• EN
 • FR
 • SR
 • |
 • Roditeljske grupe za diskusiju i podršku

  Svrha roditeljskih grupa za diskusiju i podršku u Mioni Pričaoni je da osnaži i podrži roditelje darovite, talentovane i 2e dvostruko izuzetne dece, tinejdžera i omladine. Podizanje ove pametne, neurološki drugačije  i zahtevne dece je neverovatno izolujuće. Davanje mogućnosti roditeljima da se sreću jedni s drugima donosi nekoliko benefita i roditeljima i darovitoj, talentovanoj i 2e dvostruko izuzetnoj deci koji se suočavaju sa jedinstvenim setom izazova…Osim ako to ne živite, ne možete shvatiti. Pa čak i ako shvatite, ova deca su toliko različita, tako da svaka porodica živi darovitost na različit način.

  GiftedLab-ov Cafe za roditelje – roditeljstvo darovitih, talentovanih i 2e dvostruko izuzetnih

  Kada: Prvi ponedeljak u mesecu na Facebook Live-u ili drugim platformama za video susrete
  Tip grupe: Otvorena
  Trajanje: 60 minuta
  Broj učesnika: Idealno 10-25, minimum 5 zainteresovanih roditelja
  Teme: Variraju (npr. karakteristike, komunikacija, intenzitet, perfekcionizam, motivacija, disciplina, škola, odnos sa braćom/sestrama i vršnjacima i mnogo drugih relevantnih tema)
  Opis: GiftedLab-ove Cafe grupe za roditelje nisu struktuirane ni oko jedne posebne teme, ali se fokusiraju na sakupljanje zajednice roditelja. U ovim sesijama, roditelji se jednostavno okupljaju. Ne treba da se pripremaju za sesije kao što je to slučaj u 8 do 10 nedelja dugim sesijama u SENG SMPG radionicama. Jednom mesečno ćemo deliti iskustva i slušati jedni druge. Roditelji mogu da predlože događaje, sastanke, pišu postove, razmenjuju teme za žive diskusije.
  Cena: Besplatno
  Kako se upisati: Postanite član Facebook grupe koja se zove GiftedLab Club.

  Da bi bili informisani kada kreiramo grupe za diskusiju, radionice ili druge događaje, pretplatite se na moj njuzleter ovde.

  Parent2Parent (Roditelj za roditelja) SENG SMPG Balkan

  Kada: Jednom mesečno, drugi ponedeljak u mesecu na Facebook Live-u ili drugim platformama za video susrete
  Tip grupe: Zatvorena
  Trajanje: 1 sat i 30 minuta
  Broj učesnika: Idealno 10-25, minimum 5 zainteresovanih roditelja
  Teme: Raznovrsne. Teme za sledeći sastank će biti podeljene na Facebook grupi. Mesečni, godišnji ili šestomesečni predlog rasporeda se šalje svim članovima na glasanje tako da možemo da rezervišemo datume i odlučimo o temama.
  Opis: Zatvorena grupa roditelja koji su već učestvovali i završili ceo krug SENG SMPG radionice koja je trajala 6, 8 ili 10 nedelja. Ova grupa je već stekla osnove o socioemocionalnim potrebama darovitih, jer su one prikazane u SENG SMPG radionicama. Jednom mesečno se okupljamo i tretiramo temu koja ide korak dalje od tema tretiranih u prvoj rundi grupe SENG SMPG radionice.
  Cena: Ponekad besplatno, a ponekad ne, u zavisnosti od teme.
  Kako se upisati: Uslov je učešće u celoj SENG SMPG radionici. Ako ste to već uradili, idite na GiftedLab-ovu Facebook Group Page (@GiftedLabCo) ili na Facebook otvorenu grupu GiftedLab Club  i pišite zahtev da se pridružite zatvorenoj grupi.

  Ako ste već član zatvorene grupe Roditelj za roditelja SENG SMPG Balkan, upišite se za sledeću sesiju ovde.

