• EN
 • FR
 • SR
 • |
 • Onlajn edukacija – Miona Predavaona

  Uvod

  Dobrodošli na GiftedLab onlajn edukaciju!

  Predstavljam vam Mionu Predavaonu, mesto gde ću svoje znanje sa vama da podelim putem KCM vebinara.

  Posvećena sam pružanju alata i informacija za razvoj deci, roditeljima, edukatorima i svim odraslima – sa ciljem da razviju sve svoje potencijale, otkriju i osnaže svoje talente i jake strane – i pomognu drugima da urade to isto!

  Ova onlajn edukacija je zamišljena tako da:

  • na KCM vebinarima ćaskate i razmenjujete informacije jedni s drugima, al ii sa mnom
  • dobijete zanimljive i korisne materijale u PDF-u
  • čujete neke važne ljude sa kojima sarađujem, koji će biti gosti vebinara

  Miona Krckač Znanja


  KCM vebinari – Šta znači skraćenica KCM?

  Ja sebe zovem Miona Krckač Znanja (engl. Knowledge Crunching Miona – KCM).

  Pitate se šta je krckanje znanja?

  To je moje igralište, metafora za jednu od mojih veština – krckanje znanja je upareno sa mojom strašću za učenjem i brzim, dubinskim procesuiranjem određenih tema.

  Ja sam predavač koji krcka znanje za vas – iz određene oblasti ili teme uzimam važne delove i kroz vebinare vam ih preosim u preglednijoj, jednostavnijoj verziji. Ono što je možda komplikovana ili teška tema, ja vam predstavim kao jasnu sliku.

  Šta će biti teme na KCM vebinarima?


  • Roditeljstvo
  • Razvoj jakih strana i talenata, samopostignuće i samoostvarenje
  • Darovitost, dvostruka izuzetnost i povezane teme (anksioznost, autizam, neverbalni poremećaji, disleksija i teškoće učenja govora)
  • Socio-emocionalne potrebe darovitih, talentovanih i 2e – dvostruko izuzetnih
  • Emocionalna inteligencija, socio-emocionalno učenje (SEL) za roditelje, decu, edukatore
  • Ko-kreacija / Otvorena inovacija / Kolaborativni timski rad
  • Inovacije u obrazovanju: Učenje od kuće, školovanje u micro i školama laboratorijama
  • itd.

  Naredni online vebinari

  Kako biti dovoljno dobar roditelj darovitoj deci?

  Roditeljstvo danas je često povezano sa pritiskom da budete na visini zadatka i budete savršen roditelj. Svi roditelji iskuse ovu potragu za perfekcijom.
  Taj pritisak je još veći kada imamo darovito/talentovano i dvostruko izuzetno dete ( 2e ), jer ova deca dolaze u „nestandardnom pakovanju“ i roditelji žele da se izbore sa izazovom koji ide sa detetom koje „odskače od okoline“.

  Život roditelja darovite dece tada nije mirna i tiha reka, već pre liči na vožnju u nekom zabavnom akvaparku, gde se smeju i osećaju ponos jednog momenta i ostaju bez daha, bez reči, preplavljeni neizvesnošću i agonijom ili čak žele da plaču u drugom.

  Ne postoji uputstvo za roditelje koje ih može voditi po ovom nepopločanom putu, nema znakova da im pomognu u donošenju odluka.

  Objektivno govoreći, a ovo je potvrđeno istraživanjima, obaveza roditelja darovite dece da se na odgovarajući način bave odrastanjem svog deteta je veća, jer je i rizik od negativnih posledica na detetov socioemocionalni razvoj i kompleksnost korišćenja detetovih potencijala mnogo veći.

  Bavićemo se glavnim tačkama o kojima se treba brinuti u ovoj seriji vebinara.

  Rezervišite seriju od 9 vebinara i uživajte u krckanju znanja o darovitosti sa mnom koja ću vam pomagati da budete roditelj sa više lakoće !

  CENA: 15 € po osobi po vebinaru

  Uvodni vebinar :  Kako biti dovoljno dobar roditelj darovitoj deci? ( besplatan )
  Vebinar br. 1  : Darovita deca od 6 mes. do 6 godina starosti
  Vebinar br. 2  : Karakteristike i tipovi darovitih
  Vebinar br. 3  : Komunicirati sa darovitom decom
  Vebinar br. 4  : Karijerno vođenje za darovite
  Vebinar br. 5  : Socio-emocionalne kompetencije
  Vebinar br. 6 : Samoregulacija
  Vebinar br. 7  : Perfekcionizam
  Vebinar br. 8  : Multipotencijalnost kod darovitih
  Vebinari će biti na srpskom jeziku.

  Dostupni termini

  Vremenska zona predavača: CET

  25/11/2021/

  Uvodni vebinar u trajanju od 1h30

  Kad:
  Počinje u 20h CET
  Koliko mesta je dostupno?
  Nema ograničenja
  Prijavite se
  15/12/2021/

  Vebinar br.1 u trajanju od 1h30

  Kad:
  Počinje u 20h CET
  Koliko mesta je dostupno?
  Nema ograničenja
  Prijavite se
  19/01/2022/

  Vebinar br.2 u trajanju od 1h30

  Kad:
  Počinje u 20h CET
  Koliko mesta je dostupno?
  Nema ograničenja
  Prijavite se
  16/02/2022/

  Vebinar br.3 u trajanju od 1h30

  Kad:
  Počinje u 20h CET
  Koliko mesta je dostupno?
  Nema ograničenja
  Prijavite se

  Naredni online vebinari

  Inovacija u obrazovanju: kakva bi ona bila?

  U sadašnjem kontekstu, prema jednoj studiji sa Oksforda, 45% svih poslova će nestati u sledećih deset godina. Dosadne i ponavljajuće poslove će preuzeti mašine. O neophodnosti inovacije u obrazovanju i radikalnoj promeni školskih sistema govore svi eksperti. Teme kao podržavanje neurodivergentnih profila, pristup celom detetu ( engl. whole child approach ) su mnogo bitniji nego što je to bilo pre…

  Iako smo i dalje, u velikom obimu, svedoci da škole kultivišu pripreme za testove, sindrom visokog maka i nepersonalizovane instrukcije gde se glasovi učenika ne čuju i gde oni nemaju izbor u vezi onoga što uče, takođe svedočimo rastućem broju inovacija u obrazovanju. Mi ćemo, u ovom KCM vebinaru u 3 serije, diskutovati o nekima od ovih inspirativnih inicijativa.

  Vebinar br. 1  : Primeri inovativnih škola
  Vebinar br. 2  : Inovativni programi
  Vebinar br. 3 : Namerna diferencija u školama
  Vebinari će biti na srpskom jeziku.

  CENA: 15 € po osobi po vebinaru

  Dostupni termini

  Vremenska zona predavača: CET

  21/09/2022/

  Vebinar br.1 u trajanju od 1h30

  Kad:
  Počinje u 20h CET
  Koliko mesta je dostupno?
  50
  Prijavite se
  19/10/2022/

  Vebinar br.2 u trajanju od 1h30

  Kad:
  Počinje u 20h CET
  Koliko mesta je dostupno?
  50
  Prijavite se
  16/11/2022/

  Vebinar br.3 u trajanju od 1h30

  Kad:
  Počinje u 20h CET
  Koliko mesta je dostupno?
  50
  Prijavite se


  Pogledajte prethodne webinare


  Otkrijte: