• EN
 • FR
 • SR
 • |
 • Unutrašnji svet darovitih,talentovanih i 2e dvostruko izuzetnih

  O radionici:

  Unutrašnji svet darovitih/talentovanih i 2e dvostruko izuzetnih nije tema svih edukatora.

  Još uvek imamo dominantne obrazovne sisteme gde se deca više tretiraju kao „proizvodi“ nego kao ljudska bića. Ovo znači da se, osim akademskog znanja, edukatori (i roditelji) ne fokusiraju na pridavanje posebne pažnje socio-emocionalnim kompetencijama i predavanju baziranom na jakim stranama.

  Ovo rezultira u sledećem: socio-emocionalni aspekti zajedno sa potrebama za socio-emocionalnom podrškom darovitih, talentovanih i 2e dvostruko izuzetnih su stavljeni sa strane u školama, kao manje važni za detetovu budućnost od akademskog programa.

  Sa obrazovnim sistemima koji tvrdoglavo odbijaju da obrate pažnju i implementiraju sistemski usmerene instrukcije socio-emocionalnih kompetencija kroz posvećeni SEL kurikulum (od  engl. social-emotional learning), imamo učenike koji nisu svesni unutrašnjeg „funkcionisanja“, njihovih jakih strana i kako se njihov jedinstveni set potencijala može preneti na aktivnosti u stvarnom svetu. Sa slabom samosvešću ide i slaba samoregulacija i samoaktualizacija (Maslov). Jednostavno rečeno, veoma mali broj shvata sopstvene unutrašnje potencijale i jedinstveni set talenata.

  Sticanje znanja o i podrška socio-emocionalnim potrebama darovitih, talentovanih i 2e dvostruko izuzetnih je ono što ova serija radionica nudi nastavnicima i drugim profesionalcima. Mnogi edukatori koji znaju koliko je izazovno napraviti kurikulum prilagođen darovitima, talentovanima i 2e dvostruko izuzetnima, mogli bi veoma ceniti ovu radionicu.

  Otkrićete zašto je teško angažovati neke duboke mislioce, zašto se opiru poštovanju pravila i predlažu „bolje načine“ da se stvari urade te zašto neki imaju probleme sa školskim drugovima. Posebno, biće vam lakše da učite 2e dvostruko izuzetne učenike. Ovi učenici se takođe opiru, glumataju i odbijaju da se povinuju. Mogu se zaglaviti na nekim zadacima ili zaboraviti domaći. Ponekad ne mogu da sede mirno, pitaju puno pitanja, često naizgled van teme. Štaviše, mogu imati „preterane“ reakcije.

  Na kraju ove serije radionica edukatori će razumeti kako su učenici koji se razlikuju često veoma zainteresovani sa najviše potencijala i da bi mogli da uče darovite, talentovane i 2e dvostruko izuzetne, nastavnici moraju da steknu duboko razumevanje njihovih specifičnih jakih strana i izazova. Čak više od drugih darovitih učenika, 2e dvostruko izuzetni se bore sa perfekcionizmom, sumnjom u sebe, očekivanjima, strahom od neuspeha, senzornim i socijalnim izazovima koji mogu uticati na njihovu sposobnost da budu dobri u školi. Edukatori imaju priliku da steknu znanje o unutrašnjem svetu ove dečije populacije i definitivno steknu bolje „alate“ da odgovore na njihove jedinstvene akademske i razvojne potrebe. Uz to, fokusiranje na socio-emocionalni razvoj može doneti veliki napredak u kapacitetima svih učenika i sveukupnom zadovoljstvu nastavničkim poslom.

  Ovih 8 modula dugačka radionica će biti od pomoći vama da učite darovite, talentovane i 2e dvostruko izuzetne učenike, ali i drugu decu. Podeliću sa vam znanje i alate tako da će te shvatiti kako da priđete svakom darovitom detetu. Moći ćete da razumete sve što oni kažu i rade sa specijalnim filterom.

   

  Teme:

  Ovo je radionica od 8 modula koja ide u dubine o unutrašnjem svetu darovitih/talentovanih i 2e dvostruko izuzetnih, njihovom socio-emocionalnom funkcionisanju. Pojedinačne karakteristike i ponašanja su prikazana kroz posebne module. Dostupni su putem onlajn i oflajn radionica (molim vas koristite formular za kontakt ako ste zainteresovani za obrazovne konsultacije uživo).

