• EN
 • FR
 • SR
 • |
 • Radionica po LEGO® SERIOUS PLAY® metodologiji

  O radionici:

  Šta je LEGO® SERIOUS PLAY® metodologija?

  GiftedLab nudi radionicu participatornog strategijskog razvoja korišćenjem LEGO® SERIOUS PLAY® materijala i metodologije. LEGO® SERIOUS PLAY® metodologija nam pomaže da iskusimo ovu demokratsku i participativnu metodologiju koja omogućava svim učesnicima u sastanku da prvo sami misle aktivno, onda iskažu svoje misli, pre nego što kolektivno promisle o podeljenim značenjima svih tački gledišta. Ova metodologija može pojačati efikasnost timova i organizacija. Ručno operisane 3D kreacije omogućavaju da se napravi smisao, podigne kreativnost, materijalizuje naša mašta, uspostave veze sa okolinom, mnogo brže i efikasnije nego drugi pristupi. Mogućnosti građenja su beskrajne: dve kockice sa osam pipaka mogu se spojiti na 24 različita načina, tri na 1060 načina…„Filozofija“ metode je modeliranje našeg razmišljanja u 3D i rad zajedno da se „reše kompleksni problem, popravi komunikacija“ , ili čak „validira donošenje odluka“.

   

  Zašto radionica sa korišćenjem LEGO® SERIOUS PLAY® metodologije?

  Organizacioni istraživači znaju da mi stvarno ne prihvatamo da čujemo šta ljudi misle stvarno i šta imaju da ponude, jer ovi isti istraživači označavaju sastanke kao najgori izvor neefikasnosti u timovima danas. Većina nas, zapravo, ne dobija formalnu obuku kako da vodimo ili učestvujemo na sastanku. Takođe dobijamo nejasne ciljeve sastanaka. Često su „pravila ponašanja“ ostavljena našoj ličnoj interpretaciji i u najgorem, toksične i kažnjive kulture donose najgore u ljudima. Prečesto, timovi rade ispod optimuma ostavljajući znanje članova tima neiskorišćeno. „Diskusija“ po pravilu, veoma oskudan način razmene na sastancima, ne donosi najbolje od učesnika.

  Napredak je napravljen uz timski rad ili kroz radionice projektnog dizajna korištenjem „Post-it“ metodu. LEGO® SERIOUS PLAY® metodologija koja koristi 3D reprezentaciju naših ideja ima veći uticaj. To je moćna think thank metoda za rešavanje problema, istraživanje metoda i postizanje ciljeva korišćenjem igračke. To je takođe rešenje za „agoniju sastanka“ (na engl. meeting agony) gde je odnos pasivnih učesnika veći od onih koji su aktivni na sastancima.

   

  Fundamentalna načela LEGO® SERIOUS PLAY® metodologije o vođstvu i organizacijama su:

  • Lideri nemaju sve odgovore
  • Njihov uspeh zavisi od slušanja svih glasova u prostoriji
  • Ljudi prirodno žele da doprinosu, budu deo nečeg većeg i preuzmu odgovornost.
  • Živimo u svetu koji najbolje može biti opisan kompleksan i adaptivan i koji dopušta svakom članu da doprinese i iskaže rezultate u održivijim biznisima.Ovo se primenjuje na svaku organizaciju na svetu. Možemo se suočiti sa ovim izazovima uz pomoć ove LEGO® SERIOUS PLAY® metodologije. Tokom sesija učesnici dele novi jezik: govore „jezik LEGO kockica“. Koristeći ove poznate višebojne kockice kao način komunikacije, grupa može rešavati kompleksne situacije. Takođe, postaviti model i ispričati priču omogućava ljudima da dele svoj identitet i poglede drugih, bezbedno istraže prethodne i buduće strategije, dok daju smisao i kontekst kreiranim modelima. Konstrukcija sa LEGO kockicama ustanovljuje metaforu, koja olakšava podelu ciljeva, komunikaciju unutar timova i rešenje kompleksnih problema. Svaka od kockica može imati metaforičko značenje za grupu. Na primer, točak će simbolizovati napredak programa, kockica bez boje, transparentnost itd. To je brz i lak alat da se izrazi kompleksnost na jeziku koji svako razume.

  Šta je proces LEGO® SERIOUS PLAY® metodologije?

  Ovaj process se odvija u nekoliko faza. Prvi individualni korak, svako gradi svoj model. U drugoj kolektivnoj fazi, svako mora spojiti jedan ili više delova svoje individualne konstrukcije sa konstrukcijama drugih. Cela penta je u kreiranju kolektivne konstrukcije. To je dobar način za kreiranje sinergije. Povezivanje vaše kreacije sa kreacijama drugih pomaže vizualizaciji prioriteta svako zaposlenog i, odatle, građenju onoga što želimo da ide dalje. Naravno, nije samo u vezi građenja, takođe trebate – a ovo je verovatno teškoća – da budete u stanju da stavite reči o tome šta konstrukcija obojenih kockica znači.

  Tokom sesije, faza konstrukcija i deskripcija se smenjuju. Svako mora da objasni šta je napravio i da napravi šta je objasnio. Ova vas igra ohrabruje da koristite uobičajeni rečnik koji je direktno povezan sa iskustvom grupe kao i figurativnim objektima. Ovo pomaže grupi da pristupi određenim temama slobodnije i na veoma konkretan način. Kao rezultat, do kraja sesije, formira se konsenzus na bazi priča izgovorenih da se elaborira 3D konstrukcija.

