• EN
 • FR
 • SR
 • |
 • Obrazovno savetovanje za darovite, talentovane i 2e dvostruko izuzetne

  Educational Consulting for Gifted, Talented, and 2E GiftedLab Consulting

  Kao roditelj najverovatnije ste upoznati sa sledećim situacijama:

  • Vaše dete se oseća kao izopštenik i brine o svemu.
  • On/ona izazvaju pravila jer imaju „bolji način“.
  • On/ona su skloni da uđu u borbu moći sa vama čak i u vezi sa jednostavnim zahtevima.
  • On/ona izgledaju preosetljivi na kritiku.
  • On/ona jedva uspevaju da izvrše zadatke kao što su domaći rad ili kućni poslovi.
  • On/ona su tako samokritični da se opiru kompletiranju ili predavanju rad ako nije „savršen“.
  • On/ona se žale i pokazuju frustraciju u vezi sa školom.
  • On/ona često pucaju i pokazuju ljutnju.
  • On/ona su toliko znatiželjni i bombarduju vas pitanjima.
  • Povezivanje sa vršnjacima je nekako teško za nju/njega.
  • Njegova/njena neverovatna energija vas čine iscrpljenima.

  Vi kao roditelj možete se osećati postiđeno i početi da se preispitujete o vašem roditeljstvu, detetovom ponašanju. Biće vam potrebno više rezilijentnosti da bi se suočili sa ogromnim vršnjačkim pritiskom, jer ljudi oko vas, čak i prijatelji i porodica, mogu da ne razumeju vašu situaciju i potrebe vašeg deteta.

  Izazovi mogu biti još veći kada je vaše dete 2e dvostruko izuzetno, visoko ili duboko darovito. Razlike u učenju, već prisutne između „običnog“ darovitog deteta i deteta sa normalnim stepenom inteligencije su još očitije kada je vaše dete dvostruko izuzetno ili ekstremno i duboko darovito. Školski sistemi uopšte nisu prilagođeni njima: 1 u 1000 dece ima IQ od 145. Ova deca imaju karakteristike i potrebe drugačije od „običnih“ nadarenih. Nećete naći puno podrške u školi. Na vama je da postavite stvari na svoje mesto za vaše dete i pomognete mu da postane ono za šta se rodilo da bude.

  Ako se pitate šta je 2e, to je skraćenica za darovitost u kombinaciji sa ADHD, disleksijom, diskalkukijom, autizmom itd. zvana dvostruka izuzetnost.

  Obrazovno savetovanje za darovite, talentovane i 2e dvostruko izuzetne pomaže u pružanju novog radnog okvira za razumevanje vas samih i vašeg deteta, dobavljanju alata za upravljanje barijerama i dobijanju uputstava za buduće obrazovne pravce, ali i jasnije ideje kako da kultivišete jedinstveni set jakih strana vašeg deteta.

  Šta se dešava tokom GiftedLab-ovih sesija obrazovnog savetovanja?

  Tokom našeg inicijalnog susreta ja ću brzo sakupiti informacije o vašim najbitnijim brigama, zajedno sa relevantnom istorijom vezanom za vas i vaše dete. Pitaću vas o vašim ciljevima. Pokušaćemo da razvijemo plan za postizanje vaših ciljeva i fokusirati se na vaše specifične brige. Pokušaću da pomognem u iznalaženju najboljih rešenja za problem.

  Nudim 1 na 1 sesije roditeljima, ali takođe i nastavnicima, edukatorima, administratorima koji rade sa darovitom decom. Savetodavna sesija 1 na 1  je moćan način da u potpunosti razumemo izazove i implementiramo rešenja.

  Ja sam specijalista za socio-emocionalne aspekte darovitosti. Takođe vodim grupe za diskusiju namenjene roditeljima, edukatorima i učenicima i govornik sam na konferencijama na temu darovitosti. Radim sa predškolcima, osnovnoškolcima i srednješkolcima. Takođe radim u saradnji sa nekoliko eksperata u obrazovanju darovitih i 2e dvostruko izuzetnih.

  Evo kako ja to konkretno radim:

  Kako bi škola mogla lakše da izađe u susret treba im malo pomoći u pravljenju plana koje detetu odgovara…bar dajete neprocenjive infomacije koje imate o detetu koga vi ipak najbolje znate…Izveštaj će i vama kao roditeljima pomoći da  imate infomacije kako dalje voditi vaše dete tj. ovaj plan i vama može biti pomoć u određivanju aktivnosti koje trebaju detetu.

