• EN
 • FR
 • SR
 • |
 • SEL kouč za darovite, talentovane i 2e – Socijalno-emocionalno učenje

  Po dogovoru
  Onlajn
  Oflajn
  Kombinovano
  Ref: SELCGT2e
  Cena: 30€

  Opis aktivnosti

  Socijalno i emocionalno učenje – SEL koučing je jedan od načina na koji ja pomažem deci da postanu više emocionalno pismena i da poznaju sebe bolje.

  Kao SECD specijalista, pomažem pametnim, kreativnim, intenzivnim i senzitivnim mladim ljudima da ojačaju samosvesnost, samospoznaju i samopouzdanje, nauče kako da ublaže slabosti, kompenzuju ih i reše svoje interpersonalne izazove u odnosima.

  Radim sa njima direktno, na sesijama SEL koučinga, držanjem SEL časova i kurseva ili indirektno, preko konsulting sesija koje nudim školama i edukatorima. SEL  je jedna od oblasti u kojoj, čvrsto sam uverena, trebamo pružiti dodatnu negu kako bismo videli da se potencijal dece širi kao i da bi očuvali netaknutim njihove ličnosti, motivaciju i zdravlje u ovom zbunjujućem svetu.

  Ciljevi

  Pomoći deci da steknu veštine koje pomažu očuvaju života i talenata

  Naredne sesije

  Publika

  Deca i tinejdžeri

  Preduslovi

  Nijedan

  Nastavne metode i strategije

  Po dogovoru

  Postupci praćenja i evaluacije

  Po dogovoru

  Detalji programa

  Po dogovoru