   

  Ovaj LEGO® SERIOUS PLAY® process se oslanja na tri različite vrste imaginacije:

  • Opisna imaginacija podržana opipljivim stvarnostima realizacije projekta
  • Kreativna imaginacija daje nove mogućnosti zbog (re) – kombinacije koncepata
  • Kritička imaginacija sa dekonstrukcijom ili kriticizmom da bi se došlo do nove solucije

  Primene radionice su različite:

  • radionice postavljanje cilja, planiranje scenarija i strategije
  • radionica građenja tima
  • radionica ideacije
  • radionica pronalaženja podeljene vizije tima
  • radionica o vrednostima i ponašanjima
  • radionica o planiranju strategije
  • radionica o građenju scenarija
  • radionica kreacije (digitalnog) proizvoda
  • radionica osnaživanja saradnje i sinergije

  Svrha:

  Ciljevi LEGO® SERIOUS PLAY® metodologije mogu biti veoma različiti:

  • „Razmišljanje“ rukama
  • Pomoć u pronalaženju novih načina rešavanja problema i imanje novih i bogatijih uvida
  • Unapređenje strateških aspekata biznisa

  Za jednu akcionu strategiju u stvarnom vremenu:

  • Brže razumevanje i koncepcija projekta kroz „priče“ i metafore (koncepcija 3 puta brža nego u projektima razvijanim tradicionalnim metodama)
  • Uvid u neočekivane mogućnosti, u kompleksnim okruženjima
  • Donošenje odluka u realnom vremenu, strateški izbori u realnom vremenu, uspostavljanje operacionog akcionog plana
  • Uključenost i posvećenost svake osobe kroz implementaciju projekta, tamo gde se akcija odvija
  • Pojačavanje kreativnosti i iznošenje neke vrste „kolektivne inteligencije“
  • Ubaciti ljude u „tok“ (na engl. flow)

   

   

   

   

  Očekivanja:

  • Mogući formati radionica: u zavisnosti od broja učesnika, ali takođe i cilja radionice može biti poludnevna radionica, celodnevna i dizajniraj sam svoju radionicu
  • Trajanje: 4, 6, 8 i 16 sati
  • Radionice će biti održane oflajn
  • Radionica male grupe (do 12 osoba) je najefikasnija. Optimalni broj je od 3 do 12. Povećanje broja učesnika zahteva više fasilitatora.
  • Radionice će pratiti pravila LEGO® SERIOUS PLAY® metodologiju.
  • Možemo implementirati programe na lokaciji koja odgovara klijentu. Bitno je da izabrana prostorija bude u skladu sa zahtevima i prostorno i tehnički. Ovo znači da prostorija mora biti udoban prostor koji omogućava učesnicima da se kreću tokom radionice.

   

  LEGO® SERIOUS PLAY® Workshop - Miona's Workshops for Teams and Organisations - Miona's Workshop Room

  Troškovi:

  • Cena: biće utvrđena (ako ste zainteresovani, molim vas kontaktirajte me)
  • Plaćanje rada fasilitatora
  • Troškovi prostora i puta moraju biti uključeni posebno
  • Lokacija: Organizujemo radionice širom Balkana i Francuske. Lokacija treba da bude izabrana od strane klijenta. Izabrana lokacija mora da bude udobna za ljude i da bude u skladu sa specifičnim tehničkim zahtevima.
  • Gde: po dogovoru
  • Kad: po dogovoru

  LEGO® SERIOUS PLAY® Workshop - Miona's Workshops for Teams and Organisations - Miona's Workshop Room

  Steps

  1Definisati svrhu projekta
  2Potpisati ugovor za radionice po LEGO® SERIOUS PLAY® metodama
  3Registrovati se & odrediti datume radionice

  Dodatne informacije:

  + LEGO® SERIOUS PLAY® metodologija, koja se koristi širom sveta, nije bazirana ni na kakvoj vrhunskoj nauci. To je na nauci baziran proces koji se izvlači iz velikog broja istraživanja na polju biznisa, organizacionog razvoja, psihologije i učenja. Priča o kreiranju LEGO® SERIOUS PLAY® metodologije počinje 1990. u Danskoj kao sredstvo unutrašnje refleksije o kreativnosti i strategiji i načinu da se omogući menadžerima da opišu, kreiraju i izazovu svoja viđenja po pitanju svojih biznisa.
  Metod je takođe baziran na radu istraživača iz ImagiLab-a iz Lozane i MIT-a (Massachusetts Institute of Technology).

  + Ovde je link za film iz 2014. Lego Brickumentary ako želite da saznate više o istoriji i neverovatnom razvoju i primeni ovih kockica: https://bit.ly/37ASB3n

  OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI:

  LEGO, SERIOUS PLAY, IMAGINOPEDIA, Minifigure i konfiguracije kocki i okruglina na istim kockama (na engl. knobs) su zaštićene marke LEGO grupe, koja ne sponzoriše, ne ovlašćuje niti podržava ovaj veb-sajt i ovog facilitatora.

  Book a Workshop Demo

  Workshop Demos can be scheduled throughout a week.Please select the date and time that works best for you:

  Available Times

  Time Zone of workshop: CET

  They have done workshop with GiftedLab using the LEGO® SERIOUS PLAY® methodology

  You wouldn't trust us if we said it, so we asked our clients how they felt about it.

  Testimonials

  Svedočanstva profesionalaca
  Ime i prezime

  Pročitajte svedočanstva profesionalaca
  Svedočanstva profesionalaca
  Ime i prezime

  Pročitajte svedočanstva profesionalaca
  Svedočanstva profesionalaca
  Ime i prezime

  Pročitaj svedočanstva profesionalaca
  Svedočanstva organizacija
  Ime i prezime

  Pročitajte svedočanstva organizacija
  Svedočanstva organizacija
  Ime i prezime

  Pročitajte svedočanstva organizacija