• EN
 • FR
 • SR
 • |
 • Politika privatnosti

  1. Uvod

   Ova politika privatnosti objašnjava ko smo i na koji način obrađujemo Vaše podatke o ličnosti,  u koje svrhe i kako možete koristiti Vaša prava u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti.

  Vaša privatnost nam je veoma bitna i želimo vam pomoći  da razumete kako upravljamo i štitimo podatke o ličnosti koje smo sakupili od vas.

  Obrađujemo vaše podatke o ličnosti u vezi sa uslugama koje pružamo putem “GiftedLab” online platforme (“Platforma“) i u drugim situacijama koje su objašnjene u ovoj politici privatnosti. Ova Politika privatnosti odnosi se na korisnike Platforme, profesionalce sa kojima Rukovalac podataka sarađuje i druge osobe kako je objašnjeno u ovoj Politici privatnosti.

  U slučaju da Platforma sadrži poveznice (linkove) prema drugim websajtovima ili uslugama, molimo vas da se upoznate sa posebnim politikama privatnosti i obaveštenjima o privatnosti takvih web sajtova ili usluga.

  2. Ko smo mi i kako nas možete kontaktirati?

  Rukovalac Vaših podataka o ličnosti je Miona Majstorović Lemaître, for GiftedLab – Miona Lemaître, Matični broj /PIB /SIRET: 880 457 270 000 10, imejl kontakt: miona.lemaitre@gmail.com/miona@giftedlab.org (u daljem tekstu: “Rukovalac.”). Ovo znači da, kao Rukovalac, sakupljamo i obrađujemo vaše podatke o ličnosti i,određujemo način i svrhu obrade. Neki vaši podaci mogu se prikupljati onlajn (na primer, kada odlučite da napravite nalog na platformi i postanete korisnik, a neki vaši podaci mogu se prikupiti na papiru, na primer, ako ste profesionalac kojeg preporučujemo našim korisnicima ili ako nudimo nečije druge usluge, kao što je objašnjeno u nastavku).

  3. Kategorije podataka koje Rukovalac obrađuje

  Rukovalac pruža usluge koje se sastoje od različitih aktivnosti  za decu, roditelje, edukatore, profesionalce, timove, organizacije itd, sa ciljem da neguje i razvija potencijale korisnika Platoforme.  Ove usluge su dostupne putem Platforme i uključuju, između ostalih stvari, raznolike časove, kurseve, radionice, koučing, podkastove, aktivnosti sa knjigama itd. (“Usluge“)

  Kako bi omogućio pružanje usluga korisicima Platforme, Rukovalac prikuplja nekoliko kategorija podataka o ličnosti, u zavisnosti od situacije.

  Ukoliko  samo pristupite Platformi bez kreiranja naloga,, Rukovalac ne prikuplja bilo kakve Vaše podatke o ličnosti.

  • Podaci koji se obrađuju kada se otvori račun na Platformi – Podaci o korisniku

  U slučaju da neko želi da kupi Uslugu koja je dostupna na Platformi, on treba da otvori nalog na Platformi, i u tom slučaju, prikupićemo sledeće podatke: ime i prezime, kontakt detalje (imejl  i broj telefona), izabranu uslugu, zemlja u kojoj živi,  i u slučaju korisnika mlađih od 18 godina, njihov uzrast. Ove podatke sakupljamo kako bismo pružili odabranu uslugu.

  Mi ne prikupljamo podatke o zdravstvenom stanju dece ili bilo kog drugog korisnika Platforme.

  Ukoliko izaberete da kupite knjigu ili proizvod koji su dostupni na Platformi, Rukovalac će takođe prikupiti Vašu adresu kako bi proizvod mogao da vam bude poslat.

  • Podaci koji se obrađuju kada dajemo preporuke

  Može se desiti da korisnik Platforme ili treća strana želi da poruči usluge slične onima koje su dostupne na Platformi. U tom slučaju, Rukovalac ih može uputiti nekom drugom profesionalcu/edukatoru koji može pružiti traženu uslugu.

  Ukoliko ste profesionalac/edukator i želite da Rukovalac peporuči Vaše usluge, Rukovalac može da u tu svrhu prikupi Vaše podatke koji uključuju: kontakt podatke (imejl i broj telefona), oblast ekspertize i zemlja u kojoj stanujete, kako bismo preporučili Vaše usluge trećoj strani. Ovi podaci Rukovalac može prikupiti, na primer,  tako što Vas direktno kontaktira putem javno dostupnih kontakt podataka ili možete da izaberete da kontaktirate Rukovaoca direktno i da ostavite vaše kontakt informacije.

  Takođe se može desiti da Rukovalac preporuči Vas ili Vaš proizvod/autorsko delo (na primer, knjigu koju ste napisali) nekoj trećoj platformi, a da prethodno nije imao direktni kontakt sa Vama, tako što javno dostupnu kontakt informaciju (vaše ime, moguće i  vaš kontakt) podeli sa tom platformom. Ove je zato što Rukovalac može dobijati određenu naknadu za takvu preporuku i ima legitimni poslovni interes da preporučuje autore i druge profesionalce čiji su podaci javno dostupni.  Ukoliko ne želite da Rukovalac obrađuje Vaše podatke u ovu svrhu, možete uložiti prigovor slanjem imejla Rukovaocu, te će Rukovalac prestati obrađivati javno dostupne informacije o imenu i kontakt detaljima.

  Moj veb-sajt učestvuje u partnerskom programu Amazon Services LLC-a, programu za oglašavanje osmišljenom da omogući veb-sajtovima da zarađuju novac oglašavanjem i povezivanjem na Amazon. Kao Amazon partner, zarađujem na kvalifikovanim kupovinama.

  • Podaci koji se obrađuju kada se šalju njuzleteri i kada se objavljuju svedočanstva (testimonijali) korisnika

   U slučaju da Vam Rukovalac šalje njuzletere vezane za Platformu i Usluge na njoj,  Rukovalac će obrađivati vaš imejl i tip usluge koju ste prethodno tražili. Mićemo vam slati njuzletese na osnovu prethodno dobijenog pristanka. Ukoliko želite da povučete pristanak, možete da pritisnuti na poveznicu/link “odjaviti se“ i mi ćemo vam prestati slati njuzletere.

  Ukoliko želite da ostavite svedočanstvo (testimonial) vezano za Uslugu, Rukovalac će objaviti Vaše ime (samo sa inicijalima vašeg prezimena) i, opciono, Vašu fotografiju zajedno sa Vašim svedočanstvom, i za ovu svrhu, obraditi vaše ime, tip Usluge koji ste koristili i opciono Vašu fotografiju, ukoliko ste dali pristanak na objavu fotografije i priložili je. Ukoliko želite da nama ili drugim korisnicima pomognete tako što ćete ostaviti svedočenje o Usluzi koju ste koristili, mi ćemo tražiti vaše odobrenje pre objavljivanja Vašeg svedočanstva, imena i opciono fotografije na Platformi. Vi možete povući Vaše pristanak, a mi ćemo izbrisati Vaše svedočanstvo, tj. ono neće više biti dostupno na Platformi slanjem imejla Rukovaocu.

  • Podaci koje obrađujemo preko online kontakt forme

  U slučaju da želite da nas kontaktirate sa određenim upitom,  obrađujemo Vaše lične kontakt podatke kako bismo vam odgovorili na takav upit (vaše ime, imejl adresu i zemlju odakle ste).

  4. Svrha obrade i pravni osnov obrade

   Mi obrađujemo Vaše podatke sa sledećim ciljevima:

  • kako bi otvorili nalog na Platformi i pružili Usluge;
  • kako bismo bolje razumeli koje od ponuđenih Usluga najviše odgovaraju korisnicima Platforme , zavisno od njihovih kompetencija, veština i naklonosti;
  • kako bismo preporučili profesionalne usluge korisnicima Platforme i trećim stranama u slučaju da takva usluga nije dostupna na Platformi;
  • kako bismo odgovorili na vaše upite;
  • kako bismo slali njuzletere trenutnim i nekadašnjim korisnicima Platforme i kako bismo ih obavestili o vestima vezanim za Platformu koje im mogu biti interesantne;
  • kako bismo ponudili potencijalnim korisnicima Platforme iskustva i preporuke drugih korisnika Platforme objavljivanjem njihovih svedočanstava.

  Mi obrađujemo vaše podatke: a) na osnovu Vašeg pristanka (u slučaju obrade gore pomenutih podataka o zdravstvenom stanju, slanja njuzletera ili objavljivanja svedočanstava ): ili b) na osnovu na zaključenja ili izvršenja nekog ugovora (u slučaju otvaranja naloga na Platformi, pružanju Usluga ili preporučivanja Vaših poslovnih usluga korisnicima Platforme ili nekim drugim plaformama putem direktnog kontakta ili u slučaju da ostavite pitanje putem kontakt forme), ili c) na osnovu legitimnog poslovnog interesa (u slučaju preporučivanja profesionalaca ili njihovih proizvoda drugim platformama bez prethodnog direktnog kontakta između profesionalaca i Rukovaoca).

