• EN
 • FR
 • SR
 • |
 • Mionine radionice za decu, tinejdžere i omladinu

  Mionine radionice za decu, tinejdžere i omladinu su kreirane zato što je važno raditi sa njima neposredno kako bi podržali njihov razvoj. Evo kako ih mi podržavamo u GiftedLab-u:

   

  Radionica “Svoje sreće pronalazač“

  Radionica za decu od 8 do 18, ili malo više godina u trajanju od 3 meseca gde radimo na otkrivanju njihovih potencijala i gde im prenosim im ono što neće naučiti u školi: Kako da izaberu pravu karijeru na osnovu svog sklopa ličnosti i jedinstvenog seta darova.

  Vidi više

  Radionica Discover Your Talents (Otkrijte vaše talente)

  Radionica koja se bazira na jakim stranama namenjena (darovitoj) deci, tinejdžerima i omladini  gde oni otkrivaju svoje jake strane i jedinstvenu kombinaciju potencijala za razviti.

  Vidi više

  Radionica My Future Job (Moj budući posao)

  Radionica gde koristimo LEGO kocke i druge alate kako bismo razvili samosvest i  širu perspektivu personalizovanog profesionalnog pravca.

  Vidi više

  Radionica Right Brain Lab

  Radionica gde praktikujemo kombinaciju tehnika Right Brain Education-a, SEL-a i samo-regulacije.

  Vidi više

  Radionica SEL Peers4Play (Vršnjaci za igru)

  Radionica gde koristimo Smart Games®  kako bismo razvili važne socijalne veštine i kreativan način rešavanja problema.

  Vidi više

  Radionica KOCKE I EMOCIJE – SEL Peers4Play (SEL Vršnjaci za igru)

  Radionica gde koristimo LEGO kocke kako bismo podržali socio-emocionalni razvoj i veštine saradnje dece.

  Vidi više

  Mogućnost partnerstva sa GiftedLab-om
  Ako ste direktor škole, velikog školskog distrikta i vidite sebe u partnerstvu sa GiftedLab-om na promociji radionica GiftedLab-a fokusiranih na socio-emocionalno učenje ili uočavanje jakih strana ili želite da budete jedan od prvih da sazna šta ovo donosi, pošaljite mi imejl na miona@giftedlab.org da bi dobili dalje informacije koje se tiču radionica i obuka. Dajte mi na znanje koliko školâ i dece bi bili zainteresovani da uključite u ovo. Mi zajedno možemo biti mostovi ka svetu gde deca shvataju svoje darove u većem obimu i gde sarađujemo jedni s drugima da bi stvorili inkluzivniji svet nego što je on danas.