• EN
 • FR
 • SR
 • |
 • Emocionalna inteligencija kod darovitih učenika

  Znate li da se darovita deca kada izrastu u darovite učenike suočavaju sa mnogo izazova poput odbacivanja, nerazumevanja i pritiska okoline? Zbog toga je važno od samog početka da se razvija emocionalna inteligencija kod darovitih učenika. Kako biste uspeli, pokušajte zaista razumeti svoje dete. Sagledajte sve aspekte dečijeg funkcionisanja i pratite način na koji se razvijaju. Na osnovu toga, osigurajte svom detetu razvijanje potencijala u skladu sa njegovim sposobnostima, potrebama i emocijama.

  U tome vam mogu pomoći različite vežbice koje i sami možete raditi sa decom ali i posebno kreirani programi i radionice. Ipak, kako biste znali kako pomoći svom detetu, morate razumeti sa kojim izazovima se suočava i šta tačno podrazumeva emocionalna inteligencija.

  Zato smo napisali tekst u kojem ćete saznati više o tome:

  • sa kakvim izazovima se suočavaju daroviti učenici,
  • zašto je važno razvijati emocionalnu inteligenciju kod darovitih učenika,
  • i šta konkretno možete uraditi po tom pitanju.

  Sa kakvim socio-emocionalnim izazovima se suočavaju daroviti učenici?

  Darovita deca odrastaju u darovite učenike, a takvi učenici u svom odrastanju mogu da naiđu na mnoge izazove. Obično je ponašanje roditelja i učitelja usmereno na to kako razviti njihove akademske potencijale. Roditelji su uglavnom usmereni na uspeh dece u školi ne obraćajući mnogo pažnje na ono što se dešava unutar njih. 

  Poznato je da ni školski sistem nije naročito usmeren na razvoj emocionalne inteligencije dece pa tako nedostaje aktivnosti koje bi se usmerile na taj aspekt razvoja. 

  socialno-emocionalni razvoj darovitih

  Mnoga darovita deca zato ostaju neshvaćena, izolovana od strane vršnjaka i pod konstantnim pritiskom roditelja i učitelja. Od njih se očekuje najviše i najbolje, savršenstvo bez obzira na sve. Taj pritisak i očekivanja mogu dovesti do posledica u njihovom emocionalnom svetu, motivaciji i međuljudskim odnosima. Toliko je veliki pritisak socijalne sredine na darovite da otežava razvoj njihove ličnosti. 

  Česta pojava kod darovitih je neujednačen razvoj različitih sposobnosti ili osobina. Taj neujednačen razvoj čini da ono “štrče“ u svojoj okolini. Njihov intenzitet, energičnost i entuzijazam mogu biti vrlo naporni za okolinu. Pokazalo se da daroviti učenici mogu imati probleme sa samoregulacijom emocija. To znači da im je teško upravljati sopstvenim emocijama i ponašanjem. Teško im je da razumeju svoje ali i tuđe emocije, samim tim i da razvijaju skladne međuljudske odnose. Zbog toga često bivaju neshvaćeni i odbačeni od drugih.

  U svemu tome, važnu ulogu igrate vi kao roditelji i učitelji koji rade sa darovitom decom. Vaša uloga se ogleda u pomoći detetu pri razvoju emocionalne inteligencije i socijalnih veština, podršci i zainteresovanosti za njegov emocionalni svet. 

  Šta je emocionalna inteligencija i zašto je važno razvijati je kod darovite dece?

  Emocionalna inteligencija (EI; engl. EQ) je sposobnost praćenja i razlikovanja emocija, kako svojih, tako i tuđih, uključujući i delovanje u skladu sa tim. Sastoji se od 5 komponenti koje uključuju:

  • Samosvest odnosno prepoznavanje emocija u trenutku kada se one ispoljavaju. Kada možemo prepoznati emocije, možemo njima i upravljati. Kada ne prepoznajemo sopstvene emocije, od njih zavisimo i one nas kontrolišu.
  • Samoregulaciju (upravljanje emocijama) tj. sposobnost savladavanja i kontrole emocija, nakon što ih prepoznamo.

  Ove dve komponente su često zanemarene kod darovite dece. Oni neretko imaju problem sa prepoznavanjem vlastitih emocija u trenutku, a samim tim i sa samoregulacijom. Previše se trude da budu u skladu sa okolinom, pa ne preostaje energije i vremena za proučavanje vlastitih emocija.

  • Samomotivaciju, koja se odnosi na veštine upravljanja emocijama i ponašanjima koja vode ka nekom određenom cilju. U praksi to znači mogućnost da sami sebe motivišemo kako bismo ostvarili neke ciljeve, bez potrebe da neko vrši uticaj na nas.
  • Prepoznavanje emocija kod drugih (empatija) je osnova socijalnih veština i dobrih odnosa sa drugim ljudima. Neka darovita deca imaju poteškoće upravo sa prepoznavanjem tuđih emocija. Sa druge strane, dešava se da darovita deca preterano osećaju šta se dešava drugima jer su neka vrsta “emotivnih skenera“ i to od vrlo rane dobi. 
  • Socijalne veštine odnosno upravljanje međuljudskim odnosima. I ovaj segment ljudskog života može posledično trpeti kod darovitih.

  Pokazalo se da je emocionalna inteligencija usko povezana sa manjim rizikom od doživljavanja anksioznosti i depresije te opštim zadovoljstvom u životu. Zbog toga je važno od samog početka dečijeg života, posvetiti se razvoju ovih veština.

  Šta konkretno možete uraditi kako bi razvijali emocionalnu inteligenciju kod darovitih učenika?

  Ostaje još samo da se zaista posvetite svom detetu u praksi. Uvek imajte na umu karakteristike darovitih kada razvijate emocionalne kompencije svoga deteta. Neke stvari o njihovim ponašanjima i osećajima se ne mogu dobro razumeti ako se ne poznaju ponašanja ove grupacije dece.

  U razvijanju emocionalnih veština će vam pomoći konkretne vežbice i akcije koje već danas možete početi primenjivati. Neke od njih zavise od uzrasta deteta, sposobnosti i interesovanja. Najbolje je da se vežbice prilagode samom detetu kako mu ne bi bilo previše dosadno i bez izazova.

  Vežbe za razvoj emocionalne inteligencije kod mlađih učenika

  Kod mlađih učenika, veštine se razvijaju obično kroz igru i zabavu. Postoji ogroman broj igrica kroz koje deca uče o svojim i tuđim emocijama. Za vas smo pripremili tri zanimljive koje možete i sami da sprovedete u delo.

  Pantomima emocija

  Za svoje dete možete napraviti kartice ili papiriće na kojima se nalaze nacrtana osnovna osećanja (sreća, tuga, iznenađenje, ljutnja, gađenje). Zadatak deteta je da prepozna osećanje na kartici i da ga imenuje. Kod starije dece možete dodati i složenije emocije poput ljubomore.

  Pogodi osećanje

  Učenici izlaze pred tablu, jedno po jedno, i imaju zadatak da odglume neku emociju. Ostali učenici pogađaju o kojoj emociji se radi. Poželjno ih je pitati kako su prepoznali o kojoj emociji je reč.

  Srećan/a sam kada…

  Zadatak svakog učenika je da odgovori na pitanja kada se oseća srećno, kada se oseća tužno, kada se oseća ljuto itd. Poželjno je postavljati podpitanja: “Zašto se tada osećaš tako?” ili “Šta ti smeta u toj situaciji tačno?”

  darovitost i emocionalna inteligencija

  Vežbe za razvoj emocionalne inteligencije kod starijih učenika

  Kod starije darovite dece je malo teže raditi na ovim veštinama, jer oni već imaju neke ukorenjene obrasce razmišljanja i ponašanja. Ipak, to ne znači da nije potrebno ili nemoguće. Potrebno je samo aktivnosti prilagoditi njihovom uzrastu, mentalnoj zrelosti i interesovanju na najbolji način. Primer 3 vežbice koje mogu sprovoditi učitelji u školama ali i roditelji.

  Igra uloga

  Igra uloga pruža mogućnost da darovita deca razvijaju svest o sebi i samopouzdanje. Ali, na ovaj način razvijaju i veštine prepoznavanja tuđih emocija i empatiju jer se postavljaju u različite uloge.

  Igra izgleda tako što učenici imaju zadatak da igraju zamišljene situacije (najbolje nešto što je u njihovom domenu interesovanja). 

  Rešavanje problemskih situacija sa različitim grupama

  Učenici se mogu podeliti u grupe po različitim karakteristikama kako bi se bolje upoznali. Takve različite učenike je potrebno staviti u neku problemsku situaciju i po potrebi kontrolisati rešavanje zadatka. Zadaci mogu biti jednostavni (zagonetke, matematički zadaci) ili složeniji (npr. pronalazak izlaza iz zatvora ili lavirinta u što realnijoj situaciji).

  Tehnike relaksacije (za regulaciju ljutnje, besa i impulsivnih reakcija)

  Tehnike disanja i opuštanja mogu pomoći deci da nauče kontrolisati svoje neprijatne emocije i reakcije. 

  razvoj emocionalne inteligencije

  GiftedLab programi i radionice za razvoj emocionalne inteligencije kod darovitih

  I još jedan od načina na koji možete osigurati da vaše darovito dete ima siguran socio-emcoionalni razvoj jesu GiftedLab programi i radionice za darovitu decu i roditelje. 

  Kako bismo od ranog detinjstva do adolescencije vodili računa o tome da darovita deca razvijaju veštine koje će im koristiti u životu, kreirali smo niz radionica i programa za različite uzraste i interesovanja. Radionice za darovitu decu i roditelje, sesije socio-emocionalnog učenja i karijerno vođenje su vetar u leđa detetu kojem je potrebno samo malo podrške i prihvatanja. Posetite GiftedLab digitalni kursevi i programi i saznajte više o tome kako pomoći svom darovitom detetu kroz sesije socio-emocionalog učenja.

  I ne zaboravite, darovita deca su još uvek samo deca. Nisu predoređeni samo za velike uspehe i ispunjavanje tuđih ogromnih očekivanja. Zbog toga ne smemo dozvoliti da zaboravimo na emocije koje boje njihov unutrašnji svet. One su njihov najiskreniji i najsigurnijii vodič u tome da li rade stvari koje su u skladu sa njihovim autentičnim unutrašnjim bićem.