  Možete povuči Vaš pristanak u bilo kom trenutku slanjem imejla Rukovaocu i mi ćemo prestati da obrađujemo Vaše podatke koje obrađujemo na osnovu pristanka.

  5. Sa kim delimo Vaše podatke o ličnosti

  Možemo deliti Vaše podatke sa našim partenerima koji se bave web hostingom/tehničkim uslugama održavanja ili web dizajnom. Ako se Usluge pružaju preko komunikacijskih platformi,  poput socijalnih mreža i alata za video konferencije, mogu se podeliti neophodni podaci sa ovim pružaocima usluga koje su u skladu sa politikom privatnosti ovakvih platformi.

  Vašim podacima mogu pristupiti Rukovalac i osobe koje su profesionalno angažovane (saradnici GiftedLab-a) da obezbede Usluge putem Platforme. Podacima se pristupa uz pomoć specijalnog korisničkog naloga i lozinke bez bilo kakvog daljeg deljenja podataka.

  Ukoliko ste  profesionalac koga bismo mogli preporučiti nekom korisniku Platforme, mi ćemo podeliti Vaše kontakt informacije i oblast ekspertize korisniku Platforme ili nekoj drugoj platformi, kako bi oni mogli da vas kontaktiraju.

  6. Zaštita integriteta vaših podataka

  Činimo sve da Vaši podaci budu sigurni. Primenjujemo odgovarajuće tehničke i organizacione mere kako bismo zaštitili Vaše podatke od neovlašćene obrade , slučajnog gubitka, oštećenja ili uništenja. Mere koje se koriste uključuju enkripciju, ograničen ili kontrolisani pristup bazi podataka, lozinke itd.

  7. Koliko dugo čuvamo vaše lične podatke

   Podatke korisnika čuvamo sve dok je njihov korisnički nalog na Platformi validan. Kada korisnik izbriše svoj nalog, mi ćemo izbrisati sve njegove podatke osim imejla i tipa Usluge koju su koristili.  Imejl i tip korišćene Usluge čuvamo nakom brisanja naloga na Platformi jedino ako ste nam prethodno dali saglasnost da primate njuzletere.

  Ukoliko korisnik ili bivši korisnik više ne želi da prima njuzletere i želi da povuče svoj pristanak tako što nas kontaktira putem imejla, mi ćemo izbrisati ove podatke i prestati da ih obrađujemo.

  Isto tako, ako ne želite više da Vaše svedočanstvo bude objavljeno na Platformi, možete povući svoj pristanak kontaktirajući nas na kontakt imejl miona@giftedlab.org i mi ćemo izbrisati Vaše svedočanstvo, Vaše ime i fotografiju.

  Čuvamo podatke o ličnosti profesionalaca/edukatora koje preporučujemo onoliko dugo koliko su profesionalci zainteresovani za saradnju sa Rukovaocem. U slučaju da Rukovalac preporuči profesionalca, a da prethodno nije bio u direktnom kontaktu sa njim,  tako što prikupi njegove javno dostupne kontakt podatke, Rukovalac će čuvati te podatke sve dok se profesionalac ne uloži prigovor na takvu obradu slanjem imejla Rukovaocu.

  Podatke koje prikupimo radi odgovora na vaš upit preko online kontakt forme, čuvamo mesec dana.

  8. Prenos podataka

  Podaci o ličnosti koje Rukovalac obrađuje se čuvaju u Francuskoj.

  Samo osobe koje je Rukovalac profesionalno angažovao za ispunjenje Usluga mogu pristupiti samo onim ličnim podacima koji su neophodni da bi se Usluge obezbedile – nastavnici iz zemalja van Evropske Unije ( Srbija, Crna Gora, Makedonija, Bosna i Hercegovina) kako bi omogućili pružanje takvih Usluga, odnosno radi zaključenja/izvršenja ugovora. U tim slučajevima, nastavnici imaju pristup podacima putem Platforme, korišćenjem specijalnog korisničkog naloga i lozinke, a da pri tom ne sakupljaju, beleže, dele ili na drugi način obrađuju podatke. Podaci ostaju poptuno zaštićeni korišćenjem odgovarajućih tehničkih i organizacionih mera.

  U slučaju da se podaci o ličnosti profesionalaca/edukatora koji se prikupljaju u svrhu preporučivanja dele korisnicima Platforme van EU  (osobama koje traže preporuku) iz Srbije, Crne Gore, Makedonije, Bosne i Hercegovine, takav prenos će se izvršiti zasnovan na pristanku koju je dao preporučeni profesionalac.