  Modul 1 Karakteristike darovitih i tehnike komunikacije sa njima
  Modul 2 Intenzitet, perfekcionizam i stres darovitih
  Modul 3 Motivacija, disciplina, podbacivanje  i vladanje sobom darovite dece
  Modul 4 Socijalne veze darovite populacije
  Modul 5 2e Dvostruko izuzetni/Kako poremećaji učenja i druga ometenosti u razvoju utiču na darovitost + Osnovi senzorne regulacije
  Modul 6 Daroviti & multipotencijalnost
  Modul 7 Daroviti dečaci & darovite devojčice/Kako pol menja stvari + Prednosti i izazovi odrasle darovite osobe
  Modul 8 Visoko i duboko daroviti: Fizičke, socijalne, emocionalne i razlike u okruženju koje stvaraju izazove

  Inner World of Gifted/Talented and 2e - Miona's Workshop Room - Miona's Workshop for Educators

  Svrha:

  • Primena najboljih praksi za identifikaciju darovitih
  • Poređenje različitog kurikuluma i instrukcija dizajniranih za darovite
  • Razumevanje i osnaživanje darovitih, talentovanih i 2e dvostruko izuzetnih učenika više od negovanja intelekta i istraživanje socijalnih i emocionalnih aspekata ove školske populacije
  • Postizanje dubokog razumevanja socio-emocionalnog funkcionisanja darovitih, talentovanih i 2e dvostruko izuzetnih
  • Učenje o glavnim karakteristikama darovitih, talentovanih i 2e dvostruko izuzetnih koje utiču na njihovo rizično ponašanje, ranjivost
  • Prepoznavanje i razumevanje određenih izazova darovitih, talentovanih i 2e dvostruko izuzetnih
  • Učenje korisnih strategija u podučavanju darovitih, talentovanih i 2e dvostruko izuzetnih
  • Sticanje alata za osnaživanje socijalnih i emocionalnih veština darovitih, talentovanih i 2e dvostruko izuzetnih
  • Deljenje ideja, iskustava i specifičnih strategija sa drugim edukatorima
  • Otkrijte kako da se ne igrate igara moći sa darovitim, talentovanim i 2e dvostruko izuzetnim učenicima
  • Pomozite darovitoj deci da se oslobode izazova odnosa sa vršnjacima i vršnjačkog pritiska
  • Kreirajte sveobuhvatni tretman/akcioni plan za darovito dete sa socijalnim, emocionalnim i problemima u ponašanju
  • Predvidite kada su darovita deca pod rizikom od obrazovnog podbacivanja ili neuspeha

  Očekivanja:

  • Mogući formati radionica: 4 do 6 ili više nedelja, poludnevna radionica, celodnevna i dizajniraj sam svoju radionicu
  • Minimalno trajanje 1 sat/maksimalno 8 sati
  • Ukoliko nije najavljeno drugačije, radionice će biti održavane onlajn
  • Od učesnika se očekuje da pročitaju delove knjigâ i članke pre većine sesija, jer to čini osnovu naših tema za diskusiju
  • Diskusije će pratiti pravila grupe i isticati poštovanje i podršku za sve učesnike
  • Edukatori će imati „domaći“ i vežbe kao praksu.

  Inner World of Gifted/Talented and 2e - Miona's Workshop Room - Miona's Workshop for Educators

   

  Troškovi:

  • Cena za pola dana/ceo dan i za sat vremena učešća u radionici
  • Plaćanje za rad fasilitatora (cena za onlajn radionice)
  • Cena onlajn testova se posebno zaračunava
  • Troškovi prostora i puta moraju biti uključeni u slučaju oflajn sesije
  • Lokacija: onlajn i oflajn
  • Gde: po dogovoru
  • Kad: po dogovoru

  Inner World of Gifted/Talented and 2e - Miona's Workshop Room - Miona's Workshop for Educators

  Steps

  1Popuniti kontakt formu
  2Popuniti ugovor za radionice sa edukatorima
  3Registrovati se

  Dodatne informacije o unutrašnjem svetu darovitih, talentovanih i 2e dvostruko izuzetnih:

  +Modul 1: Karakteristike darovitih i tehnike komunikacije za koristiti sa njima

  Ova radionica će baciti svetlo na glavne karakteristike i osobenosti darovitih ljudi. Nakon okončanja ovog dela učesnnici će biti obučeni za različite tehnike koje mogu biti efikasno upotrebljene da pomognu darovitim učenicima da napreduju, kako da sačuvaju svoj integritet i da ga razviju. Takođe, saznaće kako da izbegnu štetne, destruktivne faktore. Uz to, učinci ove radionice će pomoći i omogućiti edukatorima, roditeljima, administratorima i drugim strateljima u radu sa darovitim učenicima i dati im priliku da koriste svoje darove i talente u sigurnom okruženju.

  +Modul 2: Intenzitet, perfekcionizam i stres kod darovitih

  Perfekcionizam i intenzitet su dve važne endogene ( urođene ) karakteristike koje, ako ostanu neproverene, mogu da učine puno štete razvoju darovite osobe. Stoga je neophodno informisati darovitog i njegove staratelje o njima. Iako se perfekcionističke tendencije mogu dogoditi svakom, istraživanjima je dokazano da su daroviti ljudi, zbog svog kompleksnog unutrašnjeg funkcionisanja i atipičnog razvoja skloniji tome od drugih.

