• EN
 • FR
 • SR
 • |
 • Informacioni broker/ specijalista marketinga & komunikacija

  Tipovi usluga

  Mogu pomoći sa istraživanjem, treningom, savetovanjem, uslugama marketinga & komunikacija.

  Information Broker / Marketing & Communications Specialist - GiftedLab Consulting

  1. Mogu da vodim intervjue, ankete ciljnih grupa da bi došla u srce klijentovih potreba. Pomažem im da bolje razumeju i primene informacione strategije da bi konkurentno razvijali svoj biznis.
  2. Dobra sam u pretraživanju interneta, baza podataka i literature da bi pronašla ono što izgleda kao da nije moguće naći.
  3. Pomažem klijentima u merčendajzingu, planiranju marketinške kampanje, u dizajniranju brenda i veb-sajta.

  4. Pomažem u pripremi govora/prezentacija, obuci i vršim prevod dokumenata.

  5. Asistiram u upravljanju veb projektima: planiram, organizujem, gradim i upravljam strateškim delom u kreiranju efikasnih veb-sajtova: procenjujem i poredim vebsajt sa drugim, definišem publiku i svrhu, određujem sadržaj sajta, struktuiram sadržaje grupa, kreiram izgled sajta i kreiram plan rada.

  Putovanje: ako je potrebno. Ako ste zainteresovani za moje usluge, kontaktirajte me.

  Pogledajte svedočanstva klijenata

  Znanje je svetlo koje obasjava naš put kroz život.

  Mihajlo Pupin