Socijalno-emocionalno učenje kod dece – GiftedLab
 • EN
 • FR
 • SR
 • |
 • Socijalno-emocionalno učenje kod dece

  Toliko misli i jakih osećanja…
  Hajde da pomognemo deci da razumeju sva ta silna stanja!

  Socijalno-emocionalno učenje (Social and Emotional Learning, SEL koučing) jedna je od najvažnijih
  oblasti koje obrađujemo na kursevima i radionicama GiftedLab-a.

  I najznačajnijih u formiranju ličnosti deteta.

  Svako to divno malo biće ima svoje potrebe i talente!
  Pomažem im da upoznaju sebe, budu emotivno stabilni i izgrade karakter.

  Uz SEL veštine, deca ulaze u socijalni život spremni da izgrade samokontrolu, socijalne odnose i osveste svoje jake strane.

  Lako čitaju emocije drugih, empatični su i svesni da je svako u njihovom okruženju drugačiji.

  Znaju u kojoj meri misli mogu da utiču na osećanja, sposobni su da predvide posledice svojih odluka i planova, jer umeju da „poslože“ problem.

  Pre svega – svesni su svojih slabosti – samo tako mogu i da rade na sebi!


  Poticanje emocionalne i socijalne kompetentnosti dece i adolescenata

  Benefiti SEL-a su usko povezani sa ostvarenjem potencijala svakog ljudskog bića. Ako nismo opušteni, ne možemo biti kreativni i pokazati svoj pun potencijal.

  Razvijena emocionalna inteligencija je najdragoceniji poklon za život u 21. veku!


  Koliko je važno socijalno-emocionalno učenje kod dece predškolskog uzrasta?

  Emocionalna inteligencija nije razvijena…

  • Ako dete slabo reguliše i ispoljava svoje emocije
  • Ako je uplašeno, anksiozno i ne ume da se izbori sa stresom
  • Ako nema dobre radne i organizacione navike
  • Ako nije vešto u socijalnim odnosima i ne pokazuje dovoljno empatije prema drugima

  Kada i zašto početi sa SEL učenjem?

  Nije kasno početi ni u osnovnoj školi, ali ako se pitate kada je najbolje vreme za rad sa decom na razvijanju emocionalne inteligencije i socijalnih veština – idealno je da se krene sa 5 godina. U tom periodu možemo da im na šaljive i zanimljive načine objasnimo šta se dešava u njihovoj glavi i telu kada su uplašeni, ljuti, ili kako da se izbore kad nalete neke neprijatne emocije.


  U radu sa decom redovno čujem priče o agresiji po školama za vreme odmora.

  Deca koja nisu takva nađu se u nebranom grožđu – jer ih u školi ne uče kako da izađu
  na kraj sa ponašanjem „siledžija“, a ni nasilnoj deci se ne daje šansa da krenu putem
  emocionalne pismenosti i prestanu sa agresijom.

  Pozitivan razvoj i prevencija rizičnih ponašanja dece i mladih

  Šta može da spreči rizična ponašanja dece i mladih?

  Pored sporta, socio-emocionalne veštine su ono što ih čuva da ne zalutaju u loše društvo kao Đepetov Pinokio.

  Naučiti ih da kontrolišu emocionalne doživljaje, da se umire na zdrav način, primenom tehnika opuštanja.

  SEL je prva i najbolja prevencija mentalnih problema, agresivnosti, zlostavljanja i ostalih, nažalost, redovnih ponašanja među decom u školama.

  Deca koja nemaju SEL veštine lakše posežu za drogama – iz potrebe da „nađu sebe”
  i izbore se sa svojim emocijama.

  Ja, kao SECD specijalista (Social Emotional Character Development Specialist), podržavam socijalno-emocionalno učenje kroz individualne i grupne sesije, u skladu sa CASEL* principima:
  • Sesije koučinga za decu
  • Konsultacije u školama
  • Konsultacije sa roditeljima

   

  Šta je CASEL?

