• EN
 • FR
 • SR
 • |
 • Radionica ko-kreacije

  O radionici

  O čemu je radionica ko-kreacije?

  Radionica ko-kreacije je vrsta kolaborativne radionice, radni sastanak ili serija radnih participativnih sastanaka koji se mogu odvijati oflajn ili onlajn (kada koristimo kokreacione platforme). Zahteva mentalni sklop koji prihvata inovativni pristup realizacije novih produkata, novih poslovnih ideja, organizacije menadžmenta uz pomoć znanja, uvida i kreativnosti vaše zajednice. Možete pozvati vašu internu zajednicu zaposlenih ili spoljnu zajednicu, sastavljenu od vaših klijenata, partnera i saradnika da učestvuju u kokreaciji novih i atraktivnih produkata i usluga. Ko-kreacija je mogući inovativni proces sa svim deoničarima vašeg brenda: vašim klijentima, zaposlenima, partnerima ili fanovima.

  Bilo da koristimo onlajn platforme za ko-kreaciju, „Post it“ metodu, Design Thinking, ili bilo koji drugi oflajn metod tokom radionice, mi generišemo nove ideje za proizvode, organizaciju i usluge koji će unaprediti vaš posao, timski rad i sinergiju vaše zajednice.

   

  Zašto ja radim ko-kreacija radionice?

  Želim da pomognem svojim klijentima da zamisle kako bi njihove operacije mogle da izgledaju u budućnosti ako koriste sopstvene talente, zajednicu i tehničku ekspertizu da bi našli pravu meru izvodljivosti, uspešnog poslovanja i poželjnosti te pretvore to u stvarnost.

  Zahvaljujući mom solidnom znanju o poslovnom svetu, profesionalnoj tezi o ko-kreaciji urađenoj na poslovnoj školi ESCP Europe Paris, serifikatu za fasilitatora za LEGO® SERIOUS PLAY® metodologiju, specijalizaciji u Socio-emocionalnom učenju (SEL/SECD, SENG) i mojoj praksi konsultacija baziranih na jakim stranama, imam detaljno i duboko razumevanje kako višestruki talenti ljudi i jake strane ljudi mogu imati pozitivan uticaj u kolaborativnom procesu korišćenja kolektivne inteligencije, kao i pružanje efikasnih i inovativnih rešenja kao rezultat svega. Kombinovaću nekoliko metoda tako da možete da ko-kreirate projekte, proizvode i usluge koje oslobađaju jake strane i kreativnost vaše zajednice. Ovaj proces će ih osnažiti.

  Sa raširenim fenomenom ko-kreacije, inovacije su napustile laboratorije i istraživačke institute. Sve je sad „na otvorenom“ i potencijalno u svačijim rukama. Nove mogućnosti za inovaciju se otvaraju kada započnete proces kreativnog rešavanja problema koristeći empatiju sa vašom ciljnom grupom – empatija je ključ za uspeh bilo da radite ko-kreaciju sa kolegama, klijentima, partnerima ili potrošačima. Stvarna vrednost upotrebe kreativnosti zajednice se ne pojavljuje dok se dovoljno ne ohrabrite da radite na ovim idejama.

  Kako ko-kreiramo?

  U procesu ko-kreacije radimo sa vašim timom (interna zajednica i deoničari), fokusirajući se na uvid i iskustvo pojedinaca. Ovaj proces može pružiti efikasan set alata da uvedete promenu i utičete na vašu organizaciju, stvarajući nove vrednosti, nove proizvode, nove usluge, počinjući od ideje za novi proizvod koji želite da stavite na tržište. U GiftedLab-u možemo organizovati da dođete u bliži dodir i konverzaciju sa vašom spoljnom zajednicom takođe (vaši potrošači, saradnici i partneri).

  Svrha:

  Da bi shvatili svrhu, moramo da razumemo šta su glavni koraci i glavne prepreke ko-kreaciji: prva prepreka je u uobičajenoj poziciji poslovnih ljudi.

