• EN
 • FR
 • SR
 • |
 • Grupa podrške za 2e roditelje

  Sažeto o temi

  Ova grupa podrške služi roditeljima 2e dvostruko izuzetne dece. Članovi koji mogu imati iste poteškoće kada je reč o roditeljstvu 2e deteta/dece, će se okupljati na 12 sesija. Ovo je prilika da budu u neposrednom društvu ljudi koji se direktno pogođeni poteškoćama u učenju ili bilo kojim drugim oblikom neurodiverziteta. Cilj ove grupe podrške je da  nauče nove stvari o 2e, podele strategije sa kojima mogu da izađu na kraj sa poteškoćama.  Diskutovaćemo o temama koje su važne za 2e roditeljstvo i takođe deliti izvore informacija među sobom.

  Tip grupe: Hibridni tip: grupa podrške i radionica
  Cena sesije 20€ po sesiji
  Informacije o datumima : 14/12/2021 - 24/01/2022 - 14/02/2022 - 21/03/2022 - 25/04/2022 - 16/05/2022 - 13/06/2022 - 26/09/2022 - 24/10/2022 - 21/11/2022 - 19/12/2022
  Maksimalan broj učesnika: 15
  Detaljnije o sesijama

  Sesija 1: Anksioznost kod 2e dece / Okidači stresa i anksioznosti
  Sesija 2: Asinhronija / Prepoznavanje i prilagođavanje asinhroniji
  Sesija 3: Omiljeni stilovi učenja / Prototipi 2e ličnosti
  Sesija 4: Komunikacijske strategije
  Sesija 5: Disciplina
  Sesija 6: Vladanje sobom /2e mozak
  Sesija 7: Koji su implikacije dvostruke izuzetnosti
  Sesija 8:  Preterana pobudljivost (eng. OEs Overexcitabilities) /Prepoznavanje i prilagođavanje njima
  Sesija 9: Odnosi sa vršnjacima
  Sesija 10: Problemi sa pisanjem
  Sesija 11: Pogrešne dijagnoze i terapeutsko praćenje
  Sesija 12: Strategije saradnje za roditelje / Zastupanje – Šta raditi sa školom?

  Moja ko-fasilitatorka Ljiljana Brašnić, diplomirana psihološkinja, stručna saradnica u dečijem vrtiću u Rijeci od 1986. godine, radi sa decom (utvrđuje razvojni status te osigurava optimalne uslove za zadovoljavanje razvojnih potreba deteta, uključujući ranu prevenciju i intervenciju;  edukovani je voditelj predškolskog CAP programa prevencije zlostavljanja dece),sa njihovim roditeljima (edukovani je voditelj UNICEF-ovog programa „Rastimo zajedno i Rastimo zajedno+, sertifikovani facilitator radionica sa roditeljima darovite dece po SENG metodi) te sa vaspitačima (organizuje i izvodi stručno usavršavanje vaspitača, samostalno i  u saradnji sa kolegama stručnjacima). Dugogodišnji je voditelj kraćeg specijalizovanog programa za potencijalno darovitu decu, verifikovanog od strane Ministarstva odgoja i obrazovanja Hrvatske) te programa sa decom sa poteškoćama u razvoju (nekoliko godina obavljala je funkciju psihologa u timu za decu sa poteškoćama u predškolskoj ustanovi od 3000 dece).

  Facilitators:
  Miona Majstorović
  Lemaître
  Ljiljana
  Brašnić
  Steps To Join In Discussion / Support Group:

  Proces registracije u 4 koraka

  1. Dodati u korpu
  2. Ići na odjavu (Check Out)
  3. Popuniti Vaše lične podatke
  4. Poručiti

  Kada se registrujete, poslaćemo vam imejl sa detaljima za logovanje.