  Parents’ Discussion and Support Groups - Miona's Talk Room SENG LogoSENG SMPG Grupna radionica

  Da bi bili deo zatvorene Facebook grupe Parent2Parent ( Roditelj za roditelja ) SENG SMPG Balkan, morate se upisati u posebno struktuiranu 8 do 10 nedelja dugu SENG SMPG grupnu radionicu za roditelje darovite, talentovane i 2e dvostruko izuzetne dece. Roditelji darovite, talentovane i 2e dvostruko izuzetne dece dobijaju priliku da steknu dodatne roditeljske veštine, razumeju osnove o darovitosti, nauče da bolje podrže koncept o self-u i emocionalni razvoj ove dece
  (DT2e deca).
  Direktna korist od radionice je veći kapacitet za bavljenje dodatnim izazovima koje darovitost donosi u iskustvo roditeljstva. Nakon završavanja SENG SMPG grupne radionice, dobrodošli ste da postanete član zatvorene Facebook grupe roditelj za roditelja SENG SMPG Balkan.

  Da bi saznali više o SENG SMPG grupnoj radionici i/ili se upisali na onlajn SENG SMPG radionicu, idite ovde.

   

  Parents’ Discussion and Support Groups - Miona's Talk Room

  2eParentfor2eParent (2e Roditelj za 2e roditelja) grupa za diskusiju & podršku

  Termin dvostruko izuzetan, često skraćen kao 2e, odnosi se na darovite učenike koji imaju neki oblik poteškoće. Ovi učenici se smatraju izuzetnim i zbog njihove darovitosti (intelektualne, kreativne, perceptualne, motorne itd.) i zbog njihovih posebnih potreba (specifične poteškoće u učenju, neurorazvojni poremećaji itd.) Ometenosti su raznolike: disleksija, ADHD, poremećaj u auditornoj ili vizuelnoj percepciji, opsesivno kompulsivni poremećaj, anksioznost, depresija, poremećaj u senzornom procesuiranju, autistični poremećaj, Turetov sindrom, ili bilo koja druga poteškoća koja se meša sa učenikovom sposobnošću da efikasno uči u tradicionalnom okruženju. Ne postoji jasan profil dvostruko izuzetne dece, jer je priroda i ometenost dvostruke izuzetnosti veoma raznolika. Ove varijacije među 2e decom čine teškim za odrediti koliko ih može biti. Što je još gore, mnoga 2e deca nisu dijagnostifikovana jer dar „prekriva“ ometenost. Roditeljstvo 2e dece može  biti veoma zahtevno.  Grupa podrške Mione Pričaone 2e Roditelj za 2e roditelja  je kreirana iz ovih razloga, da dâ roditeljima mesto da se sretnu jedni s drugima na organizovanim sastancima.

  Parents’ Discussion and Support Groups - Miona's Talk Room

  Kada: Jednom mesečno, treći ponedeljak u mesecu na Facebook Live- ili na zakazanim serijama grupne podrške na nekoj drugoj virtuelnoj platformi
  Tip grupe: Otvorena
  Trajanje: 60 minuta ili 1h 30 minuta
  Broj učesnika: Idealno 10-25, minimum 5 zainteresovanih roditelja
  Teme: Raznolike, ali fokusirane na 2e roditeljstvo (npr. 2e karakteristike, komunikacija, intenzitet, perfekcionizam, motivacija, disciplina, škola, odnosi sa braćom/sestrama i vršnjacima i mnoge druge teme)
  Opis: Roditeljstvo i edukacija 2e dece je zahtevna uloga. Ova grupa podrške je prilika za 2e roditelje da se sretnu i daju jedni drugima podršku i ohrabrenje. 2e deca ne dolaze uvek „fino upakovana“. Potrebno im je da dele ponos, tugu i zabrinutost sa ljudima koji će ih razumeti.
  Cena: Ponekad besplatno, ponekad ne u zavisnosti od teme ili formata grupe za diskusiju/podršku.
  Kako se upisati: Registrujte se za grupu podrške ili postanite član Facebook grupe sa imenim GiftedLab Club

   

  Miona Pričaona | Aktuelne grupe za diskusiju i podršku | Roditelji

  U GiftedLab-u, mi organizujemo različite grupe za diskusiju i podršku na različitim jezicima : srpskom, hrvatskom, francuskom i engleskom.