  CASEL je skraćenica od Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning, u prevodu – Saradnja u akademskom, socijalnom i emocionalnom učenju.

  To je izvor od poverenja za znanje o visoko kvalitetnom, na dokazima baziranom socijalnom i emocionalnom učenju.


  SEL sesije Gifted Lab-a • 3 opcije

  Opcija 1
  Rad sa detetom 1 na 1

  Da bismo imati dete sa visokim EQI, mentalno zdravo, produktivno i sposobno za interakciju sa drugima, potrebno je razvijati njegove socio-emocionalne veštine odmalena. Sudeći po istraživanjima, viši EQI omogućava i bolju materijalnu zaradu.

  Ako dete ima izazove sa regulisanjem emocija, istrajnošću, samopouzdanjem, perfekcionizmom – na mojim SEL naučiće kako da usvoji strategije i alate za rešavanje izazova na vreme.

  Uz SEL veštine:
  • Deca postaju nezavisni mislioci i uče kako da se izbore sa postavkama i neuspesima života
  • Razvijaju unutrašnju otpornost, hrabrost, upornost, samopoštovanje i samopouzdanje
  • Samostalno odlučuju KO žele da budu u svetu, stavljajući autentične sebe na PRVO MESTO
  • Razvijaju emocionalnu oštrinu (posebno o tome šta provocira stres i anksioznost u njima)

  Opcija 2
  Rad sa detetom u prisustvu roditelja

  Prisustvo roditelja na mojim SEL sesijama sa decom je takođe moguće. Na ovaj način, roditelji su uključeni u rad i uče kako da svom detetu budu podrška i kod kuće, mimo rada sa mnom.

  Nijedan školski program, nebitno koliko kreativan i sveobuhvatan bio, ne može zauzeti mesto socijalnog i emocionalnog obrazovanja koje mlada osoba dobija kod kuće. Deca uvek usvajaju ponašanja i socio-emocionalne strategije svojih roditelja koji nemaju uvek zavidan nivo obrazovanja na ovu temu.

  Što su roditelji više informisani i emocionalno „pismeni“, to će dete dobiti bolju socio-emocionalnu podršku.

  U zajedničkom radu, predložiću metode i alate koji imaju dobar efekat kod dece i roditelja u zavisnosti od vaših potreba.

  Neka im razvijene socio-emocionalne veštine budu jedno od bogatstava koje nasleđuju od vas!

  Opcija 3
  Rad sa edukatorima i saradnja sa školama

  Nije dovoljno samo napuniti mozgove učenika činjenicama, već moderno obrazovanje mora da ispuni potrebu za razvojem karaktera i veština budućnosti, famozna 4C (Creativity, Collaboration, Critical Thinking, Communication).

  Uz to, rezultati istraživanja pokazuju da:
  • svakih 11 dolara potrošenih na SEL program je 11% uštede na programe lečenja
  • manje problema u ponašanju, manji broj emocionalno rastrojenih i manja zloupotreba droga kod mladih
  • manje preopterećene edukatore, koji su često pod stresom i pritiskom
  • manji % podbacivanja kod darovitih i bolje akademsko postignuće za svu decu

  Ukoliko ste edukator svestan važnosti SEL-a, nudim vam konsultacije u vezi sa kreiranjem programa i posetu školi u cilju razrade plana SEL aktivnosti za vaše učenike.

  • Predložiću vam programe bazirane na dokazima i maksimalno efikasna SEL rešenja, koja odgovaraju potrebama škole
  • Pomoći ću vam u kreiranju SEL kurikuluma prilagođenih svakom detetu, ili makar za grupe dece kojima je najpotrebniji.


  Mogućnost partnerstva sa GiftedLab-om

  Ako ste direktor škole i vidite sebe u partnerstvu sa GiftedLab-om kroz uključivanje radionica fokusiranih na socio-emocionalno učenje ili profiliranje jakih strana – kontaktirajte me putem imejla miona@giftedlab.org.