  Oni traže rešenja i izbegavaju da se bave problemima. Kakvo rešenje možemo kreirati ako ne počnemo sa problemom?! U procesu ko-kreacije počinjemo imenovanjem problema/specifičnog izazova i, kao rezultat procesa ko-kreacije, možemo doći do rešenja korišćenjem snaga, jakih strana i znanja članova vašeg tima. Ovaj proces ko-kreacije nije samo o kreativnim idejama. Generisanje mnogo ideja je samo lakši deo. Izazov prvog koraka je da vam pomogne da iskristališete svoje ideje, vaš problem i identifikujete ključne sastojke koji će vam omogućiti da efikasno izrazite srž vašeg projekta ili glavne probleme koji vas sprečavaju da napredujete. Ako ove ideje ne rešavaju pravi problem onda ničemu ni ne služe. Morate da razumete kontekst da bi mogli da uobličite problem. Moramo da koristimo svoju empatiju kao što to dizajneri rade u procesu dizajniranja da bi razumeli korisnika i njegov problem, tako da možemo da kreiramo rešenje – proizvod, uslugu, sajt, aplikaciju ili šta god dizajniraju što će odgovarati nečijim potrebama.

  Druga prepreka na putu ka ko-kreaciji je to što ljudi često misle o sebi i nazivaju se nekreaativnim. Manjka im kreativno samopouzdanje, jer nisu dobili dovoljno pozitivne podrške od svog primarnog okruženja. U GiftedLab-u sa ljudima radimo tako da ih ubedimo dokazima (rezultati testa procene itd.) da odblokiramo njihove potencijale/darove koji leže u svakom od njih. Takođe znamo kako da „uočimo jake strane“ ljudi tako da ovo može ubrzati još više proces otključavanja njihovih potencijala. Dopustiće sebi da rade stvari i prave neočigledne konekcije shvatajući da su kreativne „zveri“ sa milion ideja na dan. Biće iznenađeni kada vide panoe i zid pune post-itova koje su oni napravili.

  Problemi kojima možemo da se bavimo u jednoj ili seriji radionica ko-kreacije mogu biti raznovrsni i raznoliki:

  • pojašnjavanje vizija tima
  • oglašavanje naših proizvoda/usluga
  • promovisati naše ideje projekta koje treba da budu finansirane
  • kreiranje rešenja, proizvoda, usluga, sajta, aplikacije
  • čak i bavljenje temama kao što su pametni gradovi, ekologija, transport i mnogo toga više…

  Zašto je metod design thinking-a koristan u ko-kreaciji?

  Metod design thinking-a koji se koristi u radionicama ko-kreacije uključuje ljudsku perspektivu u svim koracima procesa rešavanja problema. Ako radimo radionicu ko-kreacije sa vašim mušterijama, počinjemo našu misiju razgovorom sa korisnicima! Vraćamo se sa puno uvida i korisnih informacija. Sesija ko-kreacije napravljena za ovu svrhu može biti onlajn, na platformama ili oflajn, u radionicama uživo.

  Na sesijama uživo,  možemo razmišljati našim rukama koristeći LEGO® SERIOUS PLAY® metode i materijale. Istina je da o stvarima najviše učimo radeći ih. Ne učimo iz planova ili PowerPoint prezentacija. Naučili smo da vozimo bicikl iz mnogo pokušaja, ne uspevajući dok na kraju nismo uspeli…Zašto bi kreiranje proizvoda, usluge, novog načina upravljanja organizacijom ili stvaranje  nove strategije bilo imalo drugačije? Pitajte smesta vaše korisnike/potrošače/zaposlene u čemu je problem, šta nije dobro po njima, naučite iz njihovih komentara, nikako drugačije.

   

  Pitanja o poželjnosti – osnovanosti – izvodljivosti kod  prototipovanja i validacije

  Proces počinje od ideja, a ideje nisu dovoljne. Moramo tri puta da premerimo naše ideje i sledimo pitanja poželjnosti (Da li je to novo? Originalno? Jednostavno? Da li će ljudi želeti da koriste ovo?), osnovanosti (Imamo li pristup tehnologiji neophodnoj da se to desi? I da li to možemo sami da razvijemo?) i izvodljivosti (Da li je dugoročno održivo ekonomski, socijalno i ekološki?). Onda stiže prototipovanje i validacija od strane vaših korisnika. Imperativ je znati kako da ih slušate. Ne pokušavajte da ih ubedite, samo slušajte šta imaju da kažu. Oni znaju bolje. Ako radimo radionicu ko-kreacije sa vašim internim deoničarima, timom/zaposlenima, vi dugoročno pozitivno utičete na vašu firmu i aktivirate sve pasivno znanje koje vaši zaposleni imaju. Da bi uspeli u radionici ko-kreacije, moraju da budu ono što jesu i da budu razigrani. Razigranost i izlaženje van okvira su delovi procesa. Moraju da budu u stanju da eksperimentišu, pokušavaju, testiraju, izvrću, ponovo grade i preoblikuju sve vreme dok ne nađete nešto što radi. Da bi u tome uspeli, mesto za radionicu je važno. Izađite van okvira, pronađite prostor gde zidovi nisu sumorni, gde niko neće doći da vam dosađuje zbog nekog nevažnog imejla na koji niste odgovorili i gde nećete osećati arogantne poglede sumnjičavih kolega. Vaše kolege u ovom procesu su vaši bliski saradnici. Svako ko je raspoložen za saradnju je dobrodošao, jer je ko-kreacije kolaborativna disciplina, pa što nas je više, to bolje!