  9. Vaša prava

  Imate sledeća prava u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti:

  • Ukoliko želite da Vam dostavimo kopiju Vaših ličnih podataka koje obrađujemo, možete nam se obratiti sa zahtevom za dostavljanje takve kopije;
  • Ukoliko smatrate da su Vaši lični podaci koje obrađujemo netačni ili nepotpuni, možete nam se obratiti sa zahtevom za ispravku ili dopunu takvih podataka;
  • Ukoliko želite pristup i uvid u Vaše podatke o ličnosti, možete nam se obratiti sa zahtevom za pristup i uvid;
  • Ukoliko želite da ograničite obradu Vaših ličnih podataka, odnosno želite da ih obrišemo i prestanemo sa obradom, možete nam se obratiti sa odgovarajućim zahtevom, a mi ćemo udovoljiti istom u skladu sa zakonom;
  • U slučajevima u kojima obrađujemo Vaše podatke na osnovu pristanka, možete povući Vaš pristanak u bilo koje doba, na osnovu čega ćemo prestati sa takvom obradom.
  • Ukoliko ne želite da više primate naš njuzleter ili imejlove kojima Vas obaveštavamo o različitim pogodnostima na Platformi, možete se odjaviti tako što kliknete na dugme ’ODJAVI SE’ (eng. ’unsubscribe’) na dnu svakog mejla.
  • Imate pravo da od nas zahtevate da lične podatke koje ste nam dostavili od nas primite u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku, i pravo da ove podatke prenesete drugom rukovaocu bez ometanja, u skladu sa zakonom;
  • Ukoliko smatrate da je to opravdano, imate pravo da nam u svakom trenutku podnesete prigovor na obradu koja je potrebna radi ostvarenja naših legitimnih interesa, a mi ćemo, ukoliko postoje zakonski razlozi za to, prekinuti sa takvom obradom;
  • Imate pravo da u svakom trenutku podnesete prigovor na obradu svojih podataka o ličnosti koji se obrađuju za potrebe direktnog oglašavanja, uključujući i profilisanje.
  • U slučaju da se obrada Vaših podataka o ličnosti vrši automatizovano, imate pravo na ljudsku intervenciju, izražavanje stava o odluci donetoj isključivo na osnovu automatizovane obrade, ili osporavanje takve odluke, u skladu sa zakonom.
  • Imate pravo da uložite pritužbu u vezi sa obrađivanjem Vaših podataka o ličnosti kod nadležnog organa iz tačke 10 ovog dokumenta.

  Gore navedena prava možete ostvariti tako što ćete kontaktirati Rukovaoca putem imejla:  miona.lemaitre@gmail.com/miona@giftedlab.org.

  10. Nadležni organ

  Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti:
  Za Srbiju:

  Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije, adresa Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900.

  Za Crnu Goru:

  Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama
  Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 147
  (Hotel „Best Western Premier“ – Congress Center)
  tel/fax: +382 20 634 883
  tel/fax: +382 20 634 884
  e-mail: azlp@t-com.me

   Za Bosnu i Hercegovinu:

  Agencija za zaštitu ličnih podataka
  Dubrovačka 6, Sarajevo 71000, Bosna i Hercegovina

  Za Makedoniju:

  Агенција за заштита на личните податоци
  бул.„Гоце Делчев“ бр. 18
  1000, Скопје,
  Република Северна Македонија
  тел:++ 389 (2)3230 635
  071/324-848
  070/564-719
  072/809-337
  Е-маил: info@privacy.mk

  Za Sloveniju:

  Informacijski pooblaščenec
  Dunajska cesta 22
  1000 Ljubljana, Slovenija
  T: 01 230 97 30
  E-pošta: gp.ip@ip-rs.si

  Za Hrvatsku:

  Agencija za zaštitu osobnih podataka
  Selska cesta 136, HR – 10 000 Zagreb
  e-mail: azop@azop.hr
  Tel. 00385 (0)1 4609-000
  Fax. 00385 (0)1 4609-099
  Web: www.azop.hr

  11. Izmene i dopune Politike privatnosti

   Ukoliko odlučimo da izmenimo ovu Politiku privatnosti, sve izmene će biti navedene ovde. U slučaju da izmene i dopune Politike privatnosti podrazumevaju nove načine obrade podataka o ličnosti koji zahtevaju  Vaš pristanak, mi ćemo Vas dodatno tražiti da nam date takav pristanak.