• EN
 • FR
 • SR
 • |
 • Podaci o firmi

  IDENTIFIKACIJA UREDNIKA

  Veb-sajt GiftedLab (u daljem tekstu „Veb-sajt“), dostupnu na www.giftedlab.org uređuje Miona Lemaître, individualni preduzetnik,
  Registarski broj / SIREN: 880 457 270
  PDV Broj : FR 33880457270 (u daljem tekstu „Izdavač“),
  čije se sedište nalazi na adresi 5 rue Christiani, 75 018 Paris.
  Izdavača možete kontaktirati na miona.lemaitre@gmail.com ili na +33 (0) 6 11 73 23 66.

  ZASLUŽNI:

  Vizuelni elementi : Hana Selena Sokolović, Shutterstock, Burst, Unsplash, Pixabay, Depositphotos, Adobe Stock Photos.
  Ilustracije i grafički dizajn: Tijana Dinić
  Veb dizajner i veb majstor: DigitalSqure Damir Karamustafić

   

  OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA I PRODAJE

  Opšti uslovi korišćenja i Opšti uslovi prodaje, uključujući informacije o uslovima korišćenja Sajta, kao i cenama, troškovima i datumima isporuke, uslovima plaćanja, postprodajnim uslugama, pravu na odustajanje, trajanju ponude mogu se naći u namenskom dokumentu na veb lokaciji (pogledajte Uslove korišćenja).

  WEB HOSTING INTERNET STRANICE

  Veb-sajt GiftedLab vodi OVH, SASU sa kapitalom od 10 069 020 evra, čije je sedište u ulici Rue Kellermann 2, 59100 Roubaix, Francuska.
  Hosting kompaniju možete kontaktirati imellom na sledeću adresu: customer.veb@ovh.net.
  Možete ga dobiti i na sledeći broj: +33 9 72 10 10 07.

  PRIKUPLJANJE LIČNIH PODATAKA

  U skladu sa odredbama Zakona br. 78-17 od 6. januara 1978. sa izmenama i dopunama, koji se odnose na informacionu tehnologiju, datoteke i slobode, korisnik se obaveštava da Izdavač prikuplja i obrađuje lične podatke prilikom povezivanja na Sajt. Dokument koji uključuje našu politiku privatnosti za prikupljanje ličnih podataka, koji se uglavnom koristi za omogućavanje dostupnosti, optimizacije i zaštite Platforme kako bi se korisnicima pružila najbolja moguća usluga, može se pronaći ovde.

  Korisnik je obavešten da ima pravo pristupa, izmene i brisanja informacija koje se njega tiču, koje se u bilo kom trenutku mogu koristiti obraćanjem Izdavaču bilo direktno na Sajtu, bilo putem pošte na adresu 5 rue Christiani, 75018 Paris ili imejlom na adresu miona.lemaitre@gmail.com.

  KOLAČIĆI

  Sajt može koristiti tehniku „kolačića“ kako je definisala CNIL na sledeći način:
  „Kolačić“ je niz informacija, obično malih i označenih imenom, koje veb lokacija koju posećujete može poslati vašem pretraživaču. Vaš veb pretraživač će ga sačuvati na određeno vreme i poslati je nazad na server … „.
  Informacije sa zvanične veb-stranice CNIL -a (https://vvv.cnil.fr/fr/glossaire).
  Svrha ovih kolačića je da olakšaju navigaciju korisnika i poboljšaju kvalitet ponuđenih usluga prikupljanjem statističkih i informacija o prometu.
  Na upotreba ovih kolačića skreće se pažnja korisniku preko iskačućeg (popup) prozora  koji traži njegovu saglasnost.
  Ako korisnik pristane, ova saglasnost se smatra važećom za period od najviše 13 (trinaest) meseci.
  Ako korisnik ne pristane na upotrebu kolačića, izdavač ne može garantovati optimalno iskustvo na veb-stranici.
  Da biste videli politiku kolačića koja se koristi na veb lokaciji, pogledajte ovaj dokument.

  POŠTOVANJE INTELEKTUALNE SVOJINE

  Za korišćenje celog ili dela ovog sadržaja potrebno je prethodno odobrenje Izdavača ili nosioca prava na ovaj sadržaj. Dokument o uslovima i odredbama pogledajte ovde.

  HIPERTEKSTUALNI LINKOVI

  Sajt može sadržati hipertekstualne linkove koje omogućavaju pristup drugim veb-stranicama koje objavljuju i njima upravljaju treće strane, a ne Izdavač. Urednik se ne može smatrati odgovornim direktno ili indirektno u slučaju da navedene veb-stranice trećih strana nisu u skladu sa zakonskim odredbama.
  Stvaranje hipertekstualnih veza do Veb-sajta može se izvršiti samo uz prethodno pismeno ovlašćenje Izdavača.