  +Modul 3: Motivacija, disciplina, vladanje sobom i podbacivanje darovite dece

  Darovita deca, najsposobnija deca za učenje, mogu imati problema sa motivacijom, samodisciplinom, vladanjem sobom i podbacivanjem. Iako veoma sposobna, moraju se naučiti nekim osnovnim pravilima discipline i vladanja sobom kao i svi drugi. Najveća pažnja mora biti poklonjena 2e dvostruko izuzetnoj deci.

  + Modul 4: Socijalne veze darovite populacije

  Postoji društvena stigma povezana sa darovitošću u našem društvu. Stoga, socijalne veze darovite dece i odraslih mogu duboko biti pogođene i pod uticajem njihovog društvenog života i identiteta. Daroviti uče da „surfuju“ u svakodnevnom svetu. Neki u tome ne uspevaju i imaju problema da budu u ovom svetu. Kompleksne i često problematične veze darovite populacije sa vršnjacima i drugim oko njih se ne završavaju sa krajem školovanja. Stoga je važno upućivati ih i modelirati ponašanja imajući na umu njihovo specifično unutrašnje funkcionisanje. Uspeh u vezama je izvesniji ako je daroviti u mogućnosti da upravlja informacijama o sebi samom što ne uključuje uništavanje njihovog unutrašnjeg „ja“ ili ih iscrpljuje na putu da bi se „uklopili“.

  + Modul 5: 2e Dvostruko izuzetni/Kako ometenost u učenju i druga smetnje utiču na darovitost + Osnovi senzorne regulacije

  Takođe ćemo videti dublje šta su aspekti dvostruke izuzetnosti, koji su psihološki izazovi i kako se to prepliće sa darovitošću.

  + Modul 6: Daroviti & multipotencijalnost

  Multipotencijalnost se često navodi kao primarna briga za darovite i talentovane u planiranju karijere. Mi živimo u ekspertskoj eri i od nas se traži da izaberemo našu „nišu“. Ova obaveza izaziva više problema nego sreće za one darovite sa jakom multipotencijalnošću, jer mi biramo naš životni poziv vrlo mladi, sa 16 do 18 godina. Darovita multipotencijalnost vođena unutrašnjom intenzivnom znatiželjom i voljom da se uče nove stvari, može izazvati probleme na tipičnim i klasično struktuiranim radnim mestima. Ista osobenost karaktera može biti eksponencijalna prednost u postindustrijskim, digitalnom revolucijom transsformisanim, radnim mestima. Digitalna revolucija duboko modifikuje način na koji danas živimo i radimo.

  + Modul 7: Daroviti dečaci & darovite devojčice/kako pol menja stvarnost + prednosti i izazovi odrasle darovite osobe

  U ovom modulu ćemo raspravljati kako pol može biti pritisak i uplitati se sa darovitošću i kako su oni isprepletani. Prema određenim studijama, postoje tipični scenariji kako daroviti dečaci i devojčice žive svoje živote darovitih. Postoje tipična ponašanja na važnim prekretnicama života. Darovita deca odrastaju i postaju daroviti odrasli u svetu koji nastavlja da bude neadaptiran za njih. Darovitost ne nestaje sa odrastanjem.  Brige i problemi koje su imali u detinjstvu ( perfekcionizam, vršnjački pritisak, asinhroni razvoj, izražena samokritičnost, multipotencijalnost, osetljivost na stres i kompleksni odnosi sa vršnjacima i drugima oko njih ), postaj još kompleksniji i ( još samodestruktivniji za određeni broj njih ) kako odrastaju. Pomnućemo određene problema koji postoje, koji su blisko vezani sa specifičnim psihološkim profilima odraslih darovitih koje treba pomenuti.

  + Modul 8: Visoko i duboko daroviti: Fizičke, socijalne, emocionalne i razlike u okruženju koje stvaraju izazove

  Ovde ćemo se posvetiti osobenostima ličnosti, socio-emocionalnim potrebama, opcijama školovanja, školovanju kod kuće i mentorstvu itd.

  Book a workshop

  Available Times

  Time Zone of workshop: CET
  • Starting date:
   februar 5, 2021
   Where: Online
   When:
   Starts at 17h CET
   How many spots available?
   2
   Enroll
  • Starting date:
   februar 5, 2021
   Where: Online
   When:
   Starts at 17h CET
   How many spots available?
   5
   Enroll
  • Starting date:
   februar 5, 2021
   Where: Online
   When:
   Starts at 17h CET
   How many spots available?
   2
   Enroll

  You wouldn't trust us if we said it, so we asked our clients how they felt about it.

  Testimonials

  Svedočenja edukatora
  Ime i prezime

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum


  Read Testimonials from Educators
  Svedočenja edukatora
  Ime i prezime

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum


  Read Testimonials from Educators
  Svedočenja edukatora
  Ime i prezime

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum


  Read Testimonials from Educators