• EN
 • FR
 • SR
 • |
 • Roditeljstvo bazirano na jakim stranama – Savetovanje o upravljanju karijerom za roditelje i decu

  Mogući tipovi procene

  • Uočavanje jakih strana za veoma malu decu: najmanje deset godina staru; roditelji dece ispod 10 godina se upućuju kako da uoče jake strane kod svoje dece
  • Profilisanje jakih strana i karijere za mlade (idealno od 14 godina, ali je moguće i ranije)
  • Profilisanje jakih strana i karijere za odrasle

  Opis procesa procene bazirane na jakim stranama

  Koristim seriju metodologija/onlajn alata da odgovaraju različitim kontekstima i izazovima.

  Organizujem 1 na 1 sesije savetovanja. Takođe radim radionice u malim grupama gde sinergija različitih ljudi i njihova jedinstvena tačka gledišta nude merljivu dodatnu vrednost i veoma je korisna u sticanju šire perspektive vašeg profila jakih strana.

  Ceo proces se sastoji tri do četiri video ili uživo sastanka.

  Svaki sastanak traje 1 sat i uključuje pregled rezultata testova iz onlajn procene i moj lični, pisani i usmeni komentar.

  Sesija 1

  Upoznavanje osobe, njegovih/njenih potreba, preporuka za onlajn testiranje (šta je najbolje za nju/njega da izaberu kao vrstu testa)

  Sesija 2

  Sesija gde zajedno analiziramo rezultate izabranog onlajn testa baziranog na jakim stranama

  Sesija 3

  Biramo jedan projekat ili cilj i zajedno radimo da vidimo kako individualne jake strane mogu doprineti njegovom/njenom uspehu. Nakon toga biramo strategije za kompenzovanje slabosti. Pomažem da pronađete jednu ili više stvari koje mogu biti motivišuće za vas i vaše dete/decu da ih se drže i u njima voljno učestvuju. Ove jake strane koje ćemo otkriti mogu biti primenjene kod kuće, u učionici, na poslu i u spoljnom svetu.

  Sesija 4

  U ovoj fazi u obzir uzimamo okruženje i potencijalne okidače kada izrađujemo naš plan akcije. Roditelji i deca stiču neke vredne alate.

  Važna napomena

  Ako je dete ispod 10 godina starosti, jedini način da se uradi procena je posmatranjem deteta. Da bi se ovo uradilo, roditelj mora da primeni informacije koje je pribavio u sesiji sa mnom i iz izvorâ koje sam mu dala. Najbolja solucija je da se uradi procena bazirana na jakim stranama gde zajedno pregledamo profil roditelja i onda nadgledamo dete iz ove nove perspektive. Predložiću resurse kako bi mogli da uradimo opservaciju deteta ako je ispod 10 godina starosti. Postoje testiranja koje se rade i sa decom mlađom od 10 godina, ali oni čine deo drugog programa.

  Evo šta neću da radim

  Ja sebe vidim kao praktičara jakih strana koji ne „oblikuje“ svoje klijente već kreira optimalne uslove za njihov rast i razvoj.

  Ja vam ne mogu reći šta vi ili vaše dete tačno treba da radite. Ja vam samo mogu dati neke hipoteze koje se pojavljuju kao zaključak sesije.

  Sesije i procene bazirane na jakim stranama služe da otvore novu perspektivu u vama za otključavanje vaših ili potencijala vašeg deteta. Ako radim direktno sa tinejdžerima i omladincima, moje sesije savetovanja su koncipirane tako da im pokažu kako da otkriju svoje „nano“ funkcionisanje i svoje strasti. Moj cilj je da pokažem učenicima kako da budu autentični, kako da otkriju svoja istinska interesovanja i mi zajedno pravimo hipotezu, koristeći rezultate testa, o tome kako oni najbolje funkcionišu u radnom okruženju. Cilj je imati tinejdžere koji nisu pod stresom, preokupirani i uplašeni da neće ući u „dobru“ školu i imati „dobar život“.

  Kako počinjem?

  Moraću da razgovaram sa vama da vidim da li su moje usluge pravi pristup za vas.
  Jednom kada kratko porazgovaramo telefonom i dogovorimo se za sastanak pitaću vas da:
  popunite profakturu i uplatite novac preko interneta  makar jedan dan unapred.
  Sastanci su mogući lično, telefonom ili putem videokonferencije.

                                   Koliko će koštati?

  Cena inicijalne konsultacije od 4 sesije je 200€.
  Za pojedinačne sesije, 50 evra po satu + troškovi onlajn testiranja
  (u zavisnosti koliko testova treba uraditi)

  Rezervišite sesiju

  Otkrijte kako da bolje koristite svoje i darove vašeg deteta:

  Zakažite informativni razgovor

  Pogledajte svedočanstva

   Za više informacija, molim
   Kontaktirajte me.

  Sat GiftedLab Konsaltinga:
  promena zauvek
  za vas i vaše dete!

  Miona