• EN
 • FR
 • SR
 • |
 • Grupe za podršku i diskusiju za darovite mlade

  Tinejdžer za tinejdžera (Teen2Teen/T2T) / Adolescent za adolescenta (YoungAdult2YoungAdult/YA2YA)

  Kada: Cele školske godine; jednom, dvaput ili tri puta nedeljno
  Tip grupe: Zatvorena
  Trajanje: 60 minuta
  Broj učesnika: Idealno 15 do 20 (minimum 5)
  Teme: Raznolike
  Opis: Stalno pričamo kako je to biti darovito dete, ali šta se dešava kada darovito dete postane daroviti tinejdžer ili adolescent itd?! Grupe za diskusiju i podršku za darovite tinejdžere i omladinu u Mioni Pričaoni su sigurno mesto da se priča o putu adolescencije sa drugima koji dele iskustvo. Tinejdžer ili mladić/devojka će otkriti šta im je zajedničko sa drugima, naučiti da slušaju, stiču iskustvo u iniciranju i odgovaranju na konverzaciju u prisustvu neosuđujućih odraslih. Svrha ove grupe je samo da se „priča“ – da dele razmišljanja, osećanja i brige jedni s drugima u atmosferi poverenja, poštovanja, brižnosti i razumevanja. „Samo pričanjem“ sa brižnim vršnjacima i pažljivim odraslim, deca stiču samosvest i samopoštovanje, uče da upravljaju stresom, grade socijalne i životne veštine i otkrivaju da nisu sami. Pitanja tokom grupne diskusije pozivaju na razmišljanje, introspekciju i pojačavaju samosvest. Dobro je artikulisati osećanja i razmišljanja u prisustvu drugih koji slušaju i brinu. Korisno je artikulisati svoja osećanja i misli u prisustvu drugih koji slušaju i koji su podržavajući. Samoizražavanje donosi autonomiju, nezavisnost i otpornost. U vremenima krize, biti uključen u grupu može pomoći, ili čak biti krucijalno, bilo da su drugi u grupi svesni ili ne stresa. Ovaj program može biti rađen u svim vrstama ( posle ) školskih i grupnih postavki sa darovitom decom od 12 do 18 godina. Učešće u grupi je od koristi i za darovite tinejdžere i mlade ljude koji napreduju i za one koji podbacuju. Oni koji podbacuju su zapanjeni da ovi prvi imaju socijalne i emocionalne probleme.
  Cena: Godišnje, za 3 ili 6 meseci, ili se kreira cena za svaku grupu posebno.
  Kako se upisati: Moguće je napraviti raspored za grupe. Biranje formata grupe će biti razmotreno kada se grupa formira.
  Može biti organizovano u jednoj školi, takođe.
  Onlajn grupa se može sastojati od tinejdžera/adolescenata iz različitih škola i oblasti.

  Ako ste zainteresovani da vaša deca/učenici učestvuju u budućim grupnim diskusijama, molim popunite formular ovde.
  Ako ste stariji od 18, upišite se za sledeću sesiju diskusije ovde.

  GiftedLab-ov čitalački klub za tinejdžere i omladinu

  Kada: Nekoliko puta godišnje po nekoliko nedelja.
  Tip grupe: Zatvorena
  Trajanje: 60 minuta
  Broj učesnika: Idealno 15 do 20 (minimum 5)
  Teme: Raznolike
  Opis: Tokom ovih zatvorenih onlajn (i oflajn) sesija deca će imati priliku da razmatraju važne teme za njihov lični razvoj kroz čitanje i diskusije sa drugima.
  Cena: fiksna cena za ceo serijal sesija čitalačkog kluba
  Kako se upisati: Sesije svake grupe čitalačkog kluba su zakazane unapred.
  Može biti organizovano u jednoj školi, takođe.
  Onlajn grupa se može sastojati od tinejdžera/omladine iz različitih škola i oblasti.

  Pogledaj listu zakazanih programa Book Club /Čitalačkog kluba za tinejdžere/omladinu ovde.
  Upišite se u sledeću grupu Book Club /Čitalačkog kluba ovde.
  Ako ste zainteresovani da zakažete Book Club /Čitalački klub za tinejdžere/omladinu, molim vas popunite formular ovde.

  Miona Pričaona | Aktuelne grupe za podršku i diskusiju | Deca / tinejdžeri / omladina

  U GiftedLab-u, mi organizujemo različite grupe za diskusiju i podršku na različitim jezicima : srpskom, hrvatskom, francuskom i engleskom.