  Co-Creation Workshop - Miona's Workshops for Teams and Organisations - Miona's Workshop Room

  Očekivanja:

  • Mogući formati radionica, u zavisnosti od broja učesnika, ali i cilja radionice, mogu biti poludnevne radionice, celodnevne radionice, dvodnevne radionice ili dizajniraj sam svoju radionicu
  • Najbolji format je: 4 radionice ko-kreacije da bi vam pomogli da razjasnite, struktuirate i otelotvorite vaš projekat i 3 faze povratnih informaicja od strane GiftedLab-a kako da struktuirate, reformulišete i dizajnirate različite sadržaje između svake radionice
  • Trajanje: 4, 6, 8 i 16 sati
  • Radionice: onlajn i oflajn
  • Radionice u malim grupama (do 12 osoba) su najefikasnije. Optimalni broj učesnika po radionici je 3 do 12. Povećanje broja učesnika zahteva više fasilitatora.
  • Radionice će pratiti striktne pravila grupe i isticati poštovanje i podršku svim učesnicima
  • Radionice će slediti norme design thinking radionice i isticati poštovanje
  • Možemo implementirati programe u našim lokacijama ili na lokaciji koja odgovara klijentu. Bitno je da izabrani prostor odgovara zahtevima prostorno i  tehnički. Ovo znači da prostor mora biti udoban i da omogućava učesnicima da se kreću tokom radionice.

  Troškovi:

  • Treba da bude određena (Ako ste zainteresovani, molim vas da me kontaktirate.)
  • Plaća se za rad fasilitatora
  • Troškovi onlajn platforme ko-kreacije moraju biti uključeni u cenu
  • U slučaju oflajn sesija troškovi prostora i puta moraju biti uključeni
  • Lokacija: Mi organizujemo programe ko-kreacije širom Francuske, Balkana itd. Klijent bi trebao da izabere lokaciju.
  • Gde: po dogovoru
  • Kada: po dogovoru

  Steps

  1Definisati svrhu projekta
  2Potpisati ugovor za radionicu ko-kreacije
  3Registrovati se & odrediti datume radionica

  Dodatne informacije:

  +Primer platforme za ko-kreaciju i kolaboraciju: https://www.innofication.com/innovation-platform-concept

  +Na radionici ko-kreacije,
  Vi BIRATE TEMU: ključni biznis projekti, NPD ( na engl. new product development, razvoj novog proizvoda), projekti inovacije, brendiranje, dizajn, dobijanje ideja za proizvod putem crowdsourcing-a, socijalni problemi itd.

  Vi BIRATE TIP KO-KREACIJE: može biti i interna i eksterna, samo interna/eksterna ili eksterna kojom upravljaju interni ljudi, onlajn ili oflajn radionice.

  Vi BIRATE FORMAT KAMPANJE KO-KREACIJE: 30, 50, 70 dana do 8/12/24 meseca.

  Nema potrebe za dodatnim internim radom ili dodatnim regrutovanjem osoblja!

   

   

  Book a Workshop Demo

  Workshop Demos can be scheduled throughout a week.Please select the date and time that works best for you:

  Available Times

  Time Zone of workshop: CET

  They’ve done Co-Creation Workshop with GiftedLab

  You wouldn't trust us if we said it, so we asked our clients how they felt about it.

  Testimonials

  Svedočanstva profesionalaca
  Ime i prezime

  Pročitajte svedočanstva profesionalaca
  Svedočanstva profesionalaca
  Ime i prezime

  Pročitajte svedočanstva profesionalaca
  Svedočanstva profesionalaca
  Ime i prezime

  Pročitaj svedočanstva profesionalaca
  Svedočanstva organizacija
  Ime i prezime

  Pročitajte svedočanstva organizacija
  Svedočanstva organizacija
  Ime i prezime

  Pročitajte svedočanstva organizacija