• EN
 • FR
 • SR
 • |
 • Rani i cirkularni razvoj karijere – Savetodavne usluge bazirane na jakim stranama

  4 sata duga inicijalna konsultacija
  Onlajn
  Oflajn
  Kombinovano
  Ref: ECCDSBCS
  Cena: 50€-90€ po sesiji

  Opis aktivnosti

  Služe za prepoznavanje i ohrabrivanje svake osobe da koristi svoj jedinstven skup talenata i gradi život oko svoje strasti.

  Rani karijerni razvoj se odnosi na sesije koju radim sa decom, tinejdžerima i adolescentima. Cirkularni karijerni razvoj se odnosi na sesije  koje radim sa odraslima gde zajedno radimo da pronađemo njihov jedinstveni obrazac, ključ da otključamo njihov potencijal i nađemo karijeru u skladu sa njihovim jedinstvenim skupom talenata.

   

  Ciljevi

  Bolja upotreba talenata kombinovana sa boljim veštinama osećanja, upravljanja emocijama i većom samosvešću.

  Naredne sesije

  Publika

  Svi: roditelji, deca, edukatori, profesionalci i timovi, daroviti, talentovani i 2e dvostruko izuzetni

   

  Preduslovi

  Nijedan

  Nastavne metode i strategije

  Nijedan

  Postupci praćenja i evaluacije

  Mogućnost da se rezerviše više sesija nakon incijalne sesije konsaltinga.

  Detalji programa

  Sesija 1

  Upoznavanje osobe, njegovih/njenih potreba, preporuka za onlajn testiranje (šta je najbolje za nju/njega da izaberu kao vrstu testa)

  Sesija 2

  Sesija gde zajedno analiziramo rezultate izabranog onlajn testa baziranog na jakim stranama

  Sesija 3

  Biramo jedan projekat ili cilj i zajedno radimo da vidimo kako individualne jake strane mogu doprineti njegovom/njenom uspehu. Nakon toga biramo strategije za kompenzovanje slabosti. Pomažem da pronađete jednu ili više stvari koje mogu biti motivišuće za vas i vaše dete/decu da ih se drže i u njima voljno učestvuju. Ove jake strane koje ćemo otkriti mogu biti primenjene kod kuće, u učionici, na poslu i u spoljnom svetu.

  Sesija 4

  U ovoj fazi u obzir uzimamo okruženje i potencijalne okidače kada izrađujemo naš plan akcije.