• EN
 • FR
 • SR
 • |
 • SEL (Socio-emocionalno učenje) radionica za edukatore

  O radionici:

  SEL radionica za edukatore je radionica bazirana na kurikulumu iz socio-emocionalnog učenja.

  Nije dovoljno samo napuniti mozgove učenika činjenicama. Moramo da učinimo da škola edukuje i um i srce deteta. Moderno obrazovanje mora da ispuni potrebu za razvojem karaktera i veština budućnosti, famozna 4C (na engl. Creativity, Collaboration, Critical Thinking, Communcation) : kreativnost, saradnja, kritičko razmišljanje, komunikacija. Uz to rastući broj istraživanja pokazuje da je emocionalna inteligencija (EQI) klučna za predviđanje o verovatnoći pojedinca da uspe u životu. Ljudi sa višim EQI su zdraviji, manje depresivni, produktivniji na poslu, zarađuju više i imaju bolje međuljudske odnose.

  SEL je proces, metodologija u praksi kojom upravljamo emocijama, postavljamo i postižemo ciljeve, osećamo i pokazujemo empatiju za druge, uspostavljamo i održavamo pozitivne međuljudske odnose. Integrisanje SEL-a u kurikulum i procenjivanje emocionalne inteligencije (EQI) dece i tinejdžera može biti efikasan alat u promovisanju njihovog životnog uspeha. Naučiti da uspešno budeš u interakciji sa drugima je jedan od najvažnijih aspekata razvoja osobe i jedna od ključnih SEL veština!

  Glavna misija GiftedLab-a je demonstrirana u ovim SEL radionicama za edukatore:

  • naučiti edukatore, roditelje i decu da samoprocenjuju svoje živote, uče o svojim jakim stranama što će im pomoći da kreiraju moćne vizije za budućnost
  • predložiti programe bazirane na dokazima i maksimalno efikasne SEL rešenja koja odgovaraju potrebama škole kroz fleksibilan i motivišući profesionalni razvoj
  • pomoći u kreiranju prilagođenih SEL kurikuluma za svako dete ili, makar, za neke manjine koje ga najviše trebaju
  • organizovati korektnu, validnu i pouzdanu procenu, učenički kurikulum sa demonstriranom efikasnošću, potpuno onlajn ili kao mešano učenje (engl. blended learning)

  Uvođenje SEL (Socio-emocionalnog učenja) i programa socio-emocionalnog razvoja karaktera kao regularnog kurikuluma u školama može sačuvati živote i talente ljudi. Svako dete bi imalo bolju samosvest i socijalnu svest, veštine u odnosima, bolje donošenje odluka od malih nogu. Kad bi imali regularne SEL časove u školi kao pravilo, imali bi moralnije, odgovornije i brižljivije mlade ljude i emocionalno promućurnije roditelje i odrasle kasnije.

  Štaviše, u vezi koristi od SEL-a u školama, ako se SEL predaje u školi, izmereno je da bi doneo:

  • manji % podbacivanja kod darovitih
  • bolje akademsko postignuće za svu decu
  • motivisanije mlade
  •  manje stresirane, manje pod pritiskom i manje preopterećene edukatore
  • manje problema u ponašanju, manji broj emocionalno rastrešenih i manju zloupotrebu droga

  U smislu finansijske dobiti:

  • 11$ zarađenih na svaki $ potrošen na SEL program – 11% uštede na programe lečenja

   

  SEL Workshop For Educators - Miona's Workshop Room - Miona's Workshops for Educators

  GiftedLab-ov SEL školski program se odnosi na donošenje transformacionog SEL obrazovanja u vašu školu. Ali, ja takođe pokušavam da povežem roditelje, edukatore i decu jer je uključivanje roditelja veoma važan i uticajan aspekt za kreiranje mreže podrške za decu i tinejdžere. To uključuje učenje u oba msera. GiftedLab-ov SEL školski program radionica nije fiksiran unapred. Umesto toga, on evoluira u skladu sa podacima i prilagođava se ciljevima svake škole. Mogu raditi jedan na jedan sa edukatorima ili administratorima da bi identifikovali strategije i najbolje prakse za svu decu. Predložiću metod najpogodniji za vaše školske potrebe i vrednosti. Dostupna sam za telefonske ili email konsultacije, dopuštam edukatorima da postave specifična pitanja ili da pitaju za tekuću podršku.

   

  SEL Workshop For Educators - Miona's Workshop Room - Miona's Workshops for Educators

  Svrha:

  • Edukatori postavljaju odeljenske projekte koji grade osećaj zajednice i pripadanja na zabavan i nepreteći način
  • Mogućnost upravljanja učionicom kroz SEL prizmu ili odeljenski sastanci koje vode učenici
  • Dečiji potencijali/darovi treba da se koriste na pravi način, a ne da budu zanemareni ili zloupotrebljeni kao što se obično dešava sa razvojem talenata
  • Deci ne treba govoriti šta da budu, šta da uče ili koji fakultet da izaberu
  • Deca stiču samosvest o svojim emocijama, jakim stranama i socio-emocionalnim kompetencijama
  • Deca izbegavaju biranje puta koji nije u skladu sa njihovim jakim stranama
  • Nad decom ne bi trebala da dominiraju društveno zacrtana pravila (trebao bi biti doktor ili pravnik da bi se smatrao uspešnim)
  • Deca postaju nezavisni mislioci i uče kako da se izbore sa postavkama i neuspesima života
  • Deca razvijaju unutrašnju otpornost, hrabrost, upornost, samopoštovanje i samopouzdanje
  • Ona treba da odluče KO žele da budu u svetu stavljajući autentične sebe na PRVO MESTO
  • Deca razvijaju emocionalnu oštrinu (posebno o tome šta provocira stres i anksioznost u njima)

   

   

  Očekivanja:

  • Mogući formati radionica: 4 do 6 nedelja, poludnevna radionica, celodnevna i dizajniraj sam svoju radionicu
  • Minimalno trajanje: 4 sata/maksimalno 8 sati
  • Ako nije najavljeno drugačije, radionice će biti održane onlajn
  • Radionica u malim grupama (do 10 osoba) je najefikasnija
  • Radionice za edukatore se izvode odvojeno od radionica za učenike
  • Diskusije će pratiti pravila grupe i isticati poštovanje i podršku za sve učesnike
  • Od učesnika se očekuje da pročitaju delove knjigâ i članke pre većine sesija jer to čini osnovu naših tema za radionice
  • Edukatori će imati „domaći“ i vežbe kao praksu.
  • Za 1 na 1 sesije obuke pogledaj na stranici za konsalting

  SEL Workshop For Educators - Miona's Workshop Room - Miona's Workshops for Educators

  Troškovi:

  • Cena za pola dana/ceo dan i za sat vremena učešća u radionici
  • Plaćanje za rad fasilitatora (cena za onlajn radionicu)
  • Cena onlajn testova se posebno zaračunava
  • Troškovi prostora i puta moraju biti uključeni u slučaju oflajn sesije
  • Lokacija: onlajn i oflajn
  • Gde: po dogovoru
  • Kad: po dogovoru

  SEL Workshop For Educators - Miona's Workshop Room - Miona's Workshops for Educators

  Steps

  1Popuniti kontakt formular
  2Popuniti ugovor za radionice za edukatore
  3Registrovati se

  Dodatne informacije:

  +SEL obrazovanje za darovite, talentovane i 2e dvostruko izuzetne

  Kreirala sam i implementiram adekvatan SEL program za jedinstveni profil darovitih, talentovanih i 2e dvostruko izuzetnih. Koji su tipični socijalni izazovi, kako ovi izazovi izgledaju u učionici i koje su najbolje prakse da bi se odgovorili na ove izazove? Važno je sakupiti nastavnike zajedno da dele svoja iskustva o tome šta ide kako treba, a šta ne za „izazovnu decu“ u njihovim učionicama. Takođe mogu podeliti najbolje prakse iz tog polja, diskutovati o svojim ličnim iskustvima – uspesima i izazovima – da doprinesu kulturi komunikacije koja omogućava dublje razumevanje i smislenu podršku koja je na delu po učionicama i kampusima. Na primer, kada je darovita/talentovana i 2e dvostruko izuzetna populacija u pitanju, osetljive društvene veze i samospoznaja su čak i važniji da se na njih fokusira, jer su ove veštine često njihova Ahilova peta. Sa znanjem kako da slušaju sebe bolje, postali bi dobri slušaoci i povećali empatiju i osetljivost. Kao ljudi koji su rođeni da budu inovatori, mogli bi bolje da vežbaju asertivnost, vođstvo i posebno važnu veštinu za inovatore, sposobnost ubeđivanja. Sa savladavanjem SEL-a, bili bi sposobniji za saradnju i timski rad. U slučaju konflikta sa drugom osobom, darovita osoba bi lakše konstruktivno odgovorila, na način da zna da reši problem u interpersonalnim poteškoćama, upravljajući emocijama u odnosima, harmonizujući različita osećanja i tačke gledišta.

  Book a workshop

  Available Times

  Time Zone of workshop: CET
  • Starting date:
   februar 28, 2021
   Where: Online
   When:
   Starts at 17h CET
   How many spots available?
   2
   Enroll
  • Starting date:
   februar 28, 2021
   Where: Online
   When:
   Starts at 17h CET
   How many spots available?
   #
   Enroll
  • Starting date:
   februar 28, 2021
   Where: Online
   When:
   Starts at 17h CET
   How many spots available?
   3
   Enroll

  You wouldn't trust us if we said it, so we asked our clients how they felt about it.

  Testimonials

  Svedočanstva edukatora
  Ime i prezime

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum


  Read Testimonials from Educators
  Svedočanstva edukatora
  Ime i prezime

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum


  Read Testimonials from Educators
  Svedočanstva edukatora
  Ime i prezime

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum


  Read Testimonials from Educators