• EN
 • FR
 • SR
 • |
 • Informacioni broker/ specijalista marketinga & komunikacija

  Šta ja nudim kao Informacioni broker/ specijalista marketinga & komunikacija?

  Informacioni broker/ specijalista marketinga & komunikacija je još jedna od mojih konsultantskih usluga koja vam pomaže da nađete informacije koje bi vaš posao učinile prosperitetnijim. Učiniću neko „krckanje znanja“  (engl. Knowledge Crunching) za vas kao informacioni broker.

  Ovo znači da me možete unajmiti da istražim podatke za vas.

  Sa mojom poslovnom pozadinom imam veštine u raznim oblastima, posebno u formama istraživanja.

  Imam alate i znanje potrebne da otkrijem tačno ono što vi kao moj klijent treba da znate u vezi vašeg posla. Moja baza znanja je široka: stekla sam visoke stepene iz francuskog jezika, književnosti, lingvistike i semiotike, marketinga, komunikacije. Radila sam u različitim oblastima u raznim zemljama.

  Volim da tražim podatke i imam dobre istraživačke veštine.

  Volim da zovem sebe „Krckač znanja“.  (od engl. Knowledge Cruncher). Ja strastveno proždirem informacije, jer je moj um „gladan“ da nauči i krcka nove podatke da bi stvorio smisao od njih. Kao „krckač znanja“ imam dar da pretvorim kompleksnu naučno napisanu informaciju u lako svarljive uvide u različitim formama (predavanja, radionice, konferencije, video snimci, podkasti i članci). Delim najbolje prakse i prevodim istraživanje u jezik i strategije koje svako može da koristi. Motivišem i pomažem ljudima da poprave svoju performantnost, efikasnost i uživanje u onome što rade.

  Sakupljam informacije za vas iz različitih izvora u zavisnosti od teme. U ovom istraživačkom procesu, dobiću uvide i predložiti strategije koje mogu biti korišćene kako biste razvili vaš posao pa čak i doći do značajnih pomaka kao što je nova ideja za posao.

  Na primer, firme koje traže da se istraže autorksa prava imena, logoa ili koje žele da patentiraju proizvod, ja mogu da istražim i odredim da li je ili nije neko o tome već razmišljao ili  da li je korišteno negde drugde. Mogu vam pružiti povratnu informaciju o brendiranju, trgovanju, komunikacijama i marketinškim strategijama. Mogu da radim specifične tipove istraživanja o kopirajtu ili marketinškim strategijama. Imam odlične pismene i oralne komunikacione veštine.

  Govorim srpski, hrvatski, engleski i francuski. Delimično govorim makedonski, ruski i italijanski jezik.

  Uglavnom radim u Francuskoj i na Balkanu.

  Osnovni koraci u našoj saradnji bi bili:

  Jednom kada me unajmi kompanija, moraću da sednem sa direktorima ili marketinškim odeljenjem da bi otkrili šta vam tačno treba da bude istraženo. Jednom kada imam sve potrebne informacije, koristim raznolike strategije i tehnike istraživanja da pronađem i potvrdim da su sve informacije tačne i ažurirane. Prilagođavam se klijentovim potrebama da stvorimo originalan sadržaj i programe za marketing njihovog biznisa.

  Tipovi usluga

  Mogu pomoći sa istraživanjem, treningom, savetovanjem, uslugama marketinga & komunikacija.

  Information Broker / Marketing & Communications Specialist - GiftedLab Consulting

  1. Mogu da vodim intervjue, ankete ciljnih grupa da bi došla u srce klijentovih potreba. Pomažem im da bolje razumeju i primene informacione strategije da bi konkurentno razvijali svoj biznis.
  2. Dobra sam u pretraživanju interneta, baza podataka i literature da bi pronašla ono što izgleda kao da nije moguće naći.
  3. Pomažem klijentima u merčendajzingu, planiranju marketinške kampanje, u dizajniranju brenda i veb-sajta.

  4. Pomažem u pripremi govora/prezentacija, obuci i vršim prevod dokumenata.

  5. Asistiram u upravljanju veb projektima: planiram, organizujem, gradim i upravljam strateškim delom u kreiranju efikasnih veb-sajtova: procenjujem i poredim vebsajt sa drugim, definišem publiku i svrhu, određujem sadržaj sajta, struktuiram sadržaje grupa, kreiram izgled sajta i kreiram plan rada.

  Putovanje: ako je potrebno. Ako ste zainteresovani za moje usluge, kontaktirajte me.

  Pogledajte svedočanstva klijenata

  Znanje je svetlo koje obasjava naš put kroz život.

  Mihajlo Pupin