naših jakih strana potvrđuju istraživanja. Kada koristimo naše jake strane, istraživanje kaže da smo srećniji, angažovaniji i veća je mogućnost da postignemo svoje ciljeve. Rađenje procene bazirane na jakim stranama neće samo biti od koristi po vas, već i za vašu decu, ljude, timove i organizacije sa kojim sarađujete.

  Drugo, to je bio moj vlastiti put koji me je doveo do odluke da postanem praktičar koji koristi pristup baziran na jakim stranama. Imala sam svoj trenutak „prosvetljenja“ kakva je moja karijera trebala biti da sam uradila procenu na vreme, kao tinejdžer i bila informisana o svojim unutrašnjim jakim stranama koje pokazuju moje funkcionisanje na „nano“ nivou, kako se ophodim sa svakom informacijom i kako nastavljam sa svime što radim. Strengths Finder® test koju sam u radila u svojim srednjim tridesetim, bio je jedan od najboljih „AHA trenutaka“ mog života. Sa urađenim profilom jakih strana dobila sam pomoć na sopstvenom putu samorealizacije iako sam to uradila kao odrasla osoba.

  Pa, sad je moj red da podelim sa drugima tako da mogu da nauče o svojim darovima što je ranije moguće i da ih iskoriste u praksi.

  Zašto bi trebalo da radite sa mnom?

  Rad sa mnom kao praktičarem jakih strana će vas učiniti fluentnim sa pristupom baziranim na jakim stranama u razoju karijere.

  Dok radimo na otključavanju vaših talenata, naučićete principe za pronalaženje uspešne i jedinstvene formule za vaš rast. Postaćete svestan kreator vašeg profesionalnog života umesto oklevanja i/ili osećaja anksioznosti i nasumičnosti kada pokušavate da skupite sve aspiracije vaše karijere.

  Potaknuću vas da hrabro istražite, kreativno izrazite i svesno prigrlite vaš neverovatni skup talenata.

  Podržaću vas u pronalaženju zanimanja koje će učiniti da se budite rano ujutru osećajući se motivisanim, energičnim i entuzijastičnim i u postizanju inspirativnih ciljeva sa disciplinovanim dnevnim navikama prilagođenim vašem jedinstvenom profilu jakih strana.

  Pomoćiću da vaša deca ili učenici imaju više šanse da uživaju u ispunjavajućim karijerama koje cene njihov jedinstveni samo-izraz.

  Takođe ću vam pomoći da izvučete najviše jakih strana iz članova vašeg tima.

  Zašto tragati za sesijom za savetovanje o razvoju karijere baziranoj na jakim stranama?

  Hajde da vidimo jedan primer! Vaš tinejdžer nema ideju šta da radi u životu? Ili ima problema sa školskom fobijom, podbacivanjem, nedostatkom motivacije? Pokazuje znake nemanja energije kada je angažovan u nekoj vrsti aktivnosti? Ili mu/joj je prosto teško da izabere šta bi bile najbolje opcije za svoju profesionalnu budućnost.

  A-HA trenutak za vašeg tinejdžera ne mora da se pojavi odmah nakon sesije savetovanja baziranog na jakim stranama. On/ona će morati da pričekaju malo jer je potrebno vreme, napor, težak rad, hrabrost i samodisciplina da se svesno izraste u ljudsko biće. Lični rast i poznavanje samog sebe nije ni brzo ni lako.

  Ali, iniciranjem konverzacije, vaš tinejdžer makar počinje da shvata da bi on/ona stvarno trebali da rade nešto produktivno i, što je još važnije, da on/ona mogu biti ti koji biraju nešto što bi lično želeli da rade. Čak i ako izaberu istu profesiju kao vi, njihovi otac ili majka, sigurno će moći da pristupe pitanju iz drugačijeg, ličnog ugla i ne toliko pod uticajem nekog drugog. Poznavanje jakih strana pomaže vašem tinejdžeru da se fokusiraju na zadatke koje dobro rade i u njima uživaju.

  Vaš tinejdžer će svakako rasvetleti svoju viziju budućnosti, sliku samog sebe i očekivanja od sebe nakon ovog iskustva.

  Kako naša deca rastu u veoma kompleksnim, brzo promenljivim i nesigurnim vremenima, rano planiranje  karijere, koučing i modeliranje je veoma važno. Donošenje odluka o karijeri bi trebalo da počne u tinejdžerskim godinama i da se nastavlja do odraslog doba. Upravljanje karijerom bi trebalo da bude cirkularno, a ne linearno, jer koncentrisanje na akademske veštine ne odgovara na najvažnije „Ko sam ja?“ pitanje i šta bi trebalo da radim u životu.

  Deca bi trebala da razviju samospoznaju, vođstvo koje primenjuje tzv. meko (od engl. soft skills) interpersonalno vođstvo i veštine timskog rada, da traže zanimanja koja ih interesuju, otkrivaju talente, lične potrebe i jedinstvenu motivaciju koji se uklapaju sa konceptom o samom sebi jedne individue. Akademsko znanje u ovom procesu je manje važno.

  U GiftedLab-u nudim usluge savetovanja za razvoj karijere bazirane na jakim stranama i sesije ranog & cirkularnog razvoja da bi odgovorila na ove izazove.

   

  Izbor karijere je veoma važan korak u svačijem životu. To je dugotrajan životni proces, ne izbor koji se dešava jednom u životu.

  Planiranje tranzicije karijere i promene tokom vremena pomaže svakom da upravlja sobom na način da se prilagodi svakoj promeni koja dolazi, ali i da zna kako da izabere ono što je najbolje za njega.