• EN
 • FR
 • SR
 • |
 • Miona Učiona

  U Mioni Učioni možete izabrati, sa jedne strane, Mionine časove i kurseve, a sa druge, Časove i kurseve drugih saradnika i Vebinare mladih saradnika.

  U Mioninim časovima i kursevima možete sa  mnom učiti sve nivoe francuskog jezika, francuske literature, civilizacije, kulture, kuhinje, francuske „umetnosti življenja“ (fr. L’Art de vivre), ali takođe možete saznati više o stvarima na kojima sam takođe diplomirala: marketing & komunikacija, lingvistika & semiologija, i predmete veoma drage meni, socio-emocionalne potrebe darovite dece i odraslih, socio-emocionalno učenje (od engl. Social-Emotional Learning, skraćeno SEL). Ja takođe radim kao tutor i kao kouč na ovu poslednju temu i predlažem sebe da radim sa darovitom, talentovanom i dvostruko izuzetnom decom, i individualno i na grupnim sesijama.

  Takođe predlažem Časove i kurseve drugih saradnika i Vebinare mladih saradnika. Pozivam druge strastvene nastavnike, tutore, čak i mlade ljude da šire svoje znanje na GiftedLab-ovoj platformi za učenje. Na ovoj platformi za učenje želim da okupim ljude koji su strastveni u vezi nekih tema i ta strast ih čini u najvećoj mogućoj meri podobnim da uče druge o tome što vole i znaju najbolje.

  Možete učiti različite predmete, ali uobičajene vrednosti koje se dele u Mioni Učioni su:

  • Važnost učenja nečeg novog svakog dana
  • Obrazovanje se smatra partnerstvom između učenika, roditelja i  nastavnika
  • Sva deca/tinejdžeri mogu da uče i budu uspešni učenici.

  Moje je uverenje da je akademski uspeh nalaženje instrukcija i podrške koje najviše odgovaraju učenikovim individualnim potrebama i slažu sa njegovim/njenim jedinstvenim skupom jakih strana/darova. Iz tog razloga podržavam nestandardnu zajednicu učenja.

  Moj cilj sa kreacijom GiftedLab-ove platforme za učenje je da pomognem učenicima da se razviju u uspešne, nezavisne učenike koji shvataju moć učenja, razvijaju  samosvest o sopstvenim jakim stranama i talentima i čuvaju uživanje u učenju celog života!