• EN
 • FR
 • SR
 • |
 • Perfekcionizam: o čemu se radi? Da se nisi i ti njime „zarazio“?

  Sažeto o temi

  Ideja je da se napravi „pilot“ grupa za diskusiju za darovite mlade ljude gde će oni moći uraditi samoevaluacijski test i gde ćemo, tokom tih 45-60 minutnih sesija, diskutovati i navesti neke of razlika između perfekcionizma i težnje ka izvrsnošću.  Izgleda da je perfekcionizam jedna od urođenih karakteristika darovitih ljudi pa je stoga jako važno da se postane svestan, što je pre moguće, ove crte ličnosti.

  Materijali koje ćemo koristiti će uglavnom biti na engleskom, ali će se glavni jezik diskusija biti srpski ili / i hrvatski jezik.

  Tip grupe: Grupa vođene diskusije
  Cena sesije 10€ po osobi
  Informacije o datumima : 11/11/2021 - 18/11/2021 - 25/11/2021 - 02/12/2021 - 09/12/2021 - 16/12/2021
  Maksimalan broj učesnika: 15
  Detaljnije o sesijama

  Sesija 1: Diskusija oko rezultata samoevaluacijskog testa: Koliki ste vi perfekcionista? 11/11/2021
  Sesija 2: Tipovi perfekcionista kod darovitih 18/11/2021
  Sesija 3: Šta perfekcionizam radi tvojoj glavi? 25/11/2021
  Sesija 4: Šta perfekcionizam radi tvome telu? 02/12/2021 
  Sesija 5: Šta perfekcionizam radi tvojim odnosima? 09/12/2021
  Sesija 6: Kako se uočava perfekcionizam kod devojčica, kako kod dečaka? / Session 7 : Kako sebi da pomognete ako   „ste se zarazili“ virusom perfekcionizma? 16/12/2021

  Trajanje: 45 minuta

  Kada: Grupa treba da se dogovori koje vreme najbolje odgovara; opcije: 17h00 – 17h45/ 19h15 – 20h00 /20h15 – 21h


  Moja ko-fasilitatorka Ljiljana Brašnić
  , diplomirani psiholog, stručni saradnik u dečijem vrtiću u Rijeci od 1986. godine, radi sa decom (utvrđuje razvojni status te osigurava optimalne uslove za zadovoljavanje razvojnih potreba deteta, uključujući ranu prevenciju i intervenciju;  edukovani je voditelj predškolskog CAP programa prevencije zlostavljanja djece),sa njihovim roditeljima (edukovani je voditelj UNICEF-ovog programa „Rastimo zajedno i Rastimo zajedno+, sertifikovani facilitator radionica sa roditeljima darovite dece po SENG metodi) te sa vaspitačima (organizuje i izvodi stručno usavršavanje vaspitača, samostalno i  u saradnji sa kolegama stručnjacima). Dugogodišnji je voditelj kraćeg specijalizovanog programa za potencijalno darovitu decu, verifikovanog od strane Ministarstva odgoja i obrazovanja Hrvatske) te programa sa decom sa poteškoćama u razvoju (nekoliko godina obavljala je funkciju psihologa u timu za decu sa poteškoćama u predškolskoj ustanovi od 3000 dece).

  Facilitators:
  Miona Majstorović
  Lemaître
  Ljiljana
  Brašnić
  Steps To Join In Discussion / Support Group:

  Proces registracije u 4 koraka

  1. Dodati u korpu
  2. Ići na odjavu (Check Out)
  3. Popuniti Vaše lične podatke
  4. Poručiti

  Kada se registrujete, poslaćemo vam imejl sa detaljima za logovanje.