  Od mene ćete dobiti sve informacije koje se tiču radionica i obuka.

  Uputite me u to koliko školâ i dece bi bilo zainteresovano za moje programe.

  Zajedno možemo biti mostovi ka svetu gde deca shvataju i koriste svoje darove na pravi način, gde jedni sa drugima sarađujemo da bismo stvorili inkluzivniji svet nego što je on danas.


  Prijavite se za besplatnu konsultaciju od 30 minuta sa mnom – upoznaćemo
  se i naći opciju koja vam najviše odgovara.


  Posebno sam posvećena tome da naše mlade generacije postanu emocionalno „pismenije“
  – to je ključ uspeha u školi, kod kuće, na poslu.

  Veštine socijalno i emocionalno kompetentne dece:

  SAMOSVESNI

  Samosvesni su i umeju da opišu svoja interesovanja i vrednosti, precizno procenjuju svoje jake strane, svesni su svojih slabosti i mana.

  ISTRAJNI

  Umeju da regulišu i izraze svoje emocije, upravljaju stresom, dobro prevazilaze prepreke i umeju da postave i prate svoje lične i akademske ciljeve.

  (SA)OSEĆAJNI

  Umeju da saosećaju sa drugima, prihvataju tuđe vrednosti, prepoznaju i cene sličnosti i razlike pojedinca i grupe. Vešto započinju i održavaju zdrave i ispunjene veze bazirane na saradnji.

  IMAJU STAV!

  Opiru se socijalnom pritisku koji im ne odgovara, konstruktivno rešavaju probleme i vladaju tehnikama pregovaranja. Odgovorni su i donose odluke etički – u školi, kod kuće i u zajednici.

  Ko sam ja?

  Zdravo, ja sam Miona Majstorović Lemaître.

  Kao SEL i SECD specijalista – pomažem kreativnim, „intenzivnim“ i senzitivnim mladim ljudima da ojačaju samosvesnost i samopouzdanje, nauče kako da ublaže slabosti, kompenzuju ih i reše svoje interpersonalne izazove u odnosima.

  Radim sa njima direktno – na sesijama i časovima SEL koučinga, ili indirektno – preko konsalting sesija koje nudim roditeljima, školama i edukatorima.

  Cilj mog rada je da se potencijal dece širi tako što se čuva njihova ličnost, motivacija i zdravlje u ovom zbunjujućem svetu.

  Kako izgleda rad sa mnom?

  1. Upoznavanje

  Ovo je prvi korak. Upoznajem se prvo sa vama, roditeljima – kako biste mi opisali svoje dete i kako vi vidite njegov profil. Nakon toga se upoznajem i sa mališanima.

  2. Kreiranje plana lekcija

  Zajedno kreiramo plan rada i uglavnom krećemo od lekcija vezanih za samoregulaciju, odnosno – pratimo redosled SEL točka. (grafika iznad)

  Šta ako dete ima „insistirajući“ problem?

  Nekada je potrebno da se fokusiramo na samo jedno ili dva problematična ponašanja kod deteta pa onda radimo plan aktivnosti kojima pojačavamo njegovu sposobnost da izađe na kraj sa izazovima – različitim senzornim osetljivostima i strahovima, recimo.

  Cilj je da se detetu pruže alatke koje ono samo isprobava. Pratimo da li ima efekta i menjamo strategiju ako nema rezultata odmah.

  SEL je najbolji kao program prevencije problema. Može da se radi individualno i grupno sa decom od 5 do 18 godina.

  UTISCI RODITELJA SA MOJIH RADIONICA
  ZA SOCIJALNO-EMOCIONALNO UČENJE:

  « Moja djevojčica Tena obožava Mionu te se neopisivo veseli svakom njihovom susretu. Zahvaljujući Mionim savjetima, kreativnom i zanimljivom pristupu te stručnom vodstvu kroz socio-emocionalno učenje Tena napreduje svakim danom sve više. Utoliko je pomogla i meni kao majci da bolje shvatim svoje darovito dijete te da ju lakše vodim kroz sve nepredvidive situacije. Neizmjerno smo sretne što nam je Miona ušla u naše živote!»

