• EN
 • FR
 • SR
 • |
 • Obrazovanje bazirano na jakim stranama – Savetovanje o upravljanju karijerom za edukatore

  Obrazovanje bazirano na jakim stranama – Savetovanje o upravljanju karijerom, zašto je to tako važno?

  Sa rastućom nesposobnošću obrazovnih sistema da se dovoljno brzo prilagode društvenim i tehnološkim promenama u 21. veku, moramo još više da promišljamo kako da pomognemo učenicima da napreduju i da ih još više savetujemo u kompleksnom procesu odlučivanja o karijeri.

  Ni akademske veštine nisu dovoljne da odrede karijeru i izbor poslova. Ne možemo očekivati od nekog starog 15-16 godina da tačno zna šta će da radi. Čak i u slučaju rane i ponekad preuranjene sigurnosti, trebali bi da otvorimo perspektivu daljeg istraživanja mogućnosti za karijeru za tog učenika.

  Sa pristupima baziranim na jakim stranama koje ću predložiti, edukatori će imati alate u rukama kako bi bolje vodili svakog učenika, i kako bi pomogli tinejdžerima i adolescentima u oslobađanju njihovih potencijala i postizanju ličnih i profesionalnih ciljeva.

  Ovaj pristup pomaže edukatorima da bolje predaju: znajući više o određenom profilu deteta će im omogućiti da lako diferenciraju zadatke i aktivnosti bazirane na interesovanju svakog deteta, njegovom stilu učanja i izražavanja. Edukatori takođe bolje razumeju kako da predaju i sarađuju koristeći pristup baziran na jakim stranama i fokusiran na talent.

  Sa ovim pristupom edukatori mogu pomoći tinejdžerim i adolescentima da oslobode svoje potencijale i steknu lične i profesionalne ciljeve.
  U izazovnom vremenu u kakvom sada živimo većina učenika će morati da stekne veštine koje se ne uče na fakultetu, a one će biti esencijalne za pronalaženje pravog puta jednom kada dođu na tržište rada. Istraživanja pokazuju da oko 50% tinejdžera nemaju ideju kako da odgovore na veoma važno pitanje o tome koji bi to posao voleli da rade. Neki od njih imaju neku ideju o tome šta bi moglo biti interesantno, ali oni moraju da testiraju, potvrde ili promene svoj izbor.

  Prolaženje procene bazirane na jakim stranama pomoći će učenicima da otkriju stvarna interesovanja i prirodan način funkcionisanja kada koriste svoje jake strane.

  Dalje, kada učenici koriste svoje prirodne jake strane tada ih nije teško motivisati da nešto urade, jer će spontano biti u svom „toku“ (na engl. flow).

  Raspon starosti dece

  Ovo je za svako dete starosti od 10 godina pa nadalje. Ispod 10 godina, upućujem edukatore kako da urade uočavanje jakih strana.

  Za radionice za edukatore bazirane na jakim stranama pogledajte više ovde.

  Koje su prednosti usluga savetovanje za karijeru baziranu na jakim stranama za edukatore i učenike?

  Obrazovanje bazirano na jakim stranama se sastoji od razumevanja deteta u celosti bez nametanja onoga što mi mislimo da bi dete trebalo da bude. Mi bismo trebali da učimo učenike šta je moguće i da im damo uputstva kako da traže pravi put. Edukatori mogu da postupaju samo kao mentori, jer je najbolja vrsta aktivnosti ona koju učenik nezavisno inicira.

  Jednom kada se stekne znanje o pristupu baziranom na jakim stranama, edukatori mogu da primene ovo znanje i u svojim predavanjima i u zapažanju i istraživanju sa svakom mladom osobom, njihove vrline, jake strane, veštine da bi odgovorili na pitanje „Ko sam ja?“, pa onda da odluče koji sektori poslova odgovaraju njihovim jakim stranama.

  Edukatori bi trebalo da nauče učenike da usmeravaju svoju energiju na stvari koje imaju vrednost za njih, da im asisitiraju u definisanju profesionalnih projekata ili da im pomažu u preorijentisavanju projekata u slučaju da su napravili loš izbor.

  Grupne sesije bazirane na jakim stranama

  Tokom ovih sesija koje radim, ja postavljam pitanja tinejdžerima. Želim da čujem odgovore učenika, jer mi njihovi odgovori pomažu da razumem šta im je važno tog momenta u životu, ali to takođe potiče i njih na razmišljanje o mogućnostima i projektovanje sebe u budućnosti. Što više pitanja pitam, više saznajem o tome šta se zbiva u njihovim glavama. Postaju sposobniji da kreiraju veze u svojim mozgovima o tome šta bi moglo biti interesantno za njih.

  Sesije 1 na 1 bazirane na jakim stranama

  U ovim sesijama pitam učenike svakakva pitanja: koji je njihov omiljeni ( ili onaj koji najmanje mrze ) školski predmet, da li su „knjiški crvi“, „kompjuteraši“, „narodski ljudi“, šta su mislili da je zabavno kad su bili mali, da li su se igrali LEGO kockicama, voleli matematiku, muziku, voleli da crtaju ili se i dalje bave nekom kreativnom aktivnošću. Raspitujem se o naizgled nevažnim detaljima kako bih pokušala da detektujem stil učenja/organizacije. Jednom kada se ukažu njihove preference, interesovanja i sećanja, mogu im pomoći da istraže opcije. Takođe organizujem posebne radionice koristeći Smart Games® i LEGO kocke. Za radionicu My Future Job (Moj budući posao), pogledajte više ovde.

  Program savetovanja o upravljanju karijerom za edukatore

  Posle procene bazirane na jakim stranama, koristim sve ove detalje da pomognem detetu da dobije najjasniju sliku svojih jakih strana i izazova. Ukoliko organizujemo program savetovanja o upravljanju karijerom za edukatore u vašoj školi, preneću vam znanje o pristupu baziranom na jakim stranama direktno te će te ga raditi sami sa svojim učenicima. To je ista procedura kao za tinejdžere. Upoznavanje sa profilisanjem baziranom na jakim stranama u školskom okruženju i osposobljavanje edukatora za pristup baziran na jakim stranama i način da se primeni u svakodnevnom poslu sa decom svih uzrasta je cilj.

  Ovaj pristup je u skladu sa diferenciranim instrukcijama i učenjem kao jednom od najefikasnijih pedagoških praksi koja postiže više postignuće. Deca postaju angažovanija u učenju kada su instrukcije usklađene sa njihovim sposobnostima i interesovanjima.

  Mogući tipovi procene

  Uočavanje jakih strana za veoma mladu decu: najmanje 10 godina stara; Edukatori dece ispod 10 godina se upućuju kako da uoče jake strane kod učenika.

  Profilisanje jakih strana i karijere za mlade (idealno od 14 godina, ali je moguće početi i ranije).

  Profilisanje jakih strana i karijere za odrasle

  Opis procesa procene baziranog na jakim stranama

  Koristim serije metodologija/onlajn alata da bi odgovarali različitim kontekstima i izazovima.

  Većinu vremena radim sa Stengths Profiler®,  ali koristim i druge postojeće onlajn testove bazirane na jakim stranama koje su na tržištu koje otkrivaju vaše polje talenata.

  Organizujem 1 na 1 savetodavne sesije. Takođe radim i radionice u malim grupama gde  sinergija različitih i ljudi i njihove jedinstvene tačke gledišta nude merljive dodatne vrednosti i veoma su korisne u sticanju šire perspektive vašeg profila jakih strana.

  Svaki sastanak traje jedan sat i uključuje pregled rezultata testova sa onlajn procene i moj lični, pisani i usmeni komentar.

  Sesija 1
  Upoznavanje osobe, njegovih/njenih potreba, preporuka za onlajn procenu (šta je najbolje za nju/njega da izaberu kao procenu)

  Sesija 2
  Sesija gde zajedno analiziramo rezultate izabrane onlajn procene bazirane na jakim stranama

  Sesija 3
  Biramo jedan projekat ili cilj i zajedno radimo da vidimo kako individualne jake strane mogu doprineti njegovom/njenom uspehu. Nakon toga biramo strategije za kompenzovanje slabosti. Pomažem da pronađete jednu ili više stvari koje mogu biti motivišuće za vas i vaše učenike da ih se drže i u njima voljno učestvuju. Ove jake strane koje ćemo otkriti mogu biti primenjene kod kuće, u učionici, na poslu i u spoljnom svetu.

  Sesija 4
  U ovoj fazi u obzir uzimamo okruženje i potencijalne okidače kada izrađujemo naš plan akcije. Edukatori i deca stiču neke vredne alate.

  Obuka za edukatore: Program savetovanja o upravljanju karijerom namenjen edukatorima

  Ako su učenici ispod 10 godina jedini način da se uradi procena je posmatranjem dece. Da bi se ovo uradilo edukator mora da primeni informacije stečene u sesiji sa mnom i iz izvora koje sam mu dala.

  Radimo sve 4 sesije procene bazirane na jakim stranama i zajedno pregledamo profil edukatora (ili profile ako je sesija grupna) kako bi mogli da opserviraju njihove učenike iz ove nove perspektive bazirane na jakim stranama. Predložiću izvore tako da oni mogu da opserviraju učenike. Rezultati procene profila jakih strana za učenike pružaju takođe neke sugestije za karijeru koji su veoma od pomoći u slučaju srednje škole, koledža i savetovanja u vezi karijere.

  Evo šta neću da radim

  Ja sebe vidim kao praktičara jakih strana koji ne „oblikuje“ svoje klijente već kreira optimalne uslove za njihov rast i razvoj.

  Ja vam ne mogu reći šta vi ili vaš učenik tačno treba da radite. Ja vam samo mogu dati neke hipoteze koje se pojavljuju kao zaključak sesije. Sesije i procene bazirane na jakim stranama služe da otvore novu perspektivu u vama za otključavanje vaših ili potencijala vašeg učenika. Ako radim direktno sa tinejdžerima i adolescentima moje sesije savetovanja su koncipirane tako da im pokažu kako da otkriju svoje „nano“ funkcionisanje i svoje strasti. Moj cilj je da pokažem učenicima kako da budu autentični, kako da otkriju svoja istinska interesovanja i mi zajedno pravimo hipotezu, koristeći rezultate testa, o tome kako oni najbolje funkcionišu u radnom okruženju. Cilj je imati tinejdžere koji nisu pod stresom, preokupirani i uplašeni da neće ući u „dobru“ školu i imati „dobar život“.

  Kako počinjem?

  Moraću da razgovaram sa vama da vidim da li su moje usluge pravi pristup za vas.
  Jednom kada kratko porazgovaramo telefonom i dogovorimo se za sastanak pitaću vas da
  kreirate korisnički nalog na veb-sajtu i uplatite novac preko interneta makar jedan dan unapred.
  Sastanci su mogući lično, telefonom ili videokonferencijom.

  Koliko će koštati?

  Za pojedinca: 50 evra na sat + troškovi onlajn procene
  ( u zavisnosti koliko procena treba uraditi ).

  Rezervišite sesiju 

  Za sesije savetovanja u školi,
  cena će se posebno razmotriti.

  Otkrijte kako da bolje iskoristite darove vas i vaših učenika :

  Zakažite informativni razgovor

  Pogledajte svedočenja klijenata

  Karijera je način izražavanja sebe koji odražava nečije vrednosti, a time i njegov identitet.

  Davis & Rimm