Obrazovno savetovanje za darovite, talentovane i 2e – dvostruko izuzetne učenike i njhove roditelje – GiftedLab
 • EN
 • FR
 • SR
 • |
 • Obrazovno savetovanje za darovite, talentovane i 2e – dvostruko izuzetne učenike i njhove roditelje

  ∙ Pomoć pri postavljanju i planiranju obrazovnih ciljeva učenika (plan pomoćnih mera i aktivnosti)

  ∙ Pomoć roditeljima pri organizaciji učenja dece od kuće (homeschooling)
  i pravljenju plana aktivnosti u skladu sa potencijalom i interesovanjima

  Izrada izveštaja za školu, kao pomoć u izradi školskog individualnog plana obrazovanja
  – radi diferencijacije, preskakanja razreda, akseleracije, grupisanja po sposobnostima,
  promene razreda ili škole deteta


  „Je l’ vi želite da napravite hodajuću enciklopediju od svog deteta?“

  Iz neznanja o prirodi darovitih, okolina može optužiti roditelje darovite dece
  da su oni ti koji ih guraju da ranije nauče da pišu i čitaju.

  Na intelektualnu radoznalost dece se gleda sa osudom,
  jer – „svi treba da vole da igraju fudbal“.


  Darovita, talentovana i 2e – dvostruko izuzetna deca

  Šta prvo pomislite kada čujete „darovito dete”?

  Verovatno pomislite na dete visoke inteligencije, znatiželjno, otvoreno i veoma ambiciozno.
  Niste pogrešili, to mogu biti neki od znakova darovitosti.

  Međutim, bilo bi pogrešno kada bismo rekli da su to jedini znakovi i da su stvari tako jednostavne.

  Darovita deca obično ranije progovore, koriste bogat rečnik i raznolike fraze, rano pokazuju zanimanja za neke specifične teme, rešavaju probleme na drugačije načine.
  Već oko 2-3 godine života možemo prepoznati rane znakove nadarenosti.

  Radi se o visokoj opštoj intelektualnoj sposobnosti. Ovakvi pojedinci postižu visoke rezultate na testovima inteligencije, a neke statistike kažu da takve rezultate može postići samo 2,5% ljudi u populaciji.

  Neke od karakteristika darovite dece u svakodnevnom životu i u školi

  ∙ Znatiželjni su, postavljaju mnogo pitanja i detaljno ispituju o tome šta ih zanima.

  ∙ Uglavnom imaju dobro razvijen rečnik i preferiraju da razgovaraju sa starijima od sebe, kao odrasle osobe. To je obično prva stvar koja se primeti. Ili su opasni matematičari, pa računaju i prepoznaju brojeve do 10.000, dok drugi uče da broje do 20.

  Često osećaju kao da se ne uklapaju i ne pripadaju nigde. Sramežljivi, ponekad ne znaju šta da kažu, ili kažu previše, te teško sklapaju prijateljstva i sreću se sa drugim socijalnim izazovima.

  ∙ Sa druge strane, postoje daroviti koji su dobri u socijalnim odnosima i imaju razvijenu i emocionalnu inteligenciju.

  ∙ Za darovite su karakteristične asinhronija, multipotencijalnost, perfekcionizam i samim tim preterana samokritičnost.

  ∙ Takođe – preterana pobudljivost (overexcitabilities), intenzitet i zahtevnost.

  Duboko razmišljanje o određenim temama, sklonost raspravama ali i samoposmatranju.


  Roditelji budu srećni što dete tečno govori i ima bogat rečnik,
  ali im je iscrpljujuće kada se takvo dete „ne gasi“,
  smišlja dijaloge ili postavlja 1.000 pitanja u minutu…


  Škola i daroviti

  Školski sistem ne vrednuje kreativan način razmišljanja i rešavanja problema darovitih – već su ocene jedino što je važno. Mnoga darovita deca su neshvaćena – savršeno razumeju fiziku, matematiku i rado se uključuju u diskusije, ali na testovima dobijaju slabe ocene iz istih predmeta – jer ne jure za postignućima.

  U školi se suočavaju sa:

  ∙ Nerazumevanjem za svoju glad za znanjem ili svojim neobičnim ponašanjem
  ∙ Umiru od dosade, odnosno – pod stresom su, jer dokazano je da dosada izaziva stres
  ∙ Crno-beli svet: duboka koncentracija i fokus kada ih nešto istinski zanima, a duboka dekoncetracija, nemirno i neprimereno ponašanje na času kada ih nešto apsolutno ne zanima.
  ∙ Mogu biti žrtve zlostavljanja, proterivanja iz grupe i patiti od „trapavosti“ u socijalnim odnosima.
  ∙ Negativni „Pigmalion efekat“: pritisak da se prilagode normi i da odustanu od svoje autentične ličnosti – te duboko povlačenje u sebe, pa čak i depresija.


  Kako je kroz strip izrazio svoja osećanja prema školi jedan od darovitih dečaka
  sa čijom sam mamom radila:


  Sve su ovo darovita deca!

  Pametni Pavle
  Petičar iz svih predmeta

  Pera Provokator
  Dete koje pravi probleme u školi

  Diskretni Denis
  Stidljivo darovito dete

  Proka Pronalazač
  Kreativno i inovativno dete kome klasična škola ništa ne može pružiti

  Paja Podbacivač
  Darovito dete koje podbacuje

  Sima Samostalac
  Samostalno darovito dete, kome ne treba pomoć oko zadataka

  Dvostruki Laki
  Dvostruko izuzetno dete

  Njihove tipične reakcije u školi:

  „Ne umem da uradim!“
  Perfekcionizam i strah od neuspeha.

  „Nije pravedno!“
  Jako izražen osećaj za pravdu.

  „Ona me ne podnosi, sigurna sam!“
  Preosetljivost i preterana briga.

  „Ne razumem zašto nastavnici zarađuju za život mučenjem dece.“
  Školu mogu doživeti kao mesto gde ih muče.

  „Ako umiremo od dosade u njoj, onda je škola groblje.“
  Dosada kao hronična „boljka“ darovitih.

  Deca imaju utisak da škola nije radost, nego mesto gde ih nastavnici muče ponavljanjem i
  zadavanjem gradiva koje su oni već usvojili, gde ne uče kako njima odgovara i po njihovim
  izraženim višestrukim inteligencijama i potencijalima.

  Ova deca ne vole da studiraju. Oni vole da uče, jer u učenju uživaju.  Pročitajte više u mom blog članku „Najvažniji znakovi koji govore da imate darovito dete “

  Ako se pitate šta je 2e, to je skraćenica za darovitost u kombinaciji sa ADHD, disleksijom, diskalkukijom, autizmom itd. – zvana dvostruka izuzetnost.

  Više o dvostruko darovitima pročitajte ovde.