  Martina Repić Batić

  « Sin godinu dana radi SEL privatne sesije s Mionom. Mogu reći da smo iznimno zadovoljni njezinim radom, sve je pripremljeno, sistematično i smisleno. Dala nam je mnogo korisnih savjeta i usmjerenja. Sin ju je lijepo prihvatio, veseli se online susretima svaki tjedan i rado sudjeluje. Vidi se kod njega veliki napredak u kontekstu razumijevanje i upravljanja emocijama što je iznimno važno kod darovite djece. Svakom roditelju bih preporučila rad s Mionim jer obrazovni sustav o SEL ne priča mnogo, a to je izuzetno važno za razvoj karaktera djeteta i odgoj u smjeru sretne i ispunjene osobe. »

  Anita Freimann

  « Nekada kao roditelji nismo najadekvatniji edukatori svojoj deci. Srećom, našli smo Mionu koja uvek nađe način da pristupi temama socijalno emocionalnog učenja i da ih opipljivo približi deci na njima zabavan način. Srđan jako voli druženje sa Mionom i uživa na sesijama.»

  Jasmina Milenković Balog

  «Sviđala mi se posebno radionica o prijateljstvu. Naučila sam puno o osjećajima. Naučila sam kako kontrolirati stres, strah…Da je strah koristan osjećaj da nas čuva npr. prelazak ceste… uglavnom bilo je korisno i zabavno.»

   

  Učesnica iz Hrvatske, anonimni upitnik nakon SEL grupne radionice

  « Radionice su bile dinamične i zanimljive, odlična komunikacija s voditeljicom, osvještavanje emocija i pomoć u nošenju s emocionalnim reakcijama, pomoć u boljem funkcioniranju u svijetu prosječnih, a za roditelje dodatan uvid u bogat i često zabrinjavajuć unutarnji svijet svog darovitog djeteta.»

   

   

  Roditelj iz Hrvatske, anonimni upitnik nakon SEL grupne radionice

  « Ja sam pustila Nou da to sve sam odradi, jer na kraju krajeva on mora biti sam sposoban primijeniti sve što ste radili, tako da nemam baš potpunu sliku.Znam da je Noa sa svakom slijedećom subotom radije sudjelovao, i da mu je bilo jako žao kad su završile, što znači da su mu “legle” i bile zanimljive. Meni osobno je najvažnije da je počeo prepoznavati neke situacije u vlastitom ponašanju koje ste obradili.»

   

  Roditelj iz Hrvatske, anonimni upitnik nakon SEL grupne radionice

  «Vidim da se lakše smiri i da se ne boji toliko neuspjeha.»

  Roditelj iz Hrvatske, anonimni upitnik nakon SEL grupne radionice

  Želite jedinstven profil svog deteta?

  Popunite formular za besplatnu sesiju od 30 minuta.

  Razmotrićemo zajedno kakva je podrška potrebna vašem detetu!

  Pricing

  Service
  Rate
  Description
  Sastanak od 30 minuta
  Besplatno
  Razmatramo potrebe podrške u učenju vašeg deteta da bi odredili šta treba.
  Inicijalna konsultacija
  120€
  Uključuje tri 60-minutna sastanka da bi razvili SEL plan podrške.
  Jedan čas plaćen unapred
  40€
  Za provere po potrebi.
  Pet časova plaćenih unapred
  185€
  Snižena cena od 37€ po satu.

  Pravila plaćanja

  • Nema delimičnog refundiranja za neiskorišćene sesije.
  • Sva plaćanju su konačna.
  • Molim pročitajte pravila i uslove korišćenja
  Formular