• EN
 • FR
 • SR
 • |
 • Hajde da pričamo o darovitima! (Let’s Talk About Gifted!) Serija grupa diskusija za edukatore

  Sažeto o temi

  Hajde da pričamo o darovitima (Let’s Talk About Gifted!) Serija grupa diskusija za eduaktore  je kreirana zato što često čujemo kako daroviti učenici trebaju darovite učitelje/nastavnike i ovo zvuči istinito. Sa ovako heterogenom (mešovitom) grupom učenika kakvi su daroviti, biti edukator je veoma zahtevno i izazovno. Ukoliko želimo da podržimo ovu decu u njihovim akademskim i socio-emocionalnim potrebama, moramo biti kreativniji, prilagodljiviji i reaktivniji  kada su u pitanju njihova interesovanja koja se stalno menjaju i njhova potraga za znanjem.

  Ove grupe diskusije su stvorene da :

  – dobijete prostor gde možete diskutovati o svojim uspesima i dilemama
  – podelite vaše iskustvo kako izgleda raditi u vašem školskom okruženju
  kreirate odgovarajući kurikulum
  – razumete i nosite se sa socio-emocionalnim potrebama darovitih
  – izađete na kraj sa raznovrsnoću darovitih profila i još mnogo toga

  ORGANIZATORI & FASILITATORI:

  G.-din Tajsir Jamin (Taisir Yamin), ICIE, Nemačka

  G.-đa Vileke Rol (Willeke Rol), Bright Kids, Holandija

  G.-đa Miona Majstorović Lemetre (Lemaître), GiftedLab, Francuska

  Tip grupe: Grupa vođene diskusije
  Cena sesije 20 € po osobi - Opcije za popust: ako je 5 edukatora iz iste škole upisano, jedno mesto je besplatno.
  Informacije o datumima : 15/11/2021 - 13/12/2021 - 10/01/2022 - 07/02/2022
  Maksimalan broj učesnika: Nema ograničenja
  Detaljnije o sesijama

  Svaka vođena sesija će imati glavnu temu.

  Sesija 1 : 15/11/2021  Socio-emotivno učenje u školama SEL (Social-Emotional Learning)

  SEL je proces kroz koji učenici uče, a zatim primenjuju veštine razumevanja i upravljanja emocijama, postavljanja ciljeva, negovanja pozitivnih odnosa i vežbanja donošenja dobrih odluka. Radi se o građenju poverenja kod učenika, pomaganju da izgrade svest o sebi, vladanju sobom, društvenoj svesti i odgovornom donošenju odluka. Organizovanje SEL-a kao samostalnog nastavnog programa ili njegovo integrisanje u drugi akademski kurikulum pomaže studentima da razviju ove veštine. (SEL programi su zasnovani na dokazima, to znači da postoje istraživanja koja podržavaju takav nastavni plan i program). Istražićemo kako primeniti SEL u školama sa ciljanim podučavanjem i strukturiranom podrškom.

  Sesija 2 : 13/12/2021 Način razmišljanja koji podstiče na razvoj (Growth Mindset) u školama 

  Način razmišljanja koji podstiče na razvoj nije nešto što nam dolazi prirodno. Imamo tendenciju da gledamo na stvari crno-belo. Uloga odraslih je da nas nauče da razvijemo širu perspektivu uz ovakav način razmišljanja. Trebali bismo da na njega podstičemo kod kuće, ali je takođe važno da to činimo i u školi. Ovo je veština koju treba negovati i praktikovati. Moramo da uložimo napor da počnemo da hvalimo decu i da to činimo na ispravan način. Ovo podrazumeva specifičan proces koji je orijentisan ka davanju pozitivnih povratnih informacija umesto lično orijentisanih. Npr. Možemo reći: „Stvarno mi se sviđa što si rešio/la problem istražujući sam/sama o tome!“, a ne samo mu/njoj reći, „Baš si dobar/a!“. O tome ćemo diskutovati i učiti ovde: kako pohvaliti učenike kako bi gajili način razmišljanja koji podstiče na razvoj sa primerima za direktno primeniti u učionici.

  Sesija 3 : 10/01/2022 Drugačiji način da se disciplinuje u školama

  Pozitivna disciplina, imati dobro disciplinovane učenike u školi znači razvijati dobro vladanje u učionici, međusobno poštovanje, saradnju i odgovornost. Disciplinovanje učenika ne bi trebalo da bude kažnjavanje, jer to ničemu ne vodi. Postoje mnoge alatke koje možemo koristiti u učionici kako bi obezbedili  brižno, sigurno i prijateljski nastrojeno okruženje za učenje za sve učenike. Škola gde se primenjuje pozitivna disciplina je sveobuhvatan pristup koji koristi disciplinu da bi podučavao radije nego kažnjavao i, kao rezultat, pomaže učenicima da uspeju i napreduju u školi. Škole koje koriste ovaj pristup promovišu pozitivno ponašanje učenika dok umanju mogućnost negativnih i rizičnih ponašanja. Kada deca ne mogu da uspeju, cela zajedinica je na šteti. Održavati motivaciju učenika u učionici je osnova akademskog uspeha. Korist od praktikovanja kažnjavajuće discipline koja se oslanja na odstranjivanje, izbacivanje i druge grube postupke – često preterano primenjivane na studente koji su u manjini – podriva cilj da svi budu uspešni.

  Sesija 4 : 07/02/2022 Obrazovne opcije za darovite, talentovane & 2e dvostruko izuzetne

  Obrazovne opcije za darovite učenike 
  Govorićemo o različitim opcijama koje postoje poput akseleracije ili školovanja od kuće. Akseleracija se događa kada studenti prolaze kroz tradicionalni program bržim ritmom nego što je uobičajeno. Među mnogobrojnim oblicima akseleracije je preskakanje razreda, rani polazak u zabavište ili fakultet, kursevi poput Međunarodne mature i akseleracija iz jednog predmeta (npr. kada učenik petog razreda ide na kurs iz matematike za srednju školu). Tipični roditelji koji školuju svoju decu kod kuće rade sa svakim detetom određeno vreme  kako bi ono naučilo svoje lekcije i spremaju kvizeve, testove i zadatke gde dete vežba pisanje. Klasično školovanje od kuće dopušta vam da organizujete gradivo tako da ono se poklapa sa potrebama vašeg deteta i vašim stilom predavanja. Takođe govorimo o projektnom učenju, učenju po svom izboru i grupama za obogaćivanje.

  Trajanje: 1h30 od 18:00 do 19:30 (CET)

  Naš cilj je da kreiramo prostor za vas edukatore gde ćete biti saslušani i gde ćete biti slobodni da podelite vaše uspehe, sumnje, frustracije i kreativne ideje kako da se unapredi obrazovanje darovitih. Čućete dobre ideje drugih i dobiti neke korisne savete od drugih edukatora tako da možete biti inventivniji u vašem radu sa darovitima. 

  Opcije za popust: Ako je 5 edukatora iz iste škole upisano, jedno mesto je besplatno.

  Facilitators:
  Miona Majstorović
  Lemaître
  Willeke
  Rol
  Taisir
  Yamin
  Steps To Join In Discussion / Support Group:

  SAČUVAJTE DATUME!

  Sesija 1 : 15/11/2021  Socio-emotivno učenje u školama SEL (Social-Emotional Learning)

  Sesija 2 : 13/12/2021 Način razmišljanja koji podstiče na rast (Growth Mindset) u školama 

  Sesija 3 : 10/01/2021 Drugačiji način da se disciplinuje u školama

  Sesija 4 : 07/02/2022 Obrazovne opcije za darovite, talentovane & 2e dvostruko izuzetne

   

  Proces registracije u 4 koraka

  1. Dodati u korpu
  2. Ići na odjavu (Check Out)
  3. Popuniti Vaše lične podatke
  4. Poručiti

  Kada se registrujete, poslaćemo vam imejl sa detaljima za logovanje