  P.S: Ovde pravim 5 testova (1 test za porodicu i ljude koji se bave detetom svakodenvno, jedan test za učiteljicu/ nastavnike ako ih ima, tri testa za samo dete) plus organizujem testitanja kod psihologa i pravim celokupni izveštaj kako bi u školi znali bolje šta treba da se ponudi darovitom detetu i na koji način. Ovde nudim i kombinaciju izveštaja sa programom karijernog vođenja “Svoje sreće pronalazač“ radi boljeg upoznavanja deteta.

  Uobičajena pitanja uključuju suočavanje sa ovim izazovnim brigama:

  • Tipovi nadarenosti/darovitosti
  • Tipični problemi povezani s darovitošću
  • Roditeljstvo darovite dece, upravljanje stresom i mehanizmi nošenja sa izazovom
  • „Normalnost“ darovite dece: razumevanje asinhronog razvoja, preterane pobudljivosti i drugih razvojnih izazova
  • Razumevanje afektivnih potreba darovitih
  • Pomaganje vama u donošenju odluka o testiranju, obogaćivanju, akseleraciji ili tipu školovanja

   

  Takođe mogu pomoći sa:

  • Postavljanjem obrazovnih i ranih karijernih ciljeva, planiranja ciljeva za fakultet za darovite učenike. Pogledajte u Uslugama savetovanja u vezi karijere bazirane na jakim stranama.
  • Obukom edukatora da formiraju i vode učeničke grupe za diskusiju i sesije bazirane na jakim stranama
  • Obukom roditelja, nastavnika, administratora, savetnika i profesionalaca za mentalno zdravlje o socijalnim i emocionalnim aspektima darovitosti
  • Predlažem SEL obuku (od engl. Social-Emotional Learning)  u praksi za edukatore, roditelje i decu
  • Povezujem vas sa specifičnim ekspertima ( psihoterapeutima, psiholozma ili drugim specijalistima koji pružaju podršku i nude sveže perspektive ). Pogledajte u Resursima kod „Lista eksperata“

   

  Opis procene obrazovnog savetovanja

  Cilj je pomoći roditeljima u formiranju neke vrste partnerstva sa profesionalcima (edukatorima, administratorima itd.). Nakon pregleda dokumenata, pisanih povratnih informacija i akcionih planova, diskutujem sa i savetujem roditelje kako da kreiraju zajedničke timove podrške oko njih i izbegnu izazivanje detetovog ili edukatorovog odbrambenog stava.

  Delim savete kako da stvorite podržavajuću i obogaćujuću atmosferu. U obzir uzimamo detetove karakteristike ličnosti, okruženje i potencijalne okidače kada krojimo naš plan. Korist za roditelje proizilazi iz deljenja detetove školske istorije i iz uzajamnog deljenja informacija i tehnika sa mnom o najboljem načinu kako da dete napreduje.

  Ohrabrujem roditelje i edukatore darovitih, talentovanih i 2e dvostruko izuzetnih da:

  • cene svoju i jedinstvenost svoje dece
  • uče važnost truda
  • budu svesni detetovog stila učenja
  • uče decu da slušaju svoj unutrašnji ritam i intuiciju
  • pruže kompleksna i izazovna iskustva
  • im pomognu da razviju verbalne kapacitete, kritičko, kreativno i divergentno razmišljanje
  • podrže zdravo preuzimanje rizika i postavki
  • pomognu deci da uravnoteže socijalni sa životom u školi
  • pomognu darovitoj deci da nađu mentore i steknu svrsishodno školsko iskustvo

  Koliko će sesije obrazovnog savetovanja koštati?

  Obrazovno savetovanje se vodi preko telefona ili preko videoplatforme.

  Moja cena za inicijalne konsultacije je 160 evra po sesiji (sastanak u trajanju od 120 minuta da bi se razvio plan podrške), a svaka sledeća sesija je 80 evra za sesiju od sat vremena.

  Takođe radim 1 na 1 sa vašim detetom kao kouč za učenje. Sastanci su dostupni preko telefona ili preko videoplatforme.

  Zakažite  informativni razgovor

  Pogledajte svedočanstva

  Pogledajte ponudu za kouča za učenje 1-na-1

  Ja ću vas uputiti, ako je jasno da moje konsultacije ne služe vašim potrebama, na odgovarajuće ekspertske servise ako već imam nekog eksperta na umu, a ako ne, kontaktiraću moju zajednicu da vam pomogne da nađete uslugu koja vam treba (psiho-edukaciona evaluacija, psihoterapija itd.). U planu mi je da kreiram stranicu sa ekspertima sa kojima sarađujemo u bliskoj budućnosti. Za druge edukaciono/psihološke servise:

